امروز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹
سخنرانی آیت الله اعرافی در اختتامیه اولین جشنواره ملی ملکوت