امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵
سخنرانی آیت الله اعرافی در اختتامیه اولین جشنواره ملی ملکوت