امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
همکاران
  • وزارت کشور
  • سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • سازمان تبلیغات اسلامی
  • جهاددانشگاهی
  • نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  • عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • شهرداری تهران  و کلان شهرها ی کشور
  • شورای فرهنگ عمومی استان ها
  • سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
  • سازمان فعالیت های قرآنی جهاد دانشگاهی کشور