امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سیدقریشی در اولین نشست خبری دومین مرحله جشنواره ملی ملکوت – شهریور 93