امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۱
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سیدقریشی در اولین نشست خبری دومین مرحله جشنواره ملی ملکوت – شهریور 93