امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سیدقریشی در اولین نشست خبری دومین مرحله جشنواره ملی ملکوت – شهریور 93