امروز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹
نشست هم اندیشی دومین جشنواره طرح ملی ملکوت با معاونین فرهنگی ادارات کل تبلیغات اسلامی کشور