امروز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۵
نشست با نماینده نهاد مقام معظم رهبری در سپاه صاحب الزمان ومدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان – شهریور 93