امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰
همایش روحانیون مستقر و ائمه جماعات استان اصفهان – شهریور93