طرح ملی ملکوت
امروز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۴
جلسه مشترک دبیرجشنواره ملّی ملکوت با مدیران فرهنگی دانشگاه های استان در دانشگاه قم – مهرماه 1393