امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
جلسه مشترک طرح ملی ملکوت با کارگاه آموزشی مسولان،تشکلهای دینی ومداحان شهر رودان – بندرعباس – مهر1393