امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
مصاحبه تلویزیونی دبیر جشنواره ملکوت با برنامه صبح تازه شبکه استانی نور – قم – مهر 1393