امروز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۵
سخنرانی آقای امرایی دبیرطرح ملی ملکوت درنشست مشترک باشورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان قم – مهرماه 1393