امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸
نشست مشترک طرح ملی ملکوت با مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان قم- آبان 1393