امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸
سخنرانی جعفرزاده در جمع اساتید دانشگاه تهران – شمال