امروز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۹
سخنرانی جعفرزاده در جمع اساتید دانشگاه تهران – شمال