امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
سخنرانی جعفرزاده در جمع اساتید دانشگاه تهران – شمال