امروز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹
سخنرانی جعفرزاده در جمع اساتید دانشگاه تهران – شمال