امروز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۶
گزارش تصویری جلسه دبیرخانه جشنواره ملی ملکوت با مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس