امروز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۹
گزارش تصویری جلسه دبیرخانه جشنواره ملی ملکوت با مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس