امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲
شناسه ی خبر: 3288 تاریخ: پنجشنبه 16 دی , 1395

دیدار شورای سیاست گذاری طرح ملی ملکوت با حضرت آیت الله دری نجف آبادی


شورای سیاست گذاری طرح ملی ملکوت با حضرت آیت الله دری نجف آبادی دیدار کردند.

در این دیدار حضرت آیت الله دری نجف آبادی ضمن ابراز ارادت قلبی خود نسبت به حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی، حضور اندیشه این عالم ربانی را در استان مرکزی یک ضرورت برشمرد. ایشان بر پشتیبانی همه جانبه جهت تأسیس دفتر معظم له در استان مرکزی و پیاده سازی برنامه های طرح ملی ملکوت در سطح استان تأکید فرمودند.

ایشان در ادامه رهنمودهایی در راستای پیاده سازی هرچه بهتر طرح ملی ملکوت ارائه فرمودند.

در ابتدای جلسه آقایان دکتر خراسانی، اداوی و امرایی گزارش کوتاهی از طرح ملی ملکوت و برنامه های آن ارائه کردند.

3288