امروز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۳۱
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی استان مرکزی در استانداری با موضوع طرح ملی ملکوت

جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی استان مرکزی با محوریت برنامه ها و فعالیت های طرح ملی ملکوت در شهرستان اراک برگزار شد. در این جلسه که در محل استانداری مرکزی برگزار شد معاون محترم سیاسی و امنیتی استاندار، مدیران کل سازمان های دولتی استان و شورای سیاست گذاری طرح ملی ملکوت (آقایان خراسانی، اداوی و امرایی) حضور داشتند. در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر خراسانی دبیر اجرایی طرح ملی ملکوت ضمن معرفی این طرح ملی، برنامه های پیشنهادی طرح را در استان مرکزی، تبیین و در اختیار اعضای جلسه قرار دادند. وی همچنین تأسیس رشته تفسیر و علوم قرآن با محوریت اندیشه حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در استان مرکزی را به اطلاع اعضای جلسه رساند. در ادامه این جلسه جناب آقای اداوی از پشتیبانی همه جانبه مسئولین استان مرکزی و در رأس آن، حضرت آیت الله دری نجف آبادی – نماینده محترم ولی فقیه در استان – و نیز جناب آقای زمانی – استاندار محترم – قدردانی و بر محوریت مباحث فرهنگ عمومی در طرح ملی ملکوت و تناسب آن با جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تأکید کرد. وی همچنین شمار چشمگیر دانشجویان در این استان را یک فرصت برای ارتقای سطح فرهنگ استان برشمرد.

در ادامه جلسه مسئولین استانی به بیان دیدگاه ها و پیشنهادها خود درباره طرح ملی ملکوت پرداختند.

در پایان این جلسه جناب آقای حسن بیگی معاون محترم سیاسی امنیتی استاندار مرکزی به جمع بندی پیشنهادها پرداختند و بر پیگیری و پیاده سازی برنامه های طرح ملی ملکوت توسط مسئولین استان تأکید کردند.