امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
جلسه اعضای دبیرخانه طرح ملی ملکوت با معاون سیاسی استانداری قم

جلسه اعضای دبیرخانه طرح ملی ملکوت با معاون سیاسی استانداری قم در تاریخ 1396/04/21 برگزار شد.

در این جلسه که با حضور آقایان دکتر جعفرزاده و دکتر خراسانی و محمد امرایی برگزار گردید ابتدا بخش ها و ظرفیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء معرفی شد و از آمادگی طرح ملی ملکوت برای همکاری و مشارکت در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی در استان قم به عنوان یک ظرفیت و فرصت نام برده شد.

آقای مهندس جمالی معاون سیاسی استانداری قم نیز ضمن قدردانی از زحمات بی شائبه مسئولین طرح ملی ملکوت و با استقبال از برنامه های پیشنهادی این دبیرخانه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی گفت: بحمدالله  با توجه به جامعیت حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی و مقبولیت معظم له در جامعه، و با درایت مسئولین طرح ملی ملکوت، بخش مهمی از نیازهای اساسی کشور در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی در این طرح لحاظ شده است و ما همگی باید کمک کنیم تا از طریق طرح ملی ملکوت بتوانیم این اندیشه جامع، در اختیار سطوح مختلف مخاطبان قرار گیرد.

مهندس جمالی همچنین برای بهره مندی بیشتر از ظرفیت بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در مسائل مختلف فرهنگی اجتماعی، از اعضای دبیرخانه به عنوان عضویت در هیأت اندیشه ورز استان نیز دعوت به عمل آورد.