امروز جمعه مورخ ۹۷/۰۶/۳۰
جلسه دبیرخانه طرح ملی ملکوت با رئیس و مدیران مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری استان قم

جلسه دبیرخانه طرح ملی ملکوت با رئیس و مدیران مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری استان قم در تاریخ: 1396/07/01 برگزار شد.

در این جلسه که با حضور آقایان ابوالفضل خراسانی و محمد امرایی برگزار گردید ابتدا دکتر خراسانی ضمن تبیین طرح ملی ملکوت به زمینه های همکاری در بخش آموزش و پژوهش به ویژه برگزاری دوره های ضمن خدمت اساتید و کارکنان دولت استان قم اشاره کرد و آمادگی کامل طرح ملی ملکوت را در زمینه تولید محتوای موردنیاز دوره ها و تأمین اساتید مبرز و متخصص اعلام نمود.

دکتر دلاوری رئیس مرکز آموزش و پژوهش و مهندس ادیم معاونت آموزشی و پژوهشی نیز همکاری مرکز با طرح ملی ملکوت را یک فرصت مغتنم دانسته و آمادگی مرکز را برای همکاری مشترک اعلام داشتند.