امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸
شناسه ی خبر: 3666 تاریخ: یکشنبه 10 دی , 1396

اولین همایش الگوی بازار اسلامی


 

💠حجت الاسلام والمسلمین مرتضی واعظ جوادی در نخستین همایش الگوی بازار اسلامی که به همت بنیاد علوم وحیانی اسرا و مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم در قشم برگزار گردید به ایراد سخن پرداخته و بیان داشتند: نظام جهانی با توجه به توسعه ای که یافته، مسایل را به گونه ای رقم زده است که دیگر نمیتوان از بازار سنتی سخن به میان آورد. نقش منطقه آزاد اقتصادی که امروز اولین همایش ملی الگوی بازار اسلامی با همت و مشارکت آنان و بر اساس مبانی علمی مفسر جهان اسلام، حضرت آیت الله جوادی آملی برگزار گردیده است، به عنوان متولی و مسئول انتقال فرهنگ اقتصادی به لحاظ تولید و مصرف در سطح بازار جهانی، برجسته است و یکی از دلایل انتخاب این منطقه به عنوان مکان برگزاری اولین همایش الگوی بازار اسلامی همین نکته ظریف است.
💠دکتر واعظ جوادی آملی این امر که بازار اسلامی در فقه یک اماره شرعی است را نشانه اهمیت والای بازار در اسلام دانست که سزاوار شکرگزاری بازاریان در درگاه الهی به سبب چنین جایگاه رفیعی است.
💠وی با اشاره به حدیث ” الفقه ثم المتجر” بیان داشت: مراد از فقه در اینجا یعنی اقتصاد؛ اول باید اقتصاد اسلامی داشته باشیم. فقه مقدم بر مسایل و پایه گذار جریان ها و امور انسانی و زندگی است که باید فرهنگ اجتماعی بر اساس آن سامان یابد. تقدم فقه تنها بر تجارت نیست بلکه عمومیت دارد؛ اول فقه سپس حکومت، اول فقه سپس سیاست، اول فقه سپس مدیریت و …
💠ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء تصریح کرد: “سوق المسلمین” یا ” بازار اسلامی” که اماره شرعیه است، احکام و حِکَمی دارد و در نتیجه بازار میتواند محل عبادت و احکام و حِکَم الهی باشد.
💠ایشان گفتگوهای علمی میان اقتصاد دانان حوزوی و دانشگاهی و علمای شیعه و سنی را برای تبیین مسائل اقتصادی در راستای تبیین الگوی بازار اسلامی ضروری دانست و از بازار اسلامی به عنوان عاملی مهم در تحکیم و تقویت وحدت میان شیعیان و اهل تسنن نام برد.
💠استاد سطوح عالی حوزه علمیه دو اصل مهم در الگوی بازار اسلامی را این گونه بیان کردند: اصل نخست پیوند مسائل اقتصادی و اعتقادی در فرهنگ قرآنی است؛ خداوند جنبه های انسانی را با مباحث اعتقادی گره زده است و آیات زیادی را به این امور اختصاص داده. به عنوان مثال خداوند در سوره مطففین میفرماید: ” ویل للمطففین” کم فروشی از مسائل مهم در اقتصاد و بازار است و ترازو که از ابزار و وسائل اقتصادی شمرده می شود با مسائل اعتقادی پیوند خورده است. حضرت شعیب علیه السلام که از جایگاه رسالت سخن میگوید، بیان میکند: ” و اوفوا الکیل “. این نشان از ورود قرآن به مسائل اقتصاد دارد.
در عرصه کسب و کار کنونی، کم فروشی فقط شامل مصادیق موزون و خاصی نیست ، بلکه عمومیت دارد و حتی برندها را نیز شامل می شود. به عنوان مثال آیا فروش یک کالای درجه هشتم در بازار با برندی ممتاز مصداق کم فروشی نیست؟ امروز مباحث ترانزیت کالا و قاچاق کالا نیز از مباحثی است که اگر درست مدیریت نشود موانع سختی را برای اقتصاد ایجاد می کند.
💠 ایشان تصریح کرد: بازار اسلامی تا زمانی که با اعتقاد پیش نرود، فعالیت های قضایی و قوانین را به نفع خودش مصادره میکند. اگر قوانین اسلامی در جامعه محقق نباشد، تنها یک روکش اسلامی بر خود کشیده ایم در حالیکه اقتصاد ما عین اعتقاد ماست.
ایشان اصل دوم را تولید علم و تکنولوژی بر مبانی آموزه های وحیانی دانسته و رسالت اصلی همایش الگوی بازار اسلامی را تحقق این اصل مهم بر شمردند. ایشان همچنین تدوین نظام و سیستم مالی، اقتصادی و بانکی بر اساس مبانی وحیانی را یک ضرورت دانست که میتواند جلوه های بازار اسلامی را به جامعه نشان دهد؛ امری که متاسفانه کمتر مورد توجه قرا گرفته و از دید ایشان ما با تحقق بازار و اقتصاد اسلامی فاصله بسیاری داریم.

3666