امروز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۷
دیدار معاونت فرهنگی بنیاد بین المللی اسرا با مدیران و فعالان قرآنی اهل سنت استان هرمزگان

مدیران و مسئولان قرآنی اهل سنت استان هرمزگان با حضور در بنیاد اسرا و بازدید از بخش های مختلف اسرا با معاونت فرهنگی بنیاد دیدار کردند.در این جلسه که با حضور دکتر خراسانی معاونت فرهنگی بنیاد و آقایانی جعفرزاده و امرایی برگزار شد، راه کار ها و زمینه های همکاری قرآنی به جهت توسعه فرهنگ قرآنی در استان هرمزگان به بحث گذاشته شد. همچنین در این جلسه راهکارهای همکاری های مشترک در برگزاری همایش های قرآنی فرهنگی و همچنین تاکید بر فرهنگ قرآن به عنوان محوری برای وحدت امت اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.