امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲
مرحله اول برندگان این دوره از جشنواره اعلام شد

 

ضمن تشکر از همه شرکت کنندگان ارجمند  با توجه به حجم بالای شرکت کنندگان در این دوره از جشنواره اسامی برندگان پس داوری و قرعه کشی در چند مرحله اعلام خواهد شد. مرحله اول در تاریخ 96/12/27 اعلام می گردد.

لینک اسامی برندگان   www.malakoot.org/?page_id=68