امروز جمعه مورخ ۹۸/۰۳/۰۳
همایش الگوی ارتباطی مطلوب روحانیت با نسل جوان براساس منظومه فکری آیت الله جوادی آملی

همزمان با میلاد حضرت علی اکبر (ع)، و روز جوان همایش الگوی ارتباطی مطلوب روحانیت با نسل جوان در مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه دامغان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور استادان، مبلغان ،پرسنل، طلبه ­هاودانش ­آموختگان سطح 2 و 3 حوزه­های علمیه خواهران دامغان، طلبه ­های سطح 2 شهر امیریه و روستای مهماندوست و جوانان و بانوان شهرستان دامغان تشکیل یافته بود، ضمن برگزاری برنامه های فرهنگی مختلف، دکتر ابوالفضل خراسانی؛ مدیر فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا به سخنرانی حول محور همایش از منظر آیت الله جوادی آملی پرداخت.

ایشان ضمن ارائه توضیحاتی در مورد  دو سوی این ارتباط گفت: وظایف روحانیت از منظر کارکردی را می توان در سه عنوان بیان کرد. کارکرد نخست صیانت آیین است که در آن روحانیت به فهم روش مند دین و تنزیه آموزه های دینی از لوث انحرافات و تطبیق آن با نیازهای  زمان می پردازد. کارکرد ترویج و تبلیغ نیز یکی از این وظایف است. همچنین کارکرد اجرای آئین ها و شعائر دینی نیز یکی از این موارد است که امروزه تا حدی از اختیار روحانیت خارج شده و جنبه احساسی در آن پررنگ گشته که می تواند آسیب هایی را در پی داشته باشد.

ایشان در ادامه به تبیین ویژگی های دوران جوانی پرداخته و گفتند: این دوره ویژگی های زیستی و غریزی خاصی از جهت سربرآوردن غرایز و امیال دارد. همچنین از جهت فکری و شناختی، با رشد عقلی، پرسشگری و روحیه تفحص در جوان رشد می کند و از مرحله تقلید به مرحله تامل در زندگی روی می آورد.از حیث  عاطفی نیز جوان آماده بروز و دریافت احساسات می گردد که همین امر زمینه تشکیل خانواده را در وی فراهم می کند. همچنین روحیه استقلال و انزجار از مداخله دیگران در وی تبلور می کند. از جهت اخلاقی نیز میل به ارزش ها و خوبی ها در جوان قوی است اما اقتضای حالات روحی او عدم ثبات و اثرپذیری است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود : در ارتباط با جوان ،الگو های مختلفی را می توان نشان داد. الگوی مبتنی بر اقتدار که ارتباطی از بالا به پایین است، سبب تباعد و تقابل عاطفی میان جوان و روحانیت و عدم توسعه تجربیات اجتماعی می گردد؛این الگو ،الگویی متدانی است. .در الگوی مبتنی بر  انتظار که الگویی متعارف است،نیز انتظارات جوان نادیده گرفته شده و ارتباط همانند مدل قبل یک سویه است. اما در الگوی مبتنی بر اعتماد و تعقل که الگویی متعالی است، رابطه ای دو سویه میان جوان و روحانیت شکل می گیرد که در نگاه الهی این الگو با کرامت انسانی سازگار است.

از منظر انسان شناسی حکمت متعالیه ودررویکردآیت الله جوادی آملی،انسان رابه حی متاله تعریف میگرددکه انواع مختلفی دارد؛4 نوع انسان داریم که هر کدام بر اساس نوع خویش مدل ارتباطی خود را دارند. انسان حیوان صفت که قوه شهوت در او غالب است و ارتباط او ارتباطی لذت جویانه و مبتنی بر کام جویی فردی است. انسان درنده خو که غضب در وی سلطنت داشته و ارتباطی بر اساس ظلم و ستمگری و خودخواهی را شکل می دهد. انسان شیطان صفت که وهم بر او غالب است و ارتباطی بر اساس خدعه و مکر برقرار میکند. اما انسانی که عقل سلطان وجود اوست بر اساس الگویی الهی و خیرخواهانه و برادرانه با دیگران ارتباط برقرا میکند.

وی افزود : حضرت آیت الله جوادی آملی در چهارچوب همین الگوی مبتنی بر اعتماد و تعقل، دو عنصر آن را چنین بر می شمارند؛عقلانیت یاهمان حرف خوب زدن، که ناظر به محتوای پیام است وصداقت یا همان خوب حرف زدن که ناظر به ارائه پیام است. در محتوای پیام باید به این موارد اشاره کرد: شناساندن هویت جوان، ترغیب به عقل مداری، شناساندن آموزه های دینی، ترغیب به علم آموزی، توجه به آسیب های مدرن و شبهات ذهنی، ترغیب به مراقبت از نفس، ارائه الگوهای سازنده ( اسوه حسنه). در ارائه پیام نیز  باید به این موارد توجه نمود: فصاحت بیان، ادب در گفتار، عطوفت و مهربانی در ارائه دین، بلاغت در کلام، برخورد محبت آمیز.

در پایان دکتر خراسانی اضافه کرد: مراد از ارتباط  فقط سخن گفتن و شنیدن سخنان جوانان نیست، زیرا همیشه سخن گفتن نشانه ارتباط مطلوب نیست، بلکه منظور ارتباطی بین الطرفینی، مداوم، تاثیرگذار و نتیجه بخش است. دوره جوانی بعد از دوران نوجوانی شروع شده و تا 40 سالگی ادامه دارد.از یک چشم انداز می توان دوران زندگی انسان را در سه مرحله خلاصه نمود: کودکی، جوانی، پیری. در این بین جوانی منحصر به فرد بوده و مرحله قوت و قدرت است که ناتوانی از دو سو آن را احاطه کرده است.از همین رو جوانی را بهار عمر دانسته اند. دین توجه ویژه ای به جوانان داشته و جوانان سرمایه های غنی هر جامعه اند اما آسیب پذیر و نیازمند مراقبت هستند.دین نیز  به عنوان یک نهاد اجتماعی نیازمند مفسر است و روحانیت مفسران و راهنمایان دین اند. ایشان وارثان معنوی انبیا اند لذا باید رسالت انبیا را دنبال کنند. در جهت تحقق این رسالت شناخت دوران جوانی برای ارتباط مطلوب با او مهم است. پس روحانیت باید در قدم اول جوان را بشناسد، منطق و زبان او را بشناسد و اگر زبان او را ندانیم علاوه بر عدم پاسخگویی به نیاز های جوان، ناخواسته او را دلزده و دین گریز کرده ایم.