امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
شناسه ی خبر: 3754 تاریخ: چهارشنبه 13 تیر , 1397

جلسه مدیریت فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا با مدیرکل بانک قرض الحسنه رسالت در استان قم


 

جلسه مدیریت فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا با مدیرکل بانک قرض الحسنه رسالت در استان قم

 

مدیریت فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا در دیدار با مدیر کل بانک قرض الحسنه رسالت در استان قم در محل این بانک، حول محور قرض الحسنه، نیازها و ضرورت ها به گفتگو پرداختند. ایشان قرض الحسنه را در عصر حاضر یک نیاز و ضرورت دانست که می تواند بخشی از نیاز های مالی و اقتصادی جامعه را تامین کند.

دکتر خراسانی با اشاره به تفاوت قرض الحسنه مصطلح فقهی با قرض الحسنه مصطلح قرآنی تاکید کرد: ” قرض الحسنه در فرهنگ و اصطلاح قرآنی معنای جامعی دارد که شامل قرض الحسنه فقهی نیز می شود، زیرا از منظر قرآن کریم هر کار خیری که انسان برای خدا انجام دهد قرض الحسنه به اوست، که شامل تمام کارهای خدماتی و عام المنفعه مانند مسجد سازی، مدرسه سازی و دیگر انفاق های مالی و غیر مالی می شود. بر همین اساس قرض گیرنده، در اصطلاح قرآن، خداست، نه مردم.”

آقای جعفرزاده، مدیر کل بانک قرض الحسنه رسالت در استان قم نیز توجه به این امر مهم را ضروری دانست و از آمادگی این بانک برای ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه با همکاری بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا خبر داد.

3754