امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
شناسه ی خبر: 3763 تاریخ: چهارشنبه 13 تیر , 1397

حضور مدیریت فرهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم سال 1397 به روایت تصویر


3763