امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۱
سخنرانی آیت الله اعرافی

سخنرانی حضرت آیت الله اعرافی در اختتامیه مرحله اول جشنواره ملی ملکوت اسفند92