امروز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۵
سخنرانی دکتر واعظ جوادی در اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی ملکوت