امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
سخنرانی دکتر واعظ جوادی در اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی ملکوت