امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸
سخنرانی دکتر واعظ جوادی در اختتامیه اولین دوره جشنواره ملی ملکوت