امروز شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۴
جلسه مشترک رئیس سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور با ریاست جهاد دانشگاهی واحد گیلان