امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۳۰
جلسه مشترک رئیس سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور با ریاست جهاد دانشگاهی واحد گیلان