طرح ملی ملکوت
امروز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۴
جلسه مشترک رئیس سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور با ریاست جهاد دانشگاهی واحد گیلان