امروز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۹
جلسه مشترک رئیس سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور با مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم