امروز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۶
محورها و موضوع های برای تدوین مقاله و کتاب
بخش تالیف کتاب
مقاله نویسی
بخش خلاصه نویسی
بخش مسابقه مکاتبه ای
بخش اینترنتی
بخش ادبی و هنری
بخش وبلاگ نویسی
بخش هدایا و جوایز

محورها و موضوع های جشنواره برای تدوین مقاله و کتاب

 • نقش اهل بیت در اسلام
  پاسداری از اسلام ناب (صیانت)
  شکوفایی عقل
  اهل بیت هدایت گر انسان در همه اعصار و امصار
  اهل بیت الگوی بشریت در  همه اعصار
  امر به معروف و نهی از منکر
  استقرار عدالت اجتماعی
 • مبانی اهل بیت (علیهم اسلام) در قرآن
  انسان کامل جانشین خداوند
  عصمت و طهارت اهل بیت
  مودت اجر رسالت
  همتایی قرآن و اهل بیت
 •  امام حسین (ع)
  مبانی قرآنی نهضت حسینی
  ویژگی های نهضت امام حسین(ع)
  نفس مطمئنه بودن امام حسین (ع)
  تجلی عرفان در نهضت امام حسین (ع)
  غیرت حسینی و عفت زینبی
  عزت حسینی
  مدیریت بحران در نهضت حسینی
  پیام های نهضت امام حسین (ع)
 • وظیفه مردم در قبال اهل بیت
  احیای مآثر و آثار اهل بیت
  شناخت آسیب ها و مقابله با آن ها
  گریستن (گریه کردن و گریاندن)

زمان بندی جشنواره :
افتتاحیه: خرداد ماه 96
اختتامیه: آذر ماه 96
الف) زمان اعلام عمومی جشنواره و انتشار فراخوان:
خرداد ماه  96

 

 

محورها و موضوع های برای تدوین مقاله و کتاب

شیوه نامه  تالیف و تدوین کتاب

یکی از بخشهای مهم جشنواره ملکوت در سال 1396 تالیف و تدوین کتاب با محوریت موضوع های اعلام شده برای مسابقه می باشد.

شرایط و ضوابط موضوع انتخابی

 • موضوع پژوهش از محورها و موضوعات اعلام شده جشنواره باشد.
 • مسئله محور بوده و در راستای برآورده شدن خلاء های معرفتی و دینی مسلمانان و جوامع اسلامی باشد.
 • در راستای وحدت بین ادیان، مذاهب و فرق آسمانی باشد.
 • با محوریت مبانی اندیشه و آثار آیت الله جوادی آملی باشد.
 • روز آمد بوده و از منابع علمی معتبر و قوی استفاده نماید.
 • کتاب های ارسالی و یا بخش های مهم آن قبلا در قالب های مختلف منتشر نشده باشد.

معیارهای تدوین و تالیف کتاب

ساختار کتاب

بخش مقدماتی

  عنوان فصل

استانداردهای انتخاب عنوان فصل:

ـ    به صورت یک عبارت در برگیرنده موضوع فصل

ـ    به صورت یک عبارت مفهومی

مقدمه (شامل یک یا تعدادی از مؤلفه‌های زیر)

–    یک یا تعدادی پرسش

–    نقل قول

–    برخی حقایق

برخی ویژگی‌های یک مقدمه:

ـ   توجه خواننده را به موضوع جلب کند

ـ   به اطلاعات قبلی خواننده اشاره کند

ـ    ایده اصلی درس یا فصل را بیان کند

ـ    به نکات کلی اشاره کند

برخی شیوه‌های ارائه یک مقدمه:

ـ   بیان تاریخچه

ـ    سخن یا نظر یک دانشمند، فرد مهم، نویسنده، شاعر، سیاستمدار و غیره که مربوط به موضوع درس باشد.

ـ    چند پرسش

بخش میانی

ـ    مفاهیم و تعریف‌ها

ـ    دلایل

ـ    مثال‌ها

ـ    شواهد

ـ    واقعیت‌ها

ـ    نظرات

ـ    سئوالات

ـ    اطلاعات تاریخی، جغرافیایی ، سازمانی

ـ    روابط بین پدیده‌ها

ـ    روابط بین افراد ، گروه‌ها ، سازمان‌ها

 

بخش پایانی

جمع بندی و نتیجه گیری

–   مرور مطالب

–    نتایج اصلی

–    خلاصه مسائل مهم یا اهم مطالب

–    برخی پرسش‌ها و پاسخ‌ها

–    توصیه‌ها

–    پیش بینی

–    یک سئوال برای تفکر

معیارهای گزینش محتوا

سودمندی مطالب و تناسب محتوا با نیاز مخاطب

ـ با زندگی و تجارب روزمره یادگیرنده تناسب داشته باشد.

ـ زمینه یادگیری مادام العمر را فراهم کند.

ـ متناسب با میزان علاقه و رغبت فراگیران باشد.

ـ برای مخاطبان سودمند باشد.

ارائه مطالب جدید و هماهنگی محتوا با ساختار دانش

علاوه بر نیازهای فردی و اجتماعی باید:

ـ مفاهیم اصلی و کلیدی دانش را مد نظر داشته باشد.

ـ آخرین اطلاعات در زمینه موضوع  باشد.

ـ مطالب ارائه شده به روز باشد.

ـ مطالب ارائه شده با اهمیت باشد.

ـ روایی و اعتبار لازم را داشته باشد.

ـ نمونه‌ای از آخرین اطلاعات بنیادین و علمی در آن منعکس شده باشد.

قابلیت ادراک

ـ در حد توان ادراکی مخاطب انتخاب و تنظیم شود.

ـ از نظر میزان دشواری یا سهولت برای مخاطبان مناسب باشد.

سازماندهی مطالب

ـ از کلی به جزئی                 ـ جزئی به کلی

ـ ساده به پیچیده                  ـ عینی به ذهنی

ـ معلوم به مجهول                ـ توجه به توالی مطالب

ـ مباحث هر فصل کتاب با توجه و مرتبط به مباحث فصل قبل تنظیم گردد و ارتباط منطقی مباحث کتاب در کل با موضوع آن در راستای اهداف معرفتی آن باشد.

ارائه مطالب مهم و کلیدی

ـ مفاهیم اصلی و کلیدی دانش را مدنظر داشته باشد.

ـ مفاهیم، اصول و قوانین هر علم را در نظر داشته باشد.

 

ارائه مطالب معتبر

ـ روایی و اعتبار لازم را داشته باشد.

حجم مناسب

ـ حجم کتاب بر حسب نوع موضوع انتخاب شده برای تدوین اثر بین 150 تا 200 صفحه 300 کلمه ای باشد.

ویژگی‌های ظاهری و نگارشی

ویژگی‌های ظاهری و فنی کتاب‌ها در  ایجاد علاقه مخاطب به مطالعه نقش مهمی ایفا می‌کند و بسیار اهمیت دارد. ویژگی‌های ظاهری و فنی کتاب‌ها شامل موارد ذیل است:

توجه به اصول نگارشی در تدوین کتاب‌های درسی

درست‌نویسی واژه‌ها، ترکیب مطلوب جملات و آراستگی ظاهری نوشته، میزان دانش، سلیقه و استعداد نویسنده کتاب را مشخص می‌کند. هم‌چنین درست‌نویسی، تأثیر مثبتی در یادگیرنده به جا می‌گذارد. و به انتقال مفهوم و استمرار صحیح ارتباط کمک فراوانی می‌کند.

مهم‌ترین اصول نگارشی در تدوین کتاب‌ عبارتند از:

ـ رعایت قواعد املایی: (در ذیل نمونه‌هایی از قواعد لازم الرعایه معرفی می‌گردند)

ـ «ها» همواره جدا نوشته می‌شود (کتاب‌ها، آیین‌ها، آن‌ها).

ـ «تر» و «ترین» همیشه جدا نوشته می‌شود (استثناها: بهتر، کهتر، مهتر، بهترین)

ـ «به» فقط در ساختن صفت و در فعل و مصدر و ترکیب‌های آن است که می‌چسبد(بهوش، بخرد، بنام، بشود، بساز، بزن، برو) و در ساختن قید همیشه جدا نوشته می‌شود (به سختی، به تندی، به تدریج).

ـ «می» و «همی» جدا نوشته می‌شود.

ـ «بی» همیشه جدا از کلمه پس از خود نوشته می‌شود، مگر آن‌که بسیط گونه باشد؛ مثل: بیهوده، بیخود، بیراه، بیچاره، بینوا، بیجا.

ـ «هم» همیشه جدا نوشته می‌شود مگر در:

1ـ بسیط گونه‌ها: همشهری، همشیره، همین، همان؛

2ـ جزء دوم تک‌هجایی باشد: همکار، همراه (مگر آن‌که جزء دوم با میم یا الف آغاز شود: هم اسم، هم‌مرز)؛

3ـ جزء دوم با مصوت «آ» شروع شود: همایش، هماهنگ

4ـ اگر همزه در ابتدای جزء دوم کلمه تلفظ شود: (هم‌آرزو، هم‌آرمان)؛

ـ در واژه‌های مرکب از دو جزء، که جزء دوم آن بن مضارع یا بن ماضی است، اگر یکی از دو جزء (یا هر دو) تک هجایی باشد، واژه به صورت پیوسته نوشته می‌شود (دلبر، دلسوز، جانور، مشعلدار)

موارد مستثنا از این قاعده به یکی از سه دلیل زیر است:

1ـ احتراز از درازنویسی: مهین دوست؛

2ـ رعایت شکل مألوف و متعارف واژه: وطن‌دوست، جهت‌یاب، انسان‌ساز؛

3ـ مبهم شدن واژه به دلیل پیوسته‌نویسی آن: پی‌جو، پی‌نوشت، پی‌ریز.

ـ رعایت اصول دستور زبان: از عوامل مهم درک بهتر مطلب و روانی و سلیسی مطالب کتاب می‌باشد.

ـ رعایت اصول نشانه‌گذاری: باعث آراستگی شکل ظاهری نوشته و ایجاد جاذبه لازم در امر مطالعه می‌شود.

ـ استفاده از بندها و جمله‌های کوتاه در متن: نباید از جمله‌های بسیار کوتاه یا بسیار بلند استفاده شود. جمله‌های بلند کار یادگیرنده را در فهم و به خاطر آوردن نکات مشکل می‌کند. جملات بسیار کوتاه نیز مفهوم را تکه تکه می‌کند.

ـ کلمات نا مأنوس و دشوار اعراب گذاری شود یا در صورت ضرورت، تلفظ لاتین کلمه مزبور نوشته شود.

ـ عبارت‌های تکراری و مترادف‌های غیر لازم نداشته باشد.

ـ در نوشتن متن از به کار بردن جملات مجهول، جملات منفی مخصوصاً منفی در منفی اجتناب شود.

ـ پاراگراف نویسی:

پاراگراف مجموعه‌ای از چند جمله است که یک مفهوم اصلی را شرح می‌دهند. به طور معمول این مفهوم اصلی در «جمله موضوع» بیان می‌شود که اغلب نخستین جمله پاراگراف است و اندکی با تورفتگی نوشته می‌شود.

دیگر جمله‌های پاراگراف، باید به شرح و گسترش جمله موضوع کمک کنند که به آن‌ها «جمله پشتیبان» می‌گویند. برخی پاراگراف‌ها ، یک «جمله نتیجه گیری» هم دارند که نظر اصلی پاراگراف را خلاصه می‌کنند یا نکته مهمی را درباره آن یادآور می‌شوند. این جمله به طور معمول در پایان پاراگراف می‌آید. نویسنده در نوشتن همه این جمله‌ها باید مفهوم واحدی را با نظم منطقی بیان کند و شرح دهد.

بخش‌های اصلی یک پاراگراف خوب سازمان دهی شده

1-  جمله موضوع: سخن اصلی پاراگراف و مرکز توجه آن را بیان می‌کند.

2-  جمله‌های پشتیبان: با عرضه اطلاعات بیش تر و یا آوردن نمونه‌هایی ، جمله موضوع را شرح و گسترش می‌دهند.

3-  جمله نتیجه: مشخص می‌کند که پاراگراف به پایان رسیده و نکته مهمی را یادآور می‌شود که خواننده باید به خاطر داشته باشد.

اگر به ساختاری که توضیح داده شد ، اندکی با دقت بیشتر نگاه کنیم، پی می‌بریم که یک پاراگراف نیز همانند یک مقاله علمی ـ آموزشی است. جمله موضوع را می‌توان در حکم مقدمه مقاله دانست که مشخص می‌کند نویسنده پیرامون چه موضوعی نوشته است. جمله‌های پشتیبان در حکم پیکره مقاله و جمله نیز مانند: نتیجه گیری مقاله است. بنابراین ، یک پاراگراف یک «مقاله چند خطی» است و اگر همه این «مقاله‌های کوچک» به درستی نوشته شوند، آن گاه نوشته نهایی نیز مقاله درستی خواهد بود.

 

ویژگی‌های جمله موضوع

جمله موضوع مهم ترین جمله پاراگراف است. این جمله به طور خلاصه می‌گوید که در آن پاراگراف پیرامون چه موضوعی بحث می‌شود. از این رو ، جمله موضوع راهنمای خوبی برای نویسنده و خواننده است. نویسنده در می‌یابد که چه اطلاعاتی را باید در جمله‌های پیرو بگنجاند و چه اطلاعاتی را نباید مطرح کند. خواننده نیز می‌داند که موضوع پاراگراف چیست و خودش را برای درک بهتر آن، آماده می‌کند. نکات مهمی را که درباره جمله موضوع باید به یاد داشته باشیم عبارت است از:

1-  کامل و کوتاه بودن

2-  نه زیاد کلی و نه زیاد خاص بودن

3-  روشن و ابهام نداشتن

4-  گاهی به صورت پرسشی بیان کردن

5-  زمانی در جاهای دیگری از پاراگراف جا دادن

سازماندهی جمله‌های پشتیبان

هنگامی که موضوع موردنظرمان را با نوشتن جمله مناسب ، محدود و مشخص کردیم ، آن گاه باید آن را به گونه‌ای گسترش بدهیم که خواننده منظورما را به خوبی دریافت کند.

این کار را با نوشتن جمله‌های پشتیبان انجام می‌دهیم.

شیوه‌های سازماندهی جمله‌های پشتیبان

1-  ترتیب زمانی                                2-         ترتیب  فضایی

3-  جزء به کل                                  4-         کل به جزء

5-  علت و معلول                               6-         تعریف

7-  دسته بندی

اندازه پاراگراف

هر چند اندازه معینی برای پاراگراف مشخص نشده ولی بهتر است بین سه تا هشت جمله داشته باشد.

شیوه نقل قول

ـ پانویس: شامل: نام و نام خانوادگی، نام کتاب، مترجم، (محل نشر: ناشر، سال) و صفحه

ـ میان نویس: (ارجاع درون متنی: نام خانوادگی پدیدآورنده، تاریخ نشر و شماره صفحه)

ـ پی‌نویس: در پی (آخر) نوشته (پایان فصل، انتهای اثر) منعکس می‌گردد.

کیفیت تصاویر و شکل‌ها

ـ با موضوع و محتوای کتاب تناسب داشته باشد.

ـ واضح و از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

ـ متناسب با درک و سن مخاطبین باشد.

ـ استفاده از تنوع رنگی به شرط آنکه گیج کننده نباشد.

ـ دارای مرکز توجه قوی باشد تا کنجکاوی مخاطبین را تحریک کند.

ـ دارای زیرنویس مناسب باشد (قلم ریزتر از متن).

ـ رعایت مقدار تصاویر با محتوی

 

شیوه نامه صحیح حروف نگاری کتاب

فاصله بین کلمات:

ایجاد شود. (فضای) – بین هر کلمه با کلمه بعدی و قبلی خود یک فاصله

مثال: پاودست ازاعضای اصلی بدن انسان هستند.

صحیح: پا و دست از اعضای اصلی بدن انسان هستند.

فاصله مجازی:

– استفاده از فاصله مجازی الزامی است.

مثال: میزند = می زند میرود = می رود کتابها = کتاب ها

فاصله بین کلمات و علامت ها:

– بین هر علامت و کلمه قبلی، هیچ فاصله ای نباید زده شود، اما بین هر علامت و کلمه بعدی، حتما یک فاصله نیاز است.

مثال: استاد گفت: من، این بیماری را به طریقه خاصی درمان میکنم.

صحیح: استاد گفت: من، این بیماری را به طریقه خاصی درمان می کنم.

فاصله در پرانتزها، گیومه ها:

– پرانتزها، گیومه ها و پرانتز گلدار (مخصوص آیات) هنگام باز شدن با کلمه بعدی فاصله ندارند و هنگام بسته شدن

با کلمه قبلی نیز بدون فاصله هستند:

در مورد)) قل (و …)؛ «حضرت مسلم»: مثال

برای تو رفتگی ابتدای پاراگراف از فضای _ استفاده نشود.

فاصله بین دو مصرع:

– برای اشعار بین هر مصرع از سه ستاره استفاده شود:

مثال: هر که گیرد پیشه ای بی اوستا *** ریشخندی شد به شهر و روستا

تحیات:

– برای تحیات از کلیشه استفاده نشود و تحیات به صورت کامل درون پرانتز تایپ شود و در مورد پیامبر فقط (ص)

 

استفاده گردد:

مثال: (علیه السلام) (علیهم السلام)؛ (ص) و …

شماره گذاری:

برای شماره گذاری در متن و عناوین از شماره گذاری خودکار استفاده نشود و شماره ها به صورت (شماره) -دستی وارد شود.

تایپ آیات:

– آیات با پرانتز گلدار مخصوص) (مشخص شود و حتی الامکان از نرم افزارهای معتبر کپی و استفاده شود.

قلم و سایز متن:

برای تایپ متن از قلم با اندازه 16 استفاده شود. ANMLOTUS

تک پاورقی ها:

– تک پاورقی ها حتما به صورت اتوماتیک باشد و از ایجاد آن به صورت دستی خودداری گردد. بعد از تک پاورقی یک فاصله، سپس نقطه، بعد یک فاصله دیگر و سرانجام متن پاورقی تایپ شود.

استایل تیترها:

– تیترها با استفاده از استایل ها مشخص شود

عنوان تیتر 3 با استایل 3 شماره تیتر 2 با استایل 2 عنوان تیتر 1 با استایل 1

سرنویس – ویژگی های استایل 1

سیاه. طراز از سمت راست pt15 جدید: فونت

سرنویس – ویژگی های استایل 2

سیاه. طراز از سمت راست ANMYAQUT pt14 فونت

سرنویس – ویژگی های استایل 3

طراز از سمت راست. ANMLOTUS pt15 منظم: فونت

استایل متن اصلی:

– متن اصلی با استایل تایپ شود. نرمال عادی – ویژگی های استایل

سیاه. طراز از سمت راست pt16 ANMLOTUS: فونت

 

بسمه تعالی

فرم ارزیابی کتاب جشنواره ملی ملکوت

استاد محترم :……………………………………………

سلام علیکم

[لطفا متن پیوست را مورد ارزیابی قرار دهید وحداکثر ظرف مدت .................روز/ ماه برگردانید]

تذکرات:

1- ارزیابی براساس معیار های زیر وامتیازات مشخص شده صورت می گیرد. اگر امتیازات، اشکالات ویا مسائل جدید و ابتکاری دیگری درمتن وجود دارد، درقسمت «سایر ملاحظات » مرقوم نمایید.

2- اشکالات وارده وپیشنهاد خود را به طور دقیق و تا حد امکان مفصل و صفحه یادداشت بفرمایید.

3- ارزیابی و نوشته های حضرتعالی محرمانه وبه عنوان امانت نزد دبیرخانه جشنواره ملی ملکوت خواهد بود وبه صورت کد گذاری شده وبدون نام به مؤلف منتقل می شود. مستدعی است که از طرف حضرتعالی نیز این برگه محرمانه تلقی شود ودرمعرض دید دیگران قرار نگیرد.‏

الف) معیارهای محتوایی:

ردیف معیار حداکثرامتیاز امتیاز از نظر ارزیاب توضیحات
1 تحقیقی و علمی بودن(مستند ومستدل بودن اثر بر تحلیل علمی ونقد وبررسی) 20
2 استحکام استدلال ها 13
3 ذکر اصول ومفاهیم کلیدی واساسی موضوع یا علم درمحتوا 12
4 استفاده از آیات وروایات به صورت مناسب 5
5 توجه به سیر تاریخی هر مبحث 4
6 استفاده از تازه های علمی وتوجه به شبهات 7
7 تنظیم محتوای کتاب در راستای اهداف  موضوع 10
8 استفاده از مثال های کافی، ملموس ومتناسب با نیاز ها وشرایط روز 7
9 استفاده از منابع متنوع ودارای اعتبار علمی 7
10 ترجمه دقیق وشیوای آیات و روایات 5
11 متناسب بودن با سطح علمی ونیازهای مخاطبان 5
12 دار بودن پیوستگی وانسجام موضوعی درفصل های گوناگون اثر 5
13 جمع کل 100

 

ب) معیارهای شکلی :‏

ردیف معیار حداکثرامتیاز امتیاز از نظر ارزیاب توضیحات
1 نظم منطقی(داشتن ساختاری نظام مند، هماهنگی فصول ومطالب، وحدت سبک وسیاق وشیوه دسته بندی وتألیف آن ها وارجاعات) 18
2 مطابق بودن با محورها 10
3 ذکر اهداف ومقدمه مناسب دراول هر فصل 5
4 رعایت نکات دستوری ونگارشی درمحتوا 5
5 رسا وروان بودن عبارت واحتراز از واژه های نا مأ نوس 10
6 تقویت روحیه پژوهش درمخاطبین (ارائه موضوعات پژوهشی) 10
7 معرفی منابع جهت مطالعه بیش تر 5
8 داشتن پرسش وخلاصه مطالب 5
9 تناسب حجم مطالب با مدت زمان اختصاص یافته برای تدریس آن 12
10 استفاده از شکل ها وتصاویر درحد لزوم برای انتقال مفاهیم وپیام ها وپرورش مهارت ها 5
11 اندازه وشکل حروف، حواشی صفحه ها، فاصله بین کلمات وسطرها 5
12 تنظیم کتابنامه، فهرست منابع وسایر فهرست ها 10
- جمع کل 100

 

نام وامضای استاد ارزیاب

 تاریخ: ……………………

سایر ملاحظات: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

بخش تالیف کتاب

شیوه نامه مقالات و راهنمای نویسندگان

چارچوب ها،اصول ساختاری و نکات نگارشی مقالات ارسالی شامل :

موضوع مقالات باید بر اساس محورهای مشخص شده برای جشنواره ملی ذوی القربی باشد.

مقالات نباید پیش‌‌‌تر چاپ شده یا براى چاپ به جایی ارسال شده باشد.

حجم مقالات، نباید کم‌‌‌تر از ۵۰۰۰ کلمه و بیش از ۷۵۰۰ کلمه باشد.

ساختار مقالات ارسالی باید دربردارندۀ بخش‌‌‌های زیر باشد:

ألف. صفحه نخست: عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی، رتبه و پیشینه علمی، نام مؤسسه محل اشتغال و نشانی کامل (آدرس پستی، شمارۀ تلفن، شماره دورنگار و پست الکترونیکی).

ب. صفحۀ دوم: عنوان کامل مقاله، چکیدۀ فارسی (حداکثر در ۲۵۰ کلمه)، و کلیدواژه‌‌‌ها.

ج. متن مقاله؛ و در پایان، فهرست منابع.

پانوشت‌‌‌های توضیحی و معاد‌‌‌ل‌‌‌های لاتین اصطلاحات خاص، در پایین صفحه و با شماره‌‌‌گذاری مستقل ذکر شود.

ارجاعات، باید به شیوۀ درون‌‌‌متنی باشد و فهرست کامل منابع مقاله با مشخصات کامل کتاب‌‌‌شناختی به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی در پایان مقاله آورده شود.

ألف. شیوه و ترتیب مشخصات منبع در متن مقاله: (نام نویسنده، سال انتشار، جلد، صفحه). در صورت نقل مطالب از نرم افزار، آدرس‌‌‌دهی باید بر اساس مشخصات درج‌شدۀ منابع در نرم‌‌‌افزار باشد و صرف ارجاع به نرم‌‌‌افزار یادشده، کافی نیست.

ب. شیوه و ترتیب مشخصات مقالات و نشریات در پایان مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار مقاله یا نشریه)، «عنوان مقاله»، مترجم، نام نشریه، دورۀ انتشار، شمارۀ انتشار، صفحات.

ج. منابع به ترتیب زبانی فارسی، عربی و لاتین، ذکر شود.

برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات، از نرم‌‌‌افزارهای معتبر استفاده شود و در صورت امکان، کپی شده، در متن مقاله، قرار داده شود.

مقالات برگرفته از پایان‌‌‌نامه‌‌‌ها، همراه با نام و تأیید استاد راهنما باشد.

 

فرم ارزیابی مقالات جشنواره ملی ذوی القربی (1)

 

نام مقاله:                                                 نام ارزیاب :

مقاله:                                                     تعداد صفحات:                              تألیف:                               ترجمه:

ردیف ملاک های ارزیابی حداکثر امتیاز امتیاز مقاله
1 تناسب نیازهای علمی-فکری جامعه اسلامی(کاربردی بودن) 8
2 به کارگیری مفاهیم، اصطلاحات علمی وتخصصی درخصوص موضوع 8
3 خلاقیت ونو آوری 14
4 قوت استدلال وتحلیل 14
5 موفقیت در ورود وخروج مطالب 8
6 ارتباط منطقی، انسجام وهماهنگی مطالب 8
7 تنوع وتعدد زیر عنوان ها (میزان برخورداری از سازمان دهی بحث) 8
8 رعایت مراحل اساسی روش تحقیق (مقدمه، متن ونتیجه گیری) 8
9 استفاده ازمنابع ومأخذ معتبر واصلی 8
10 رعایت اصول نقل قول، پاورقی وارجاعات 8
11 میزان شیوایی، رسایی وروانی متن 8
جمع امتیاز 100

 

 • معیارپذیرش ورد مقالات به شرح ذیل می باشد:

– جمع امتیاز 60 به پایین مردود است؛

– جمع امتیاز60 تا75 نیاز به اصلاح وبازنگری دارد؛

– جمع امتیاز 75 به بالا قبول است.

 • نتیجه ارزیابی مقاله

قبول است:      نیاز به اصلاح دارد:      مردود است :

 

تاریخ وامضا

فرم ارزیابی مقالات جشنواره ملی ذوی القربی (2)

 

نام مقاله:                                                                     جمع امتیاز:

توضیحات ونظرات تشریحی ارزیاب:

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اصلاحات صوری که باید اعمال شود:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اصلاحات محتوایی که باید اعمال شود:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مشخصات ارزیابنام :……………………………نام خانوادگی:……………………………….آخرین مدرک تحصیلی:………………………..رشته:…………………………عضو هیأت علمی:……………………………………….رتبه علمی:……………………………

شماره حساب(درصورت امکان سیبا):……………………………….بانک:……………شعبه:………………کدشعبه:…………

 

تاریخ وامضاء:

 

 

مقاله نویسی

شیوه نامه تلخیص کتاب

هدف از خلاصه کردن کتاب محوری سالانه جشنواره ملی ملکوت( ذوی القربی در سال 1396)  آشنا شدن دانشجویان و مخاطبین  (فرد خلاصه کننده) با محتوای کتاب به شکل دقیق و دریافت پاسخ صحیح و مستدل به شبهات دینی و تقویت قدرت گزینش مطالب مهم و اساسی از کتاب می باشد. در این بین تقویت بنیان های پژوهشی مخاطبین مانند توانمند شدن در شیوه مطالعه “سریع خوانی” و حذف مطالب زاید و کشف مطالب غیر زاید و اساسی، آشنا شدن با شیوه برداشت و نگارش نقل قول مستقیم و غیر مستقیم، آشنا شدن با منبع گذاری درون متن و پایان متن و بهره برداری تهیه کننده خلاصه و دیگران از خلاصه مزبور به شکل مناسب از اهداف فرعی می باشد.

  شیوه خلاصه کردن کتاب

1- اعلام منبع کامل کتاب: که باید از همان آغاز به شرح ذیل درج شود:

برای کتاب های تالیفی: نام خانوادگی مولف، نام کوچک مولف، سال انتشار در پرانتز، نام کامل کتاب، محل نشر، نام ناشر، تعداد صفحات کتاب.

مثال: جوادی آملی  (1388) صورت و سیرت انسان در قرآن ، قم: مرکزنشراسرا. تعداد صفحات: 448.

2- معرفی کلی کتاب: در اینجا باید حداکثر/ حتی الامکان، یک صفحه نسبت به معرفی کلی کتاب که شامل موارد ذیل است اقدام شود:

2-1- موضوع کلی مورد بحث کتاب

2-2- اهمیت کتاب در مقایسه با کتاب های مشابه

2-3-اهمیت موضوع کتاب و ضرورت پرداختن به آن

2-3- تعداد تقسیمات کتاب که شامل بخش ها و فصول کتاب. در اینجا باید عناوین بخش ها و فصول کاملا آورده شوند. اگر کتاب از مقالات مختلفی تشکیل شده است، باید ضمن آوردن عناوین فصول، نام نویسندگان آنها نیز ذکر شوند.

3- تلخیص هر فصل به شکل جداگانه. با ذکر عنوان فصل. توجه شود که بدون درج خلاصه هر فصل معلوم نخواهد شد که موضوع بحث در هر فصل چیست.

4- برای ورود در هر فصل بطور خیلی خلاصه موضوع فصل گفته شده و سپس به شکل قابل فهم خلاصه برداریها صورت گیرند. مهمترین نکته در اینجا این است که موارد خلاصه شده با همدیگر ارتباط منطقی داشته باشند. در غیر اینصورت معلوم نیست که هر بخش با بخش قبلی چه رابطه ای دارد.

5- مشخص کردن نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم در خلاصه کردن

6- اگر نقل قولی در کتاب از شخص دیگری غیر از نویسنده اصلی کتاب باشد و لازم است که در خلاصه گنجانده شود باید دقیقا این موضوع مشخص گردد. به عبارت دیگر مطلب نقل شده حتما باید اگر نقل قول مستقیم باشد (که معمولا چنین است) بین دو گیومه قرار گیرد و در پایان آن همانند منبع گذاری برای نویسنده اصلی کتاب میان دو پرانتز نام خانوادگی، سال نشر، شماره صفحه نوشته شود. ولی آنچه که در اینجا تفاوت دارد که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد این است که این منبع گذاری متعلق به نویسنده دوم (غیر از نویسنده اصلی کتاب) و سال نشر و شماره صفحه کتاب آن نویسنده دیگری است نه نویسنده اصلی کتاب مورد خلاصه شده می باشد.

7- حجم خلاصه کتاب: معمولا خلاصه یک کتاب باید بین %15 تا 20% از کل متن یک کتاب را شامل باشد. اگر این حجم خیلی کمتر یا خیلی بیشتر گردد، دیگر نمی توان آن را خلاصه کتاب نامید. بدیهی است در صورتی که برخی از مدلها و جداولها اهمیت داشته باشند، می توان این حجم را کمی بیشتر در نظر گرفت ولی نباید متن نوشتاری از حجم مزبور فراتر رود.

8- زیرعناوین: یکی از موارد مهم برای خلاصه کردن درج زیرعناوین برای هر مطلب کلی است. این زیرعناوین معمولا محور هر مطلب را مشخص می کنند. زیر عناوین مزبور باید به شکل بولد باشند و زیر آنها خط کشیده شود.

9- درج منابع پایانی: این منابع باید شامل کلیه منابعی باشد که در خلاصه آورده شده باشند.

 

فرم ارزیابی خلاصه کتاب  جشنواره ملی ملکوت

نام کتاب تلخیص شده :                                            نام ارزیاب :          تعداد صفحات:

ردیف ملاک های ارزیابی حداکثر امتیاز امتیاز مقاله
1 اعلام منبع کامل کتاب 5
2 بیان موضوع کلی مورد بحث کتاب 8
3 تبیین اهمیت موضوع کتاب و ضرورت پرداختن به آن 14
4 حفظ تقسیمات کتاب شامل بخش ها، فصول کتاب و عناوین فرعی 18
5 تلخیص هر فصل به شکل جداگانه 10
6 ارتباط منطقی مطالب در خلاصه برداریها 17
7 مشخص کردن نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم در خلاصه کردن 10
8 رعایت حجم خلاصه کتاب با حجم کتاب اصلی(20 درصد کتاب اصلی باشد) 10
9 درج منابع پایانی 8
جمع امتیاز 100

نام تلخیص کننده کتاب:

 

معیارپذیرش ورود خلاصه ها به شرح ذیل می باشد:

– جمع امتیاز 60 به پایین مردود است؛

– جمع امتیاز60 به بالا برای جشنواره پذیرش  و وارد مسابقه می شوند؛

 

 

بخش خلاصه نویسی

بخش مسابقه مکاتبه ­ای

یکی از بخش­های سومین جشنواره ملکوت در سال 1396، بخش مسابقه مکاتبه­ ای است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.

 

شرایط شرکت کنندگان:

شرکت در این بخش برای همه علاقمندان آزاد می­باشد؛

ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.

ضوابط شرکت در مسابقه:

شرکت کنندگان باید به 30 سوال مربوط به این بخش پاسخ دهند

منابع مسابقه عبارتند از:

کتاب« ادب فنای مقربان جلد اول » حضرت آیت الله علامه جوادی می­باشد؛

فایل pdf و خلاصه کتاب مورد نظر در سایت malakoot.org  و iranebook.ir  موجود می باشد.

زمان : اول ماه مبارک رمضان

پایان:آخر ماه مبارک رمضان

بخش مسابقه مکاتبه ای

شیوه نامه مسابقه اینترنتی سومین دوره جشنواره ملی ملکوت

یکی از بخش­های سومین جشنواره ملکوت در سال 1396، بخش مسابقه اینترنتی است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.

 

شرایط شرکت کنندگان:

 • شرکت در این بخش برای همه علاقمندان آزاد می­باشد؛
 • ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.

 

ضوابط شرکت در مسابقه:

 • منابع مسابقه عبارتند از:
 • کتاب ادب فنای مقربان جلد اول
 • فایل pdf و خلاصه کتاب ادب فنای مقربان جلد اول که در سایت­  malakoot.org و  iranebook.ir بارگذاری شده است؛
 • گزارش نشست­های علمی- تخصصی که در سایت قرار داده می­شود؛
 • شرکت کنندگان در این بخش پس از ثبت نام در سایت، می­بایست به سئوالاتی که در همان قسمت وجود دارد پاسخ دهند. سئوالات مسابقه از دو منبع مطالعاتی جشنواره طرح گردیده است که شرکت کنندگان محترم می­بایست پس از مطالعه منابع به سئوالات پاسخ دهند؛
 • دستورالعمل ارزیابی:
 • به ازای هر پاسخ صحیح 2 امتیاز به شرکت کننده تعلق خواهد گرفت. افراد برتر این بخش از طریق قرعه کشی انتخاب خواهند شد. این قرعه کشی در سه سطح صورت می پذیرد. سطح اول کسانیکه امتیاز کامل(100) را کسب کرده باشند. سطح دوم کسانی که امتیاز بین 75 تا 99 را کسب کرده باشند. سطح سوم در بین کسانی که امتیاز بین 50 تا 75 را کسب نمایند؛ بدیهی است جایزه­ی هر سطح متفاوت خواهد بود؛
 • کسانی که امتیاز پایین­تر از 50 کسب می­کنند. با توجه به امتیاز اکتسابی، در قرعه کشی نهایی جایزه ویِژه جشنواره شرکت داده خواهند شد.

 

 

بخش اینترنتی

شعر و داستان
مقدمه :
بخش ادبی جشنواره ملکوت در چهار رشته شعر نو، شعر کلاسیک و داستان نویسی برگزار می شود.
شرایط وضوابط عمومی :
1. تمامی داوطلبین باید با مراجعه به سایت www.malakoot.org   ثبت نام نمایند.
2. همه شرکت کنندگان باید فرم مشخصات فردی و فرم مربوط به جشنواره شعر را تکمیل نمایند.
علاوه بر در نظر گرفتن سطح تکنیکی آثار شامل زبان، ساختار، محتوا  و رعایت موارد فنی در سرودن شعر ازقبیل وزن شعری , ردیف و قافیه و سایر مواردی که بتوان نام شعر را بر اثر ارائه شده گذاشت، آثاری که با عنوان موضوعات ویژه جشنواره  ارائه شوند، از امتیاز ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.
مدارک مورد نیاز:
– رونوشت صفحه اول شناسنامه
– رونوشت کارت ملی
–   دو قطعه عکس 4
–  تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم شرکت در جشنواره

شرایط و ضوابط اختصاصی بخش شعر جشنواره:
1.    هر شاعر می تواند یک اثر را جهت شرکت در جشنواره، ارائه نماید.
2.    آثار غیر مرتبط با موضوعات جشنواره، از داوری  و شرکت در جشنواره حذف خواهند شد.
3.    همه شرکت کنندگان باید متن تایپ شده اثر خود را در یک لوح  فشرده با فونت 14 BNAZANIN به دبیرخانه تحویل نمایند.
4.    دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن آثاری که بدون مشخصات صاحب اثر باشد، معذور است.
5.    برگزار کننده جشنواره حق چاپ آثار را در قالب بولتن جشنواره و یا کتاب شاعران جشنواره ملکوت برای خود، دارد.
6.    آثار با شرایط خاص (مثلاًشعر بدون نقطه) و یا صاحب اثر با شرایط خاص (مثلاً شاعر نابینا) توسط دبیرخانه جشنواره ملکوت به صورت ویژه تقدیر خواهد شد.
در بخش حضوری و جهت شرکت در مراسم اختتامیه از 3 نفر از صاحبان اثر در هر بخش جهت ارائه اثر  دعوت به عمل خواهد آمد .
شرایط و ضوابط اختصاصی بخش داستان نویسی:
الف) موضوع داستان باید بر اساس محورها و موضوعات جشنواره باشد.
ب) آثار ارسالی نباید کمتر از 10صفحه A4باشد.
ج) آثار باید به صورت تایپ شده(با سایز14فونت BNAZANIN حداکثر 22 خط در هر صفحه ) باشد و فایل آنها به دبیر خانه جشنواره ارسال گردد.
و) هرشرکت کننده می تواند یک اثرجهت شرکت در بخش داستان نویسی ارسال نماید .
•    شرکت کنندگانی که از طریق سایت جشنواره ثبت نام ننمایند، از شرکت ایشان در بخش مسابقه، ممانعت به عمل خواهد آمد.

شیوه نامه هنرهای تجسمی
شرایط و ضوابط عمومی:
1.    متقاضیان شرکت باید جهت ثبت نام به سایت جشنواره ملی ملکوت به آدرس www.malakoot.org  مراجعه و ثبت نام نمایند.
2.    موضوعات این جشنواره، بر اساس محورهای جشنواره و منابع مشخص شده آنها است.
3.    برگزار کننده مجاز است که آثار منتخب را به نمایش گذاشته و از این آثار در انتشارات خود با ذکر نام خالق اثر استفاده نماید.
4.    آثار باید جدید خلق شده باشند، آثار منتخب در جشنواره های دیگر که حائز رتبه شده اند، پذیرفته نمی شود.
5.    تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به منزله قبولی شرایط و مقررات آئین نامه شرکت در جشنواره است.
6.    تصمیم گیری نهایی درباره مواردی که در آیین نامه و مقررات پیش بینی نشده است، با دبیرخانه جشنواره است.
7.      دبیرخانه اجرایی جشنواره در خصوص خسارت وارده و یا مفقود شدن آثار ارسالی از طریق پست، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
8.    آثار غیرمرتبط با موضوعات جشنواره از داوری حذف خواهند شد.
مدارک مورد نیاز منتخبین جهت ارسال به دبیرخانه جشنواره :
1-    دو  قطعه عکس 4×3
2-    تصویر صفحه اول شناسنامه (یک برگ)
3- کد ثبت نامی که بعد از ثبت نام در سایت به افراد تعلق می گیرد.

شرایط و ضوابط اختصاصی بخش ها:
الف)شرایط و ضوابط اختصاصی بخش گرافیک (گرایش طراحی پوستر با رایانه) :
1- اندازه آثار ارائه شده باید 100× 70 سانتی متر باشد .
2- شرکت کنندگان در رشته گرافیک باید فایل پوستر را با کیفیت dpi300 ، به صورت لایه باز با فرمت psd و  JPG بر روی دو لوح فشرده ارائه نمایند.
3- ارسال یک نسخه پرینت رنگی اثر، در اندازه A3  ضروری می باشد.
لازم به ذکر است افرادی که فایل اثر خود را مطابق با موارد خواسته شده ارسال ننمایند ، از دور رقابتها حذف خواهند شد.
ب) شرایط و ضوابط اختصاصی بخش طراحی و نقاشی :
1- بهره گیری از همه سبکها و تکنیکها آزاد است .
2-حداکثر سایز آثار ارسالی باید 50×70سانتی متر باشد.
3-تصویر آثار ارسالی باید روی لوح فشرده، با کیفیت dpi300 و با فرمت tif ویا JPG  به دبیرخانه استان میزبان ارسال شود تا پس از گزینش اولیه اصل اثر جهت حضور در نمایشگاه، ارسال شود.
لازم به ذکر است کیفیت لوح فشرده ارسالی در انتخاب یا عدم انتخاب آثار تاثیر مستقیم دارد.
4-ارسال یک برگ پرینت رنگی A3 اثر ، الزامی است.
د) شرایط و ضوابط اختصاصی بخش عکس :
عکس ها به صورت آنالوگ یا دیجیتال و می بایست روی کاغذ مخصوص عکاسی چاپ و ارسال شوند.
تصاویر می تواند به صورت رنگی یا سیاه و سفید چاپ و ارسال شوند.
کلیه تصاویر باید در ابعاد حداقل25× 20و حداکثر  40× 30سانتیمتر باشند.
عکسهای ترکیبی و یا ساخته شده توسط نرم افزارهای گرافیکی پذیرفته نخواهد شد.
نگاتیو اثر و یا فایل عکس های دیجیتالی (همراه با اطلاعات از زمان و مکان عکاسی) باید نزد صاحب عکس موجود باشد.
دبیرخانه اجرائی جشنواره از دریافت عکس های فاقد کیفیت و چاپ نامطلوب و عکس هایی که روی مقوا چسبانده ، لوله شده و یا قاب شده باشد، معذور است .
ارسال اثر توسط عکاس به منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقی گردیده و هیچ گونه مسئولیتی به عهده دبیرخانه جشنواره نخواهد بود.
برگزار کننده جشنواره حق استفاده از عکس های پذیرفته شده را با ذکر نام عکاس در انتشارات مربوطه خواهد داشت.
عکس های پذیرفته شده همزمان با برگزاری جشنواره، در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.
برای هر عکس باید برچسب مربوطه تکمیل و پشت عکس چسبانده شود و از نوشتن نام عکاس و سایر اطلاعات دیگر خودداری شود.
همه عکاسان منتخب جشنواره باید دوربین عکاسی خود را در مرحله حضوری همراه داشته باشند.

 

 

 

بخش ادبی و هنری

وبلاگ نویسی

یکی از بخش های مسابقه جشنواره، وبلاگ نویسی بر اساس محورها و موضوعات اعلامی هر دوره و استفاده از منابع مشخص شده آن است.    

شرایط و ضوابط مسابقه وبلاگ نویسی جشنواره ملی ملکوت

 • شرکت کنندگان تا تاریخ ذکر شده برای ثبت نام به سایت www.malakoot.org مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
 • درهنگام ثبت نام، نویسنده وبلاگ باید مشخصات حقیقی خود را در فرم ثبت نام منظور نماید.
 • هر فرد مجاز به ارائه یک وبلاگ در مسابقه می‌باشد .
 • هر وبلاگ حداقل دارای 10 پست مطلب باشد.
 • زمان ثبت یا بروزرسانی مطالب باید تا حداکثر آخرین مهلت تعیین شده باشد و بدیهی است به مطالبی که پس از این تاریخ ارسال گردد، امتیازی تعلق نمی گیرد.
 • درج لوگوی جشنواره ملی ملکوت، بنر اطلاع رسانی و لینک سایت مسابقه در وبلاگ شرکت کننده در طول برگزاری جشنواره الزامی است.(جهت دریافت این اطلاعات به سایت جشنواره (www.malakoot.org ) مراجعه نمایید)
 • داشتن شمارشگر بازدیدکنندگان برای وبلاگ ها الزامی است.(فقط آمار سایتهای تحلیلگر عمومی سایتهای واسط مانند وبگذر، پرشین و استت قابل استناد است.)
 • مطالب وبلاگ های ثبت نامی حتما باید مطابق با موضوع مسابقه باشد.
 • تمامی منابع و پی‌نوشتهای مطالب باید درهر پست بلاگ درج گردد ( درصورت استناد به آیات، احادیث و روایات درمطالب ارسالی ذکر منبع الزامی می‌باشد.)
 • مطالب درج شده در وبلاگها به دور از کپی مطالب دیگر وب سایتها باشد. بدیهی است تکرار این امر درپستهای متوالی موجب کاهش امتیازات وبلاگ شما ازسوی هیات داوران خواهد شد.
 • عنوان وبلاگ مطابق با محورها و موضوع های مسابقه باشد.
 • مسئولیت مطالب و محتوای وبلاگهای شرکت کننده در مسابقه به عهده‌ی نویسنده‌ی آن است.
 • سابقه بیش از دو ماه در ایجاد وبلاگ و به روز رسانی مستمر از جمله ملاک های موثر در ارزیابی ها می باشد.

داوری جشنواره

 • در مسابقه وبلاگ نویسی جشنواره ملکوت داوری آثار در 2 مرحله: مقدماتی (انتخاب آثار) و نهایی (آثار منتخب مرحله مقدماتی) سنجیده و ارزیابی خواهند شد:
 • مرحله مقدماتی:
 • درمرحله انتخاب وبلاگ،آثار از لحاظ مطابقت باموارد ذیل، توسط هیأت داوران انتخاب و مورد بررسی قرارمی‌گیرند وآثار حائز شرایط برای مرحله نهایی ارسال می شوند:
 • 1- مطابقت وبلاگ با قوانین مسابقه
 • 2- مطابقت موضوع کلی وبلاگ با محورها و موضوع های جشنواره ملی ملکوت در سال 93
 • 3- مطابقت وبلاگ باعنوان انتخاب شده ( صحت انتخاب عنوان )
 • 4- احرازکیفیت حداقلی از لحاظ هنری و محتوایی برای انتخاب اولیه
 • 5- عدم مغایرت باضوابط کلی اعلام شده از سوی جشنواره
 • 6- عدم وجود محتوای مجرمانه دروبلاگ( مواردقانون جرایم رایانه ای،خلاف عفت عمومی،اخلاق اسلامی تبلیغات فرق ضاله و…)

مرحله نهایی:

 • دراین مرحله داوران برای وبلاگ های راه یافته به این بخش براساس کاربرگ های داوری امتیاز منظور می نمایند، در این بخش از مجموع امتیاز 100، 45درصد امتیاز مربوط به مسائل فنی و 55 درصد نیز مربوط به امتیاز محتوایی می باشد:

 الف) کاربرگ امتیاز فنی وبلاگ

ردیف شرح امتیاز
1 سرعت بارگذاری وبلاگ
(عدم استفاده بیش از حد کدهای جاوا، عدم استفاده از موسیقی، استفاده از پست‌های کم در صفحه اول و …)
تبصره: استفاده مناسب از کدهای جاوا و ابزارهای مختلف کاربردی و زیباسازی، دارای امتیاز مثبت است و زیاده روی در آن مشمول کسر امتیاز می گردد.
4 امتیاز
2 رعایت اصول گرافیکی در قالب متناسب با موضوع
(رنگ‌بندی یکنواخت، نظم، طراحی قالب، طراحی header  و footer ، اختصاصی سازی قالب، شمارش گر مخاطب، عدم وابستگی تصاویر به سایت ها و وبلاگ های دیگر، استفاده از فضای ذخیره سازی معتبر ایرانی جهت ذخیره تصاویر و دیگر فایلها)
6 امتیاز
3 قابلیت تعاملی قالب
(امکان نظرگذاری و اهمیت دادن به نظرات کاربران، امکان برقراری ارتباط با نویسنده و …)
نکته: نویسندگانی که از سرویس دهنده های پست الکترونیکی با میزبانی ایرانی استفاده نمایند از امتیاز ویژه ای برخوردار خواهند بود.
3 امتیاز
4 بروز رسانی مستمر و منظم 3 امتیاز
5 استفاده از فید 2 امتیاز
6 وضعیت وبلاگ در موتورهای جستجو
وضعیت page rank وبلاگ مورد نظر ، (نکته) وبلاگهایی که ازسرویس دهنده‌های وبلاگ با میزبانی ایرانی بهره برند دارای امتیاز خواهند بود ، تبادل لینک حداقل دو طرفه با وب سایت ها و وبلاگ های با page rank  متوسط، وجود عبارات مناسب در تگ meta
3 امتیاز
7 نوآوری و خلاقیت و عدم استفاده از قالب‌های آماده 4 امتیاز
8 داشتن نظرسنجی در وبلاگ
وجود نظر سنجی مرتبط با وبلاگ و محتوی آن، وجود گزینه های معقول در نظر سنجی
2 امتیاز
9 رعایت نامگذاری صفحات و فایل ها و عناوین مطالب   2 امتیاز
10 چیدمان محتویعدم استفاده از متن های طولانی در یک صفحهنوع و سایز مناسب فونتهاطراحی عمومی صفحه و استفاده مناسب از فضا

گروه بندی منطقی مطالب

3 امتیاز
11 مدیریت محتوی خبریعنوان به صورت خبری و گویا و کوتاهمحتوای خبر کاملنمایه خبر درج شود

چیدمان مناسب محتوای خبر

بازدید کننده بدون دریافت اطلاعات کافی به سایر صفحات و یا سایت ها ارجاع داده نشود

2 امتیاز
12 محتوی متحرک عدم وجود بیش از یک حرکت در صفحهعدم حرکت در جهت های مختلفعدم استفاده از تصاویر متحرک با سرعت زیاد

عدم استفاده از فایل های فلش سنگین و با اندازه های غیر متعارف

1 امتیاز
13 طرز بکارگیری کلمات کلیدینشان دهنده موضوع باشدکمتر از 10 کلمه باشدتمامی کلمات کلیدی می بایست در قسمتی از متن بدنه وجود داشته باشند

تکرار بیش از حد کلمات باعث می شود، صفحه به عنوان spam در نظر گرفته می شود.

2 امتیاز
14 داشتن شکل منسجم در تمامی مرورگر های رایجبا اولویت IE ، Firefox ، Chrome 2 امتیاز
15 نظر کلی داور ( از دیدگاه فنی ) 6 امتیاز
جمع امتیازات 45  امتیاز

 

ب) کاربرگ امتیاز محتوایی وبلاگ

 ردیف شرح امتیاز
1 عنوان وبلاگ
( جذابیت، دارابودن معنا و پیام و مناسب با محتوای وبلاگ و مسابقه)
3 امتیاز
2 تعیین مخاطب و تناسب سطح و حجم اطلاعات با مخاطب 4 امتیاز
3 سبک نوشتار، جذابیت، شیوا و رسا بودن نوشتار، رعایت نکات نگارشی، املایی و دستوری 10 امتیاز
4 استفاده از جذابیت‌های ظاهری (استفاده درست از قلم‌ها، رنگ‌ها و تصاویر) 5 امتیاز
5 درج منابع و مستندات مطالب 6 امتیاز
6 ارتباط مناسب پستهای وبلاگ با  محورهای جشنواره 3 امتیاز
7 استفاده مناسب از عکس، صوت و تصویر و ارائه پیوندهای مفید 4 امتیاز
8 موضوع بندی مناسب مطالب 3 امتیاز
9 تولیدی بودن محتوا
(استفاده مناسب از آثار و مبانی اندیشه آیت الله جوادی آملی بر اساس منابع جشنواره )
7 امتیاز
10 نظر کلی داور ( از دیدگاه محتوایی- نو آوری و ابتکار در سوژه های انتخابی و ویژگی خاص وبلاگ) 10 امتیاز
جمع امتیازات 55 امتیاز

 

بخش وبلاگ نویسی

لیست هدایا و جوایز این دوره :

 1. چاپ و انتشار آثار برتر برابر با ضوابط و آئین نامه علمی – پژوهشی دبیرخانه
 2. 50 بسته مطالعاتی آثار حضرت آیت الله جوادی آملی (مد ظله العالی)
 3. 14 سکه بهار آزادی طرح جدید
 4. 20 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
 5. 30 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
 6. 20 عدد تبلت
 7. 20 عدد گوشی تلفن همراه

بخش هدایا و جوایز