امروز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۸
معرفی وسیر مطالعاتی
تالیف کتاب
مسابقه مقاله نویسی
مسابقه خلاصه نویسی
مسابقه ادبی – هنری
مسابقه وبلاگ نویسی
مسابقه مکاتبه ای
مسابقه اینترنتی
محورها،موضوع ها و زمانبندی جشنواره
اسامی برندگان

طرح جامع مطالعات منظومه ای علوم اسلامی ( ملکوت ) 

نگرش اسلام به آینده بشریت ، برقراری تمدن تکپارچه جهانی براساس آموزه های اسلام و حرکت به سوی ایجاد و تقویت مستمر احساس حضور خدا در تمام جوانب زندگی است.

ازآنجائی که هویت تمدن ، زندگی جمعی در سیستم های به هم پیوسته است ، برای تمدن سازی نیاز به سیستم سازی است ، و هر اندیشه تمدن ساز برای تحقق تمدن مورد نظرش چاره ای جز طراحی و اجرای نظام ها و سیستم های به جریان اندازنده ی ابعاد مختلف زندگی ندارد. سیستم های آموزشی ، رسانه ای ، فرهنگی ، امنیتی ، دادگستری ، اقتصادی ، مدیریتی ، حکومتی ، خانوادگی ، غذائی ، تولیدی ، توزیعی ، خدماتی ، معماری و شهری و … که براساس فرآنیدها و معادلات ارتباطی تعریف شده در گزاره های دین فعال شده باشند، می توانند با به هم پیوستگی خود ، تجلی دهنده تمدن اسلام شوند.

از سوی دیگر فرآیند تمدن سازی فرآیندی تدریجی و نیازمند بسترسازی دراز مدت است ؛ و تا نگرش نخبگان و دید عمومی به ضرورت سیستم سازی ، و در سیستم سازی به ضرورت فرآیندسازی ، و در تعریف فرآیندها به اهمیت داده ای دین معطوف نشود، فضای حرکت به سوی تمدن اسلامی شکل نخواهد گرفت.

جریان تولید علم ، نهضت نرم افزاری که بارها با ادبیات مختلف در فرامین رهبر کبیر انقلاب و نیز مقام معظم رهبری تکرار شده است ، زیرساختی است که فضای حرکت به سوی تمدن سازی را فعال می کند . حوزه های علمیه ، در این جریان عهده دار ترسیم نقشه راه و ارائه شاخص های راهبردی هستند ، و این شاخص ها باید به گونه ای ارائه شوند که متخصصین علوم تجربی و انسانی بتوانند برای طراحی سیستم های زندگی استفاده کنند.

یکی از ثمرات گرانسنگ حوزه علمیه شیعه ، در عصر کنونی حضرت آیت الله علامه جوادی آملی ( دامت برکاته ) هست که سال هاست با اندیشه منظومه ای و کاملا سیستمی به فهم دین روی آورده و در پرتو تبیین و تفسیر قرآن کریم و روایات اسلامی در قالب علم معقول و منقول به تولید علم دینی پرداخته است.شناخت نیازهای جامعه بشری و ارائه پاسخ برخاسته از منبع وحیانی وعقلانی آن نیاز ، با رویکرد تمدنی ، از مهمترین مبانی روشی حضرت علامه جوادی آملی می باشد.

براین اساس و به استناد نقشه مهندسی فرهنگی کشور و بویژه بند 9 و 13 از فصل دوم « مبانی ، ارزش ها و اصول » که فرهنگ اسلامی را فرهنگ تمدن ساز و جهانی و حفظ اصلاح و ارتقای آن را وظیفه حوزه و روحانیت برمی شمرد ، بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء طرح جامع مطالعات منظومه ای علوم به منظور تمدن سازی اسلامی ( طرح ملی ملکوت ) را به اجرا گذاشته است . طرح ملکوت در ابعاد و رویکردهای متفاوت و با جامعه هدف مختلف ، خواهد کوشید تا به منظور بسترسازی و ظرفیت سازی جهت تحقق تمدن اسلامی ، اندیشه ناب اسلامی را در حوزه های مختلف علوم اسلامی براساس مبانی مفسر و فقیه و فیلسوف حضرت علامه جوادی آملی ، در لایه های مختلف جامعه از سطح نخبگانی گرفته تا سطح عمومی و عامه افراد جامعه سرایت دهد تا در پرتو گسترش این اندیشه ناب ، شاهد حضور مبانی دینی در رفتارها و عملکردهای مختلف افراد جامعه باشیم . طرح ملی ملکوت بر این هدف است تا در نهایت بتواند نگرش نخبگان را درباره اهمیت نگاه سیستمی به دین اصلاح و دید عمومی را به ضرورت سیستم سازی و فرآیندسازی بر محور داده های مبتنی بر دین معطوف سازد.

یکی از محورهای مهم طرح ملی ملکوت ، محور « جشنواره ملی ملکوت » است که ترویج منظومه معرفتی دین بر اساس مبانی استاد جوادی آملی را ، در لایه های مختلف جامعه ، هدف خود میداند ؛ جشنواره ملی ملکوت هر سال با محوریت یک کتاب از سری کتابهای استاد جوادی آملی برگزار می گردد. دومین جشنواره ملی ملکوت نیز امسال با محوریت کتاب «قرآن در قرآن» برگزار می گردد.

اهداف ، مجریان و مشارکت کنندگان این جشنواره ، بخش های مختلف جشنواره ، چگونگی شرکت در جشنواره ، شرایط و ضوابط ارسال آثار و برنامه زمان بندی از جمله محورهایی است که در این آیین نامه آمده است.

1-    جهان شناسی : قرآنی ، عرفانی ، فلسفی کلامی

1/1 هستی‌شناختی از منظر علوم عقلی (فلسفه و کلام)

ش

عنوان اثر

موضوع کلی

موضوعات جزئی

رتبه بندی اثر

1

سرچشمه اندیشه ج3

جامعیت حکمت متعالیه

تعریف حکمت، شریعت، معرفت؛ شخصیت ملاصدرا، تفسیر سفرچهارم اسفار

نیمه تخصصی

2

حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه

الهیات بالمعنی الاخص

چیستی حکمت و کیستی حکیم، براهین تناهی ذاتی واجب، عظمت علی ع، توحید فلسفی، بطلان دیالیکتیک

نیمه تخصصی

3

فلسفه صدرا ج1

خلاصه فلسفه ملاصدرا

تعریف فلسفه، اقسام و احکام وجود

تخصصی سطح 1

4

فلسفه صدرا ج2

خلاصه فلسفه ملاصدرا

وحدت و کثرت، علت و معلول

تخصصی سطح 1

5

سرچشمه اندیشه ج 6

فی المنطق و الفلسفه

اتحادالعاقل و المعقول

تخصصی سطح 1

6

[شهد شهود]

شرح شواهدالربوبیه ج1

تعریف فلسفه، اصالت و اقسام وجود و اعتباریت ماهیت

تخصصی سطح 2

7

[شهد شهود]

شرح شواهدالربوبیه ج2

خداشناسی فلسفی، عالم عقول و نفوس …

تخصصی سطح 2

8

[شهد شهود]

شرح شواهدالربوبیه ج3

معادشناسی فلسفی

تخصصی سطح 2

9

رحیق مختوم ج1

شرح اسفار صدرا

تعریف فلسفه و اصالت وجود واعتباریت ماهیت

تخصصی سطح 3

10

رحیق مختوم ج2

شرح اسفار صدرا

مواد ثلاث، خداشناسی فلسفی

تخصصی سطح 3

11

رحیق مختوم ج3

شرح اسفار صدرا

امکان ذاتی، ممتنع بالذات

تخصصی سطح 3

12

رحیق مختوم ج4

شرح اسفار صدرا

وجود ذهنی و معقولات ثانی

تخصصی سطح 3

13

رحیق مختوم ج5

شرح اسفار صدرا

عدم، جعل، اشتداد و ضعف وجود

تخصصی سطح 3

14

رحیق مختوم ج6

شرح اسفار صدرا

کلی و جزئی، ماهیت، مثل افلاطونی…

تخصصی سطح 3

15

رحیق مختوم ج7

شرح اسفار صدرا

وحدت وکثرت، علیت و…

تخصصی سطح 3

16

رحیق مختوم ج8

شرح اسفار صدرا

دور و تسلسل، تناهی علتها، مغایرت فاعل و قابل

تخصصی سطح 3

17

رحیق مختوم ج9

شرح اسفار صدرا

انواع علت: صوری، فاعلی، غایی… اتفاق و صدفه

تخصصی سطح 3

18

رحیق مختوم ج10

شرح اسفار صدرا

شرور، تجلی الهی …

تخصصی سطح 3

19

تحریرات استاد پیرامون مباحث فلسفی

اسفار، رساله الزوراء، اثبات واجب، وجود و…

تخصصی

20

تسنیم ج 8 و 16

بررسی برهان حدوث با حرکت جوهری، برهان امکان در حکمت متعالیه…

تخصصی

2/1 هستی‌شناسی از منظر عرفان نظری

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی

سطح مخاطب

1

آفاق اندیشه

سخنرانی مباحثی درباره عرفان و فلسفه

عمومی

2

توصیه ها، پرسشها و پاسخها

پرسشهای دانشجویان پیرامون مطالعات عرفانی، اعمال عرفانی، موسیقی و عرفان، حکایات عرفانی، استاد اخلاق، طمانینه…

عمومی

3

عمل عرفانی در پرتو علم وحیانی

تعریف عرفان و عارف، عرفان نظری و عملی، اعمال عرفانی ظاهری و باطنی

عمومی

4

نسیم رحمت

شرح دعای ابوحمزه ثمالی

عمومی

5

عرفان و حماسه

نسبت عرفان با جهاد

هماهنگی اسلام با فطرت و طبیعت، تعریف عرفان  و ویژگیهای عارف، فضیلت حماسه، جلوه های حماسه و عرفان در عاشورا و زندگی امام سجاد

عمومی

6

حیات عارفانه امام علی

زندگی عرفانی

فرق عرفان با کلام و حکمت، جهان بینی وسیره عارفانه امام علی…

نیمه تخصصی

7

تسنیم ج 6 و 14 و 25

حق، وجه الله، وقوف بر پروردگار، طبقات وجودی انسان، خزائن الله، حشر الی الله، اسماءالله الحسنی، محبت الهی، مظهر اسمای حسنی…

نیمه تخصصی

8

شرح رساله الولایه

فلسفه سلوک و عرفان عملی

دلایل عقلی و نقلی عرفان در متون دینی

تخصصی سطح 1

9

سرچشمه اندیشه ج5

بررسی وحدت شخصی وجود در تمهیدالقواعد

معرفی تمهید، خداشناسی عرفانی، …

تخصصی سطح 1

10

عین نضاخ ج 1

شرح کتاب تمهید القواعد

تعریف، موضوع ومسائل عرفان و اثبات وحدت وجود

تخصصی سطح 2

11

عین نضاخ ج 2

شرح کتاب تمهید القواعد

مقام ذات و تعینات جلائی و استجلائی

تخصصی سطح 2

12

عین نضاخ ج 3

شرح کتاب تمهید القواعد

انسان کامل در عرفان نظری

تخصصی سطح 2

13

شرح فصوص الحکم ج 1

شرح مفصل عرفان نظری

شرح مقدمه قیصری (خلاصه ای از عرفان نظری)

تخصصی سطح 3

14

شرح فصوص الحکم ج 2

شرح مفصل عرفان نظری

شرح مقدمه قیصری (خلاصه عرفان نظری)

تخصصی سطح 3

15

شرح فصوص الحکم ج 3

شرح مفصل عرفان نظری

شرح مقدمه ابن عربی و بخشی از فص آدمی

تخصصی سطح 3

16

شرح فصوص الحکم ج 4

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فص آدمی

تخصصی سطح 3

17

شرح فصوص الحکم ج 5

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فص شیثی

تخصصی سطح 3

18

شرح فصوص الحکم ج 6

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فصوص نوحی و ادیسی

تخصصی سطح 3

19

شرح فصوص الحکم ج 7

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فصوص یوسفی و هودی

تخصصی سطح 3

20

شرح فصوص الحکم ج 8

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فصوص صالحی و شعیبی و لوطی

تخصصی سطح 3

21

شرح فصوص الحکم ج 9

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فصوص ایوبی و یحیوی و زکراوی

تخصصی سطح 3

22

شرح فصوص الحکم ج 10

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فصوص ابراهیمی و اسحاقی

تخصصی سطح 3

23

تحریرات مباحث عرفانی استاد

اسمای حسنای الهی

شرح فصوص اسماعیلی و یعقوبی ….

تخصصی سطح3

3/1 هستی شناسی از منظر دانش کلام

 

الف) توحید

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

آفاق اندیشه

سخنرانیهای مختلف

دیدگاه های شیعه درباره عقل و نقل و امامت

عمومی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج12

فطرت در قران

آیات فطرت و چگونگی دلالت آنها، بینشها و گرایشهای فطری، عوامل و موانع شکوفایی فطرت

عمومی

3

تفسیر موضوعی قرآن ج2

توحید در قرآن

راههای شناخت خدا، انفسی، آفاقی، مراتب توحید و شرک در قرآن

عمومی و نیمه تخصصی

4

فلسفه الهی از منظر امام رضا

توحید در سیره رضوی

دلایل وجود خدا، صفات الهی، قضاوقدر…

نیمه تخصصی

5

سرچشمه اندیشه ج3

مقدمه ای بر براهین اثبات خدا

تخصصی

6

سرچشمه اندیشه ج3

برهان صدیقین

تخصصی

7

سرچشمه اندیشه ج3

برهان تمانع

تخصصی

8

سرچشمه اندیشه ج3

قانون و برهان حرکت در قرآن

تخصصی

9

سرچشمه اندیشه ج3

نظام احسن جهان هستی

تخصصی

10

سرچشمه اندیشه ج4

فطرت و هماهنگی عقل و وحی

تخصصی

11

سرچشمه اندیشه ج6

فی المنطق و الفلسفه

امام الکاظم و الفلسفه الالهیه / حول لاثبات الواجب

تخصصی

12

تحریرات استاد پیرامون مباحث کلامی و توحیدی

اسمای حسنای الهی، اثبات واجب، فعل الحق، نفی الاتفاق

تخصصی

ب) ولایت (نبوت و امامت)

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

همتایی قرآن و اهل بیت

ولایت ائمه و قرآن

عمومی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج3

وحی و نبوت در قرآن

ضرورت نبوت،حقیقت وحی، معجزه و پیامبر اکرم

عمومی

3

ولایت در قرآن

برگرفته از آثار استاد

مفهوم، اقسام و عوامل تحقق ولایت

عمومی

4

ظهور ولایت در صحنه غدیر

برگرفته از آثار استاد

جایگاه و دلایل غدیر در قرآن و روایات

عمومی

5

عید ولایت

برگرفته از آثار استاد

عید ولایت در تاریخ، قران و از زبان علی (ع)

عمومی

6

ولایت علوی

برگرفته از آثار استاد

تفسیر و نکته های آیه ولایت

عمومی

7

شمیم ولایت

تجمیع کتب مذکور: ولایت در قرآن، عیدولایت، ولایت علوی، ظهور ولایت…

عمومی

8

سرچشمه اندیشه ج4

خطوط کلی امامت

عمومی

9

تسنیم ج 14

جایگاه ولایت، نبوت وامامت، معجزه وکرامت، مقام اصطفا، حضرت عیسی، رجعت، مباهله، هدایت و اضلال، توحید و شرک…

عمومی

10

تسنیم ج 19

معاد، مباهله، ولایت طاغوت، عدالت صحابه، عصمت انبیا و اولیا، ولایت، شرک و مرگ

عمومی

11

فلسفه الهی از منظرامام رضا

گفتاری از امام رضا درباره نبوت ضرورت نبوت، راه شناخت نبی،معجزه

نیمه تخصصی

12

سرچشمه اندیشه ج4

نبوت، معجزه، امامت

عمومی-نیمه تخصصی

13

سرچشمه اندیشه ج4

نظر ابن سینا درباره نبوت

نیمه تخصصی

14

وحی و نبوت

حقیقت و ضرورت نبوت، نقش و جایگاه انبیا در آفرینش و جامعه، چیستی وحی و عصمت. نسبت عقل و نقل با وحی و…

تخصصی

15

سرچشمه اندیشه ج 6

الامامه حافظه لحقوق الانسان

تخصصی

ج) معاد

 

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج4

براهین معاد و شبهات منکران

برهان حرکت، رحمت، حقیقت و حکمت

عمومی ـ نیمه‌تخصصی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج4

معاد در قرآن 1

یاد معاد، منکران معاد، دنیا وآخرت، قبر و دوزخ و قیامت، نامها و نشانه های قیامت

عمومی

3

تفسیر موضوعی قرآن ج5

معاد در قرآن 2

حبط و تجسم عمل، شفاعت، اعراف، بهشت ودوزخ، میزان، صراط، نعمتهای بهشتی

عمومی

4

تسنیم ج 5 -7، 11، 12 و 13

معاد و قیامت، اثر باور به قیامت…

عمومی

5

سرچشمه اندیشه ج 6

رساله حول المعاد

تخصصی

د) کلام جدید و فلسفه دین

 

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

نسیم اندیشه دفتر دوم

مباحث دین شناختی

نظام آفرینش عدل الهی، قضاوقدر، …

عمومی

2

تسنیم ج 5 -7، 11، 12 و 13

ادیان دیگر (اهل کتاب، صابئین، یهود)، منشا اختلاف در دین، دین و فطرت، فهم دین، نسخ، بدا، پلورالیسم و انحصارگرایی، دین حنیف، تمامیت دین،…

عمومی

3

نسبت دین و دنیا

سکولاریسم

خاستگاه، دلایل استناد و بطلان سکولاریزم و…

عمومی-نیمه تخصصی

4

انتظار بشر از دین

ضرورت دین شناسی

روشها و نمونه هایی از پاسخ اسلام به انتظارات بشر از دین

نیمه تخصصی

5

دین شناسی

دین پژوهی

تعریف، منشا، زبان، گوهر و صدف دین، پلورالیسم

نیمه تخصصی

6

تبیین براهین اثبات خدا

سلسله بحثهای فلسفه دین

علم وسفسطه، علم وایمان، برهان امکان و وجوب، برهان آنسلم، برهان تجربه دینی، برهان معجزه…

تخصصی

7

منزلت عقل در هندسه معرفت دینی

مباحث کلام جدید و فلسفه دین

منزلت عقل، آثار هماهنگی عقل و نقل، مساله تفکیک، اسلامی کردن دانشگاه ها

تخصصی

8

حق و تکلیف در اسلام

مباحث فلسفه دین

مفهوم و خاستگاه بحث، نسبت حق و تکلیف، بازگشت تکالیف به حقوق، آثار و اهداف حق و تکلیف

تخصصی

9

سرچشمه اندیشه ج4

معرفت دینی

پاسخ به قبض و بسط تئوریک شریعت

تخصصی

10

شریعت در آئینه معرفت

پاسخ به نظریه قبض و بسط

حقیقت دین، نسبیت، تغییر و ثبات معرفت دینی

تخصصی

2-    انسان شناسی

1/2 ) انسان شناسی : فلسفی ، عرفانی ، قرآنی

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

انسان از آغاز تا انجام

انسان شناسی

خلقت جهان، انسان و آدم، تعریف و فطرت و آزادی انسان

عمومی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج 16

هدایت در قرآن

منشا و مظاهر هدایت خدا، انواع رسالت و هدایت، راهیابی انسان به هدایت، ضلالت

عمومی

3

تفسیر موضوعی قرآن ج 14

صورت و سیرت انسان در قرآن

مبدافاعلی و غایی انسان، نسبت خدا و انسان، خلافت الهی، انسان وعلم…

عمومی

4

تفسیر موضوعی قرآن ج 15

حیات حقیقی انسان

کمال فلسفی انسان، مرزهای حقیقت واعتبار انسان، سیری در برخی نظریه های انسان شناختی

نیمه تخصصی

5

تفسیر انسان به انسان

نظریه جدید در معرفت‌شناسی انسان

امکان و اهمیت و راهها و روشهای انسان شناسی، شناخت قرآنی انسان، تفسیر متشابهات انسان به محکمات او و برعکس

نیمه تخصصی

6

تفسیر تسنیم ج3 و 9

انسان شناسی، حضرت آدم، فروختن و باختن خود، و…

نیمه تخصصی

7

سرچشمه اندیشه ج2

برخی از ویژگی‌های انسان چیستی و هدف انسان، آیت خدا بودن

نیمه تخصصی

3-  منطق و معرفت شناسی

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج3

شناخت شناسی

سوفسطائی، شناخت در علوم مختلف، کار منطق و تفاوت آن با معرفت شناسی

عمومی ـ نیمه تخصصی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج 13

معرفت شناسی در قرآن

تعریف و راه های معرفت، معیار، عوامل و موانع ابزارهای معرفت

نیمه تخصصی

3

تحریرات استاد پیرامون مباحث منطقی

بر اساس کتاب البرهان، مغالطات، اعتباریات…

تخصصی

4

اسفار ج3 مباحث علم

تخصصی

5

عین نضاخ ج1

شیوه معرفت عرفانی

تخصصی

4-   قرآن شناسی

1/4) مطالعات قرآنی

 

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

قرآن در کلام امام علی ع

نظام محتوایی قرآن

علم امام، ویژگیها و رسالتهای قرآن

عمومی

2

سرچشمه اندیشه ج2

قرآن در نهج البلاغه

انسان کامل، علی (ع)، اهداف و رسالت قرآن

عمومی

3

قرآن کریم از منظر امام رضا

شناخت قرآن

حقیقت قرآن، تدبر در قرآن و رسالت قرآن

عمومی

4

نزاهت قرآن از تحریف

دلایل عدم تحریف قرآن

دلایل و شواهد عدم تحریف، و پاسخ به شبهات تحریف قرآن

نیمه تخصصی

5

نسیم اندیشه دفتر یکم و دوم

بخش معارف قرآنی

پرسشهای دانشجویی از قرآن

عمومی

6

سروش هدایت ج1و2و3و4

معارف قرآنی

مختلف

عمومی

7

قرآن و زمان

CD

برنامه تلویزیونی قرآن و زمان

عمومی

8

تسنیم ج1

روش شناسی تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآن در قرآن و سنت

عمومی

9

تسنیم ج 2

مباحث علوم قرآنی: محکم و متشابه، صفات قرآن و…

عمومی

10

تسنیم ج 1و2و13 و 17….

جلدهایی از تسنیم که ابتدای سوره است: شناخت سوره های قرآن، مکی و مدنی و…

عمومی

11

قرآن در قرآن

ج1 تفسیر موضوعی

نیمه تخصصی

12

سرچشمه اندیشه ج1

شناخت قرآن

اصول شناخت قرآن و رسالت قرآن

تخصصی سطح 1

2/4 ) تفسیر قرآن

ش

عنوان اثر

موضوع محوری و غالب

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج1

شناخت قرآن

تفسیر و تاویل، تفسیر قرآن به قرآن

تخصصی سطح 1

2

دوره کامل تفسیر تسنیم

تفسیر ترتیبی قرآن

موضوعات مختلف کلامی، عرفانی، فلسفی و اجتماعی….

تخصصی

3

نرم افزار صراط الهدی 1-26

نرم افزار

تفسیر قرآن از اول تا سوره طاها

عمومی

4

مجموعه بیان الوحی

DVD

تفسیر قرآن سوره های مختلف

عمومی

5-      مناسبات انسانی :  مناسبات اجتماعی، سیاسی  ، مناسبات اخلاقی  ، مناسبات فقهی- حقوقی

1/5 ) رساله و دروس خارج

2/5) فلسفه احکام

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

حکمت عبادات

اسرار عبادی عبادات

اسرار نماز، روزه، حج، قرآن، دعا، اعتکاف…

عمومی

2

اسرار الصلوه / رازهای نماز

حکمت و رازهای نماز

حکمت نیت، رکوع و سجده، حکمت تعقیبات نماز …

عمومی

3

عرفان و حماسه

حکمت جهاد در اسلام

عمومی

4

تسنیم ج 6-8و10و15

احکام مختلف حج

قربانی، مشعر و عرفات، محرمات حج…

نیمه تخصصی

 

3/5) عبادیات

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج5

نگاهی اجمالی به برخی اسرار نماز

عمومی

2

سرچشمه اندیشه ج2

گوشه ای از اسرار حج / احکام و حکم حج

کعبه و مکه، حدیث قرب نوافل، نیت

عمومی ـ نیمه تخصصی

3

حکمت عبادات

اسرار عبادی عبادات

اسرار نماز، روزه، حج، قرآن، دعا، اعتکاف…

عمومی

4

رازهای نماز

حکمت و رازهای نماز

حکمت نیت، رکوع و سجده، حکمت تعقیبات نماز

عمومی

5

صهبای حج

احکام و اسرار و تاریخ حج

ابعاد، اماکن، و مناسک حج و زیارت

عمومی

6

جرعه ای از صهبای حج

خلاصه کتاب صهبای حج

ابعاد، اماکن، و مناسک حج و زیارت

عمومی

7

عرفان عمره

اسرار حج

اسرار مناسک و اماکن حج، متمم عمره

عمومی

8

نسیم اندیشه دفتر پنجم

احکام، اسرار عمره و حج،

عمومی

9

من اسرار الحج و حکمه

اسرار حج به زبان عربی

شناخت کعبه – اسرار حج – پیام های علامه جوادی به حجاج

نیمه تخصصی

10

تسنیم ج 10

حج

اهمیت و ضرورت و اسرار حج

عمومی

4/5) فقه الاقتصاد

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج2

اهمیت وقف

مالکیت خدا، ائمه و وقف، …

عمومی ـ نیمه تخصصی

2

کتاب الخمس

احکام و فقهاستدلالی خمس

تقریرات خارج فقه محقق داماد

تخصصی حوزوی

3

مکاسب محرمه ج1و2

کسبهای حرام

تقریرات درس مکاسب استاد

تخصصی ـ حوزوی

4

کتاب الاجاره

احکام و فقه استدلالی اجاره و مستاجر

تقریرات درس مکاسب استاد

تخصصی- حوزوی

5/5) حقوق

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج4

فلسفه حقوق بشر

طبیعت و فطرت، طب و حقوق، منشا حق

عمومی ـ نیمه تخصصی

2

ادب قضا در اسلام

نگاه اخلاقی به قاضی و قضاوت

نظام اخلاقی و قضایی اسلام، آسیب شناسی رفتارهای قضایی، آداب قاضی

عمومی ـ نیمه تخصصی

3

فلسفه حقوق بشر

مبدا فاعلی و غایی حقوق، طب و حقوق، مبانی و منابع حقوق بشر

نیمه تخصصی

4

نظام قضا در اسلام

مجموعه درسهای نظام قضائی اسلام؛ به صورت سی دی (اسرا 4)

عمومی

5

تسنیم ج7

حق و خاستگاه و پشتوانه حق

عمومی

6-   سیره و تاریخ و تمدن

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

مفاتیح الحیات

سبک زندگی اسلامی

رابطه انسان با خدا، خود، خلقت، حکومت، طبیعت

عمومی

2

پیامبر رحمت

شخصیت پیامبر اکرم

ویژگی های انبیا، خصوصیت پیامبر و سیره ایشان

عمومی

3

سرچشمه اندیشه ج2

همتایی حضرت علی و فاطمه

طهارت ائمه، خلقت ائمه، همتایی

عمومی

4

شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی

سیره و اهداف و پیام قیام حسینی، شکوفایی عقل از آثار قیام امام، شرایط تداوم قیام و اثربخشی قیام حسینی

عمومی

5

کوثر کربلا

محرم و عاشورا

رسالتهای معرفتی و عملی کربلا، مقتل تربیتی کربلا

عمومی

6

سرچشمه اندیشه ج2

کوثر قرآن

شخصیت و شان معنوی فاطمه س

عمومی

7

سرچشمه اندیشه ج2

برابری قرآن با اهل بیت ع

طهارت ائمه، خلقت ائمه، همتایی

عمومی

8

امام مهدی موجود موعود

اندیشه مهدویت و آینده جهان

امام شناسی، انتظار، ظهور تا مدینه فاضله

عمومی

9

عصاره خلقت

امام زمان

غیبت امام زمان، انتظار و ابعاد آن، حکمت و فواید غیبت

عمومی

10

سرچشمه اندیشه ج2

نقش شاعران در احیای آثار اهل بیت

حرمت حمد، تکریم بیان و بنان…

عمومی

11

سرچشمه اندیشه ج4

آینده جهان از نظر اسلام

عمومی

12

تفسیر موضوعی قرآن ج 6

سیره پیامبران در قرآن 1

سیره حضرت آدم، یونس، هود، ادریس، نوح، ابراهیم، لوط، اسحاق و یعقوب

عمومی

13

تفسیر موضوعی قرآن ج7

سیره پیامبران در قرآن 2

حضرت یوسف، ایوب، شعیب، موسی، الیاس، لقمان، داود، سلیمان، یونس، زکریا، یحیی، عیسی

عمومی

14

تفسیر موضوعی قرآن ج8

سیره رسول اکرم در قرآن1

شاخصهای برتری بر سایر انبیا، احتجاجات توحیدی، سیره توحیدی و رسالتی حضرت

عمومی

15

تفسیر موضوعی قرآن ج9

سیره رسول اکرم در قرآن 2

عصمت، اعجاز، قرآن پیامبر، سیره پیامبر در تذکار به مبدا و معاد و…

عمومی

16

ادب و فنای مقربان ج1-7

شرح زیارت جامعه کبیره

یکدوره امام شناسی از منظر امامیه

عمومی

17

سروش هدایت ج1و2و4

عترت

معارف مختلف از مکتب اهل بیت و فضیلت ایشان

عمومی

18

حوزه و روحانیت

هدف از ورود به حوزه، وظایف اصلی حوزه، حفظ کیان حوزه، تحول در حوزه، آزادی و آزاداندیشی

عموم

19

تحریرات استاد پیرامون مباحث اهل بیت ع

فضایل اهل بیت،

20

گنجور عشق

مدایح و مراثی اهل بیت مرحوم ملا خضرایی دلارستاقی

عمومی

21

مراثی اهل بیت (ع)

مدایح و مراثی اهل بیت و یاران ایشان

عمومی

22

سرچشمه اندیشه ج3

نقش حکما در تفکر و تمدن اسلامی

منطق حس و احساس و عقل؛ امتیاز و مراتب علم و عالم

نیمه تخصصی

23

سرچشمه اندیشه ج3

سیر تکامل فلسفه در اسلام

تفکر اسلامی و یونانی، علامه طباطبایی…

نیمه تخصصی

24

سرچشمه اندیشه ج3

اندیشه های نو و فلسفه صدرا

نوصدرایی، علامه طباطبایی

نیمه تخصصی

25

سرچشمه اندیشه ج3

ارسطو پلی بین شرق و غرب

نیمه تخصصی

7-   آداب، اخلاق و سلوک

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج5

تاثیر یاد مبداومعاد در تهذیب نفس

عمومی

2

سرچشمه اندیشه ج5

ذکر و حکمت آن

عمومی

3

اخلاق کارگزاران

اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی

هوای نفس، تخصص، امانت…

عمومی

4

سرچشمه اندیشه ج5

راه تحصیل علم حصولی و حضوری

نیمه تخصصی

5

سرچشمه اندیشه ج5

شرح حدیث راس الحکمه مخافه الله

عمومی

6

سرچشمه اندیشه ج5

هماهنگی عرفان و حماسه

عمومی

7

سرچشمه اندیشه ج5

هماهنگی جمال و جلال الهی

عمومی

8

سرچشمه اندیشه ج6

موقف الانسان فی الرقی و الهوی

تخصصی

9

سرچشمه اندیشه ج 6

رؤیا مبشره

تخصصی

10

سرچشمه اندیشه ج 6

فی الاسراف و التبذیر

تخصصی

11

تفسیر موضوعی قرآن ج 10

مبادی اخلاق در قرآن

جهان بینی، انسان و اخلاق، اهمیت واثار اخلاق، بزرگان و اخلاق

نیمه تخصصی

12

دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج‌البلاغه

اسلام و حیات دنیو ی

نیمه تخصصی

13

تفسیر موضوعی قرآن ج 11

مراحل اخلاق در قرآن

موانع نظری و عملی و مقامات و مراحل سلوک

عمومی

14

تفسیر موضوعی قرآن ج 18

ادب توحیدی انبیا در قرآن

عمومی

15

تحریرات استاد پیرامون مباحث اخلاقی

تخصصی

16

حکمت نظری وعملی در نهج‌البلاغه

حکمت عملی

ابعادحکمت عملی، منشا سفاهتها، معرفت، محبت و اطاعت

عمومی

17

نسیم اندیشه دفتر یکم

بخش عرفان نظری

درباره عرفان نظری و سلوکی و عملی عرفان

عمومی

 

8-  فلسفه و اندیشه سیاسی و اجتماعی

1/8 ) فقه و سیاست واجتماع

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت

ولایت فقیه

ضرورت تشکیل حکومت، ولایت فقیه، مجلس خبرگان، امام‌خمینی

عمومی ـ نیمه تخصصی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج17

جامعه در قرآن

جامعه و نهادهای آن، اسلام آئین زندگی اجتماعی، موانع و راهکارهای زندگی اجتماعی در قرآن و اسلام

عمومی

3

آفاق اندیشه

نظارت بر حکومت در نظام دینی، سخنرانی در دیدار با پرفسور اشتوله

عمومی

4

نسیم اندیشه دفتر سوم

مباحث سیاسی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی خبرگان و…

عمومی

5

وحدت جوامع در نهج البلاغه

حوزه های اتحاد و اختلاف در بین جوامع اسلامی، بین ادیان توحیدی، و بین جوامع بشری

عمومی

6

سرچشمه اندیشه ج 6

حول العناصر الرئیسه للسیاسه الاسلامیه

تخصصی

7

تسنیم ج 7 و 9و 15

خدمات ابرار، جهاد، فتنه، انفاق اجتماعی، امر به معروف ونهی از منکر، امت قائمه، امت وسط، اختلاف ممدوح، فتوای اجتماعی…

عمومی

8

تسنیم جلد 2

نفاق و منافق، ویژگی های منافقان و…

عمومی

3/8 ) انقلاب اسلامی و امام خمینی

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج2

اقتدای امام خمینی در انقلاب به نهضت امام حسین ع

پیشگامی ائمه در قیام، جامعیت خلفای الهی، هدف امام، تکلیف فرد

عمومی

2

سرچشمه اندیشه ج2

سیری در وصیت نامه امام خمینی

احیای قران و عترت و انقلاب

عمومی

3

سرچشمه اندیشه ج2

پیام رهبری به هزاره ادیان و شرح آن

صلح و اسلام

عمومی

4

سرچشمه اندیشه ج2

نظام حج در اسلام

تاریخ مکه، کعبه، تقوا، توحید، اسرارحج

عمومی

5

سرچشمه اندیشه ج2

قداست و امنیت حرم

جهانی بودن اسلام، وحدت، حج

عمومی

6

سرچشمه اندیشه ج2

تعهد و تادب کارگزار در حکومت اسلامی

پیوند با خدا عامل پیوندهای دیگر، امانت…

عمومی

7

سرچشمه اندیشه ج2

تعهد فرهنگی امام خمینی ره

علم و عمل، ظلم ستیزی،

عمومی

8

سرچشمه اندیشه ج3

نامه امام خمینی به گورباچف و شرح آن

صدورانقلاب، جهان بینی مادی و اسلام

عمومی

9

سرچشمه اندیشه ج4

حکمت قانونگذاری و قانون حکیمانه

معنای حیات، نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه …

عمومی

10

سرچشمه اندیشه ج4

فلسفه  واهداف حکومت اسلامی

عمومی

11

سرچشمه اندیشه ج4

تبیین مبانی ولایت فقیه

عمومی

12

بنیان مرصوص امام

امام خمینی در بیان و بنان استاد

تبیین ابعاد مختلف امام خمینی، اهداف و ابعاد حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی

عمومی

13

سرچشمه اندیشه ج 6

تنبیهات حول ولایه الفقیه

تخصصی

14

سرچشمه اندیشه ج 6

نظام القضا للاسلام

تخصصی

4/8 ) مسائل مربوط به زنان

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

زن در آئینه جلال و جمال

زن در نگاه عقلانی و عرفانی

زن در برهان، عرفان و قران و پاسخ به شبهات حقوقی و حقیقی زنان

عمومی ـ نیمه تخصصی

2

آفاق اندیشه

پاسخ به شبهات دکتر منیرالدین درباره حقوق زنان

عمومی نیمه تخصصی

3

تسنیم ج 11

احکام اختصاصی زنان، طلاق، نکاح، رضاع، خواستگاری، و تمتیع…

عمومی

4

تسنیم ج 18

معاشرت با زن، اضرار به زن، زن فاحشه، مهریه، ازدواجهای حرام، متعه، اطاعت از شوهر، شقاق و نشوز زن.

عمومی

5

سرچشمه اندیشه ج2

حل شبهات و روایات معارض درباره حقوق‌زن

شیوه اجتهاد در موضوعات، مهریه، ارث، قضاوت، دیه و…

تخصصی

5/8 ) سبک زندگی دینی

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

سطح مخاطب

1

مفاتیح الحیات

راه و رسم زندگی ، ارتباطات اجتماعی ، معنا بخشی به زندگی انسانی در ابعاد مختلف اخلاقی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و …

عمومی

9-   علوم انسانی و مطالعات جدید

ش

عنوان اثر

موضوع محوری و غالب

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

روابط بین الملل در اسلام

رفتار ما با ملل دیگر در اسلام

همزیستی مسالمت آمیز، رفتار با ملل مستکبر، محدودیت روابط

عمومی

2

اسلام و محیط زیست

اسلام و طبیعت

آبادانی زمین در عصر مهدوی، علوم انسانی و دینی و محیط زیست، رابطه اعمال با محیط زیست

عمومی

3

آفاق اندیشه

مباحثی پیرامون مسائل جاری در جهان

تبلیغ در جهان، جهاد و مبارزه، حقوق زنان، بودا، حکومت، مسیحیت، …

عمومی

4

سروش هدایت ج3

هنر دینی

عمومی

5

سرچشمه اندیشه ج4

علوم انسانی و هماهنگی وحی و عقل

نیمه تخصصی

اهداف طرح ملی ملکوت :

 1. تبیین و ترویج وتبلیغ فرهنگ و معارف قرآن

 2. فراگیر کردن اندیشه های عمیق دینی در جامعه

 3. معرفی آثار و اندیشه های اسلامی به جامعه علمی کشور

 4. تولید محتوای پژوهشی و تقویت زیر ساخت های پژوهشی بر اساس آرایه های نظری آیت الله جوادی آملی

 5. ترویج فرهنگ مطالعه خصوصاً در حوزه آثار دینی و تمدنی اسلام

 

اهداف جشنواره های ملی ملکوت :

 • بسترسازی جهت عمق بخشیدن به باورهای دینی مردم از طریق نفوذ اندیشه های استاد آیت الله علامه جوادی آملی

 • بستر سازی جهت اسلامی شدن بنیادین دانشگاه­ها از طریق گسترش ناب اسلامی مبتنی بر آراء استاد

 • تولید آثار علمی در سطح عمومی، نیمه تخصصی و تخصصی بر اساس کتاب قرآن در قرآن

 • ایجاد جریان فرهنگی اسلامی در میان بدنه اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه

 • شناسایی نخبگان و پژوهشگران علاقمند و متخصص در آثار استاد

 • تقویت باورهای عقیدتی حوزویان و دانشجویان با استفاده از فنون تحقیق و نگارش

 • ترویج فرهنگ مطالعه خصوصاً در حوزه آثار دینی و تمدنی اسلام

 

مجریان

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاههای کشور

 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 • بنیادبین المللی علوم وحیانی اسراء

مشارکت کنندگان :

 • وزارت کشور

 • شورای فرهنگ عمومی استان ها

 • سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

 • سازمان تبلیغات اسلامی

 • سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

 • جهاددانشگاهی

 • سازمان فعالیت های قرآنی جهاد دانشگاهی کشور

 • مرکز بین المللی ترجمه و نشر اسراء

 • نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 • عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 • شهرداری تهران  و کلان شهرها ی کشور

 

بخش ‌های جشنواره:

1-      « تالیف کتاب» : براساس محورهای علمی که در آیین نامه بخش«تالیف کتاب» ذکر شده است؛

2-      « مقاله نویسی» : برمبنای موضوعات پیشنهادی که در آیین نامه بخش«مقاله نویسی» ذکر شده است.؛

3-      « خلاصه نویسی» بر مبنای کتاب قرآن در قرآن (در دو سطح سطح عالی نخبگانی، سطح میانی فرهیختگان)؛

4-      « وبلاگ نویسی» بر اساس محورهای جشنواره(محورهایی که در آیین نامه بخش«وبلاگ نویسی» آمده است)؛

5-      « هنرهای تجسمی» شامل) شعر، داستان نویسی، نقاشی، گرافیک، پوستر) مرتبط با محورهای جشنواره؛

6-      « مسابقه اینترنتی» بر اساس منابع اصلی جشنواره؛

7-      « مسابقه مکاتبه ای» بر اساس ویژه نامه ملکوت و کتاب قرآن شناسی؛

8-      « مسابقه پیامکی» بر اساس منبع نشست های تخصصی و ویژه نامه های جشنواره.

 

جامعه هدف  جشنواره  :

جامعه هدف این جشنواره در سه سطح تعریف شده­اند:

1- سطح عالی نخبگانی شامل : اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه ، طلاب سطوح 4 و 5 حوزوی ، دانشجویان مقطع دکتری

2- سطح میانی فرهیختگان شامل : طلاب سطوح 2 و 3 ، دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد

3- سطح عمومی شامل : کلیه علاقه مندان به مطالعه و معارف اسلامی

 

مخاطبان بخش ‌های مختلف جشنواره:

شورای سیاست گذاری طرح ملی ملکوت تلاش موکد دارند ، علاوه بر فرهیختگان ، دانشجویان و اساتید ، به همت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی ، سایر اقشار جامعه را نیز مورد توجه قرار داده و برنامه هایی فراگیر برگزار نماید؛ به همین دلیل جشنواره سال 1393 طرح ملی ملکوت در بخش های مختلف برای تمامی سطوح جامعه برگزار خواهد شد. که در ذیل به آن اشاره می شود :

ردیف

نام بخش

نوع مخاطب

منبع مطالعاتی

1

تالیف براساس محورهای تالیفی و پژوهشی جشنواره

اساتید و پژوهشگران

حوزوی و دانشگاهی

کتاب تفسیرموضوعی قرآن در قرآن آیت الله جوادی آملی

2

مقاله نویسی

اساتید ،  پژوهشگران ، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب منبع و ارجاعات داده شده در ویژه نامه ها به آثار حضرت استاد

3

خلاصه نویسی کتاب منبع جشنواره تفسیر موضوعی قرآن در قرآن

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب منبع ( قرآن در قرآن )

1/3

خلاسه نویسی کتاب قرآن شناسی تالیف شده بر اساس محورهای اصلی

دانشجویان کاردانی و کارشناسی

کتاب قرآن شناسی تالیفی بر اساس محورهای پژوهشی

4

وبلاگ نویسی با موضوع محورهای مندرج در ویژه نامه های جشنواره

کلیه فعالان حوزه مجازی

ویژه نامه های منتشره جشنواره و منابع موجود در سایت ملکوت  

5

سلسله نشست های تخصصی

کلیه شرکت کنندگان

6

مسابقات هنریهای تجسمی شامل )  شعر ، داستان نویسی  ، نقاشی ، گرافیک ، پوستر)

دانشجویان و هنرمندان و عموم

کتاب منبع و ارجاعات داده شده در ویژه نامه ها به آثار حضرت استاد

7

مسابقه اینترنتی 

عمومی

ویژه نامه های منتشره جشنواره و منابع موجود در سایت ملکوت 

8

مسابقه پیامکی

عمومی

ویژه نامه های منتشره جشنواره و منابع موجود در سایت ملکوت 

9

مسابقه مکاتبه ای 

عمومی

ویژه نامه های منتشره جشنواره و منابع موجود در سایت ملکوت 

 

 

 

معرفی وسیر مطالعاتی

شیوه نامه تالیف و تدوین کتاب

یکی از بخشهای مهم جشنواره   تالیف و تدوین کتاب با محوریت موضوع های اعلام شده برای مسابقه می باشد.

شرایط و ضوابط موضوع انتخابی

 • 1- موضوع پژوهش از محورها و موضوعات اعلام شده جشنواره باشد.
 • 2- مسئله محور بوده و در راستای برآورده شدن خلاء های معرفتی و دینی مسلمانان و جوامع اسلامی باشد.
 • 3- در راستای وحدت بین ادیان، مذاهب و فرق آسمانی باشد.
 • 4- با محوریت مبانی اندیشه و آثار آیت الله جوادی آملی باشد.
 • 5- روز آمد بوده و از منابع علمی معتبر و قوی استفاده نماید.
 • 6- کتاب های ارسالی و یا بخش های مهم آن قبلا در قالب های مختلف منتشر نشده باشد.

معیارهای تدوین و تالیف کتاب

ساختار کتاب
بخش مقدماتی

                                                              عنوان فصل

استانداردهای انتخاب عنوان فصل:
ـ    به صورت یک عبارت در برگیرنده موضوع فصل
ـ    به صورت یک عبارت مفهومی
مقدمه (شامل یک یا تعدادی از مؤلفه‌های زیر)
–    یک یا تعدادی پرسش
–    نقل قول
–    برخی حقایق
برخی ویژگی‌های یک مقدمه:
ـ توجه خواننده را به موضوع جلب کند
ـ به اطلاعات قبلی خواننده اشاره کند
ـ    ایده اصلی درس یا فصل را بیان کند
ـ    به نکات کلی اشاره کند
برخی شیوه‌های ارائه یک مقدمه:
ـ بیان تاریخچه
ـ    سخن یا نظر یک دانشمند، فرد مهم، نویسنده، شاعر، سیاستمدار و غیره که مربوط به موضوع درس باشد.
ـ    چند پرسش
بخش میانی
ـ    مفاهیم و تعریف‌ها
ـ    دلایل
ـ    مثال‌ها
ـ    شواهد
ـ    واقعیت‌ها
ـ    نظرات
ـ    سئوالات
ـ    اطلاعات تاریخی، جغرافیایی ، سازمانی
ـ    روابط بین پدیده‌ها
ـ    روابط بین افراد ، گروه‌ها ، سازمان‌ها
بخش پایانی
جمع بندی و نتیجه گیری
–   مرور مطالب
–    نتایج اصلی
–    خلاصه مسائل مهم یا اهم مطالب
–    برخی پرسش‌ها و پاسخ‌ها
–    توصیه‌ها
–    پیش بینی
–    یک سئوال برای تفکر
معیارهای گزینش محتوا
سودمندی مطالب و تناسب محتوا با نیاز مخاطب
ـ با زندگی و تجارب روزمره یادگیرنده تناسب داشته باشد.
ـ زمینه یادگیری مادام العمر را فراهم کند.
ـ متناسب با میزان علاقه و رغبت فراگیران باشد.
ـ برای مخاطبان سودمند باشد.

ارائه مطالب جدید و هماهنگی محتوا با ساختار دانش

علاوه بر نیازهای فردی و اجتماعی باید:
ـ مفاهیم اصلی و کلیدی دانش را مد نظر داشته باشد.
ـ آخرین اطلاعات در زمینه موضوع  باشد.
ـ مطالب ارائه شده به روز باشد.
ـ مطالب ارائه شده با اهمیت باشد.
ـ روایی و اعتبار لازم را داشته باشد.
ـ نمونه‌ای از آخرین اطلاعات بنیادین و علمی در آن منعکس شده باشد.
قابلیت ادراک
ـ در حد توان ادراکی مخاطب انتخاب و تنظیم شود.
ـ از نظر میزان دشواری یا سهولت برای مخاطبان مناسب باشد.
سازماندهی مطالب
ـ از کلی به جزئی                 ـ جزئی به کلی
ـ ساده به پیچیده                  ـ عینی به ذهنی
ـ معلوم به مجهول                ـ توجه به توالی مطالب
ـ مباحث هر فصل کتاب با توجه و مرتبط به مباحث فصل قبل تنظیم گردد و ارتباط منطقی مباحث کتاب در کل با موضوع آن در راستای اهداف معرفتی آن باشد.
ارائه مطالب مهم و کلیدی
ـ مفاهیم اصلی و کلیدی دانش را مدنظر داشته باشد.
ـ مفاهیم، اصول و قوانین هر علم را در نظر داشته باشد.
ارائه مطالب معتبر
ـ روایی و اعتبار لازم را داشته باشد.
حجم مناسب
ـ حجم کتاب بر حسب نوع موضوع انتخاب شده برای تدوین اثر بین 150 تا 200 صفحه 300 کلمه ای باشد.
ویژگی‌های ظاهری و نگارشی
ویژگی‌های ظاهری و فنی کتاب‌ها در  ایجاد علاقه مخاطب به مطالعه نقش مهمی ایفا می‌کند و بسیار اهمیت دارد. ویژگی‌های ظاهری و فنی کتاب‌ها شامل موارد ذیل است:
توجه به اصول نگارشی در تدوین کتاب‌های درسی
درست‌نویسی واژه‌ها، ترکیب مطلوب جملات و آراستگی ظاهری نوشته، میزان دانش، سلیقه و استعداد نویسنده کتاب را مشخص می‌کند. هم‌چنین درست‌نویسی، تأثیر مثبتی در یادگیرنده به جا می‌گذارد. و به انتقال مفهوم و استمرار صحیح ارتباط کمک فراوانی می‌کند.

مهم‌ترین اصول نگارشی در تدوین کتاب‌ عبارتند از:

ـ رعایت قواعد املایی: (در ذیل نمونه‌هایی از قواعد لازم الرعایه معرفی می‌گردند)
ـ «ها» همواره جدا نوشته می‌شود (کتاب‌ها، آیین‌ها، آن‌ها).
ـ «تر» و «ترین» همیشه جدا نوشته می‌شود (استثناها: بهتر، کهتر، مهتر، بهترین)
ـ «به» فقط در ساختن صفت و در فعل و مصدر و ترکیب‌های آن است که می‌چسبد(بهوش، بخرد، بنام، بشود، بساز، بزن، برو) و در ساختن قید همیشه جدا نوشته می‌شود (به سختی، به تندی، به تدریج).
ـ «می» و «همی» جدا نوشته می‌شود.
ـ «بی» همیشه جدا از کلمه پس از خود نوشته می‌شود، مگر آن‌که بسیط گونه باشد؛ مثل: بیهوده، بیخود، بیراه، بیچاره، بینوا، بیجا.
ـ «هم» همیشه جدا نوشته می‌شود مگر در:
1ـ بسیط گونه‌ها: همشهری، همشیره، همین، همان؛
2ـ جزء دوم تک‌هجایی باشد: همکار، همراه (مگر آن‌که جزء دوم با میم یا الف آغاز شود: هم اسم، هم‌مرز)؛
3ـ جزء دوم با مصوت «آ» شروع شود: همایش، هماهنگ
4ـ اگر همزه در ابتدای جزء دوم کلمه تلفظ شود: (هم‌آرزو، هم‌آرمان)؛
ـ در واژه‌های مرکب از دو جزء، که جزء دوم آن بن مضارع یا بن ماضی است، اگر یکی از دو جزء (یا هر دو) تک هجایی باشد، واژه به صورت پیوسته نوشته می‌شود (دلبر، دلسوز، جانور، مشعلدار) 

موارد مستثنا از این قاعده به یکی از سه دلیل زیر است:

1ـ احتراز از درازنویسی: مهین دوست؛
2ـ رعایت شکل مألوف و متعارف واژه: وطن‌دوست، جهت‌یاب، انسان‌ساز؛
3ـ مبهم شدن واژه به دلیل پیوسته‌نویسی آن: پی‌جو، پی‌نوشت، پی‌ریز.
ـ رعایت اصول دستور زبان: از عوامل مهم درک بهتر مطلب و روانی و سلیسی مطالب کتاب می‌باشد.
ـ رعایت اصول نشانه‌گذاری: باعث آراستگی شکل ظاهری نوشته و ایجاد جاذبه لازم در امر مطالعه می‌شود.
ـ استفاده از بندها و جمله‌های کوتاه در متن: نباید از جمله‌های بسیار کوتاه یا بسیار بلند استفاده شود. جمله‌های بلند کار یادگیرنده را در فهم و به خاطر آوردن نکات مشکل می‌کند. جملات بسیار کوتاه نیز مفهوم را تکه تکه می‌کند.
ـ کلمات نا مأنوس و دشوار اعراب گذاری شود یا در صورت ضرورت، تلفظ لاتین کلمه مزبور نوشته شود.
ـ عبارت‌های تکراری و مترادف‌های غیر لازم نداشته باشد.
ـ در نوشتن متن از به کار بردن جملات مجهول، جملات منفی مخصوصاً منفی در منفی اجتناب شود.

ـ پاراگراف نویسی:

پاراگراف مجموعه‌ای از چند جمله است که یک مفهوم اصلی را شرح می‌دهند. به طور معمول این مفهوم اصلی در «جمله موضوع» بیان می‌شود که اغلب نخستین جمله پاراگراف است و اندکی با تورفتگی نوشته می‌شود.
دیگر جمله‌های پاراگراف، باید به شرح و گسترش جمله موضوع کمک کنند که به آن‌ها «جمله پشتیبان» می‌گویند. برخی پاراگراف‌ها ، یک «جمله نتیجه گیری» هم دارند که نظر اصلی پاراگراف را خلاصه می‌کنند یا نکته مهمی را درباره آن یادآور می‌شوند. این جمله به طور معمول در پایان پاراگراف می‌آید. نویسنده در نوشتن همه این جمله‌ها باید مفهوم واحدی را با نظم منطقی بیان کند و شرح دهد.

بخش‌های اصلی یک پاراگراف خوب سازمان دهی شده

1-  جمله موضوع: سخن اصلی پاراگراف و مرکز توجه آن را بیان می‌کند.
2-  جمله‌های پشتیبان: با عرضه اطلاعات بیش تر و یا آوردن نمونه‌هایی ، جمله موضوع را شرح و گسترش می‌دهند.
3-  جمله نتیجه: مشخص می‌کند که پاراگراف به پایان رسیده و نکته مهمی را یادآور می‌شود که خواننده باید به خاطر داشته باشد.
اگر به ساختاری که توضیح داده شد ، اندکی با دقت بیشتر نگاه کنیم، پی می‌بریم که یک پاراگراف نیز همانند یک مقاله علمی ـ آموزشی است. جمله موضوع را می‌توان در حکم مقدمه مقاله دانست که مشخص می‌کند نویسنده پیرامون چه موضوعی نوشته است. جمله‌های پشتیبان در حکم پیکره مقاله و جمله نیز مانند: نتیجه گیری مقاله است. بنابراین ، یک پاراگراف یک «مقاله چند خطی» است و اگر همه این «مقاله‌های کوچک» به درستی نوشته شوند، آن گاه نوشته نهایی نیز مقاله درستی خواهد بود

ویژگی‌های جمله موضوع

جمله موضوع مهم ترین جمله پاراگراف است. این جمله به طور خلاصه می‌گوید که در آن پاراگراف پیرامون چه موضوعی بحث می‌شود. از این رو ، جمله موضوع راهنمای خوبی برای نویسنده و خواننده است. نویسنده در می‌یابد که چه اطلاعاتی را باید در جمله‌های پیرو بگنجاند و چه اطلاعاتی را نباید مطرح کند. خواننده نیز می‌داند که موضوع پاراگراف چیست و خودش را برای درک بهتر آن، آماده می‌کند. نکات مهمی را که درباره جمله موضوع باید به یاد داشته باشیم عبارت است از:
1-  کامل و کوتاه بودن
2-  نه زیاد کلی و نه زیاد خاص بودن
3-  روشن و ابهام نداشتن
4-  گاهی به صورت پرسشی بیان کردن
5-  زمانی در جاهای دیگری از پاراگراف جا دادن
سازماندهی جمله‌های پشتیبان
هنگامی که موضوع موردنظرمان را با نوشتن جمله مناسب ، محدود و مشخص کردیم ، آن گاه باید آن را به گونه‌ای گسترش بدهیم که خواننده منظورما را به خوبی دریافت کند.
این کار را با نوشتن جمله‌های پشتیبان انجام می‌دهیم.
شیوه‌های سازماندهی جمله‌های پشتیبان
1-  ترتیب زمانی                                2-        ترتیب  فضایی
3-  جزء به کل                                  4-        کل به جزء
5-  علت و معلول                               6-        تعریف
7-  دسته بندی
اندازه پاراگراف
هر چند اندازه معینی برای پاراگراف مشخص نشده ولی بهتر است بین سه تا هشت جمله داشته باشد.
شیوه نقل قول
ـ پانویس: شامل: نام و نام خانوادگی، نام کتاب، مترجم، (محل نشر: ناشر، سال) و صفحه
ـ میان نویس: (ارجاع درون متنی: نام خانوادگی پدیدآورنده، تاریخ نشر و شماره صفحه)
ـ پی‌نویس: در پی (آخر) نوشته (پایان فصل، انتهای اثر) منعکس می‌گردد.
کیفیت تصاویر و شکل‌ها
ـ با موضوع و محتوای کتاب تناسب داشته باشد.
ـ واضح و از کیفیت خوبی برخوردار باشد.
ـ متناسب با درک و سن مخاطبین باشد.
ـ استفاده از تنوع رنگی به شرط آنکه گیج کننده نباشد.
ـ دارای مرکز توجه قوی باشد تا کنجکاوی مخاطبین را تحریک کند.
ـ دارای زیرنویس مناسب باشد (قلم ریزتر از متن).
ـ رعایت مقدار تصاویر با محتوی
 

شیوه نامه صحیح حروف نگاری کتاب

فاصله بین کلمات:
ایجاد شود. (فضای) – بین هر کلمه با کلمه بعدی و قبلی خود یک فاصله
مثال: پاودست ازاعضای اصلی بدن انسان هستند.
صحیح: پا و دست از اعضای اصلی بدن انسان هستند.
فاصله مجازی:
– استفاده از فاصله مجازی الزامی است.
مثال: میزند = می زند میرود = می رود کتابها = کتاب ها
فاصله بین کلمات و علامت ها:
– بین هر علامت و کلمه قبلی، هیچ فاصله ای نباید زده شود، اما بین هر علامت و کلمه بعدی، حتما یک فاصله نیاز است.
مثال: استاد گفت: من، این بیماری را به طریقه خاصی درمان میکنم.
صحیح: استاد گفت: من، این بیماری را به طریقه خاصی درمان می کنم.
فاصله در پرانتزها، گیومه ها:
– پرانتزها، گیومه ها و پرانتز گلدار (مخصوص آیات) هنگام باز شدن با کلمه بعدی فاصله ندارند و هنگام بسته شدن
با کلمه قبلی نیز بدون فاصله هستند:
در مورد)) قل (و …)؛ «حضرت مسلم»: مثال
برای تو رفتگی ابتدای پاراگراف از فضای _ استفاده نشود.
فاصله بین دو مصرع:
– برای اشعار بین هر مصرع از سه ستاره استفاده شود:
مثال: هر که گیرد پیشه ای بی اوستا *** ریشخندی شد به شهر و روستا
تحیات:
– برای تحیات از کلیشه استفاده نشود و تحیات به صورت کامل درون پرانتز تایپ شود و در مورد پیامبر فقط (ص)
 
استفاده گردد:
مثال: (علیه السلام) (علیهم السلام)؛ (ص) و …
شماره گذاری:
برای شماره گذاری در متن و عناوین از شماره گذاری خودکار استفاده نشود و شماره ها به صورت (شماره) -دستی وارد شود.
تایپ آیات:
– آیات با پرانتز گلدار مخصوص) (مشخص شود و حتی الامکان از نرم افزارهای معتبر کپی و استفاده شود.
قلم و سایز متن:
برای تایپ متن از قلم با اندازه 16 استفاده شود. ANMLOTUS
تک پاورقی ها:
– تک پاورقی ها حتما به صورت اتوماتیک باشد و از ایجاد آن به صورت دستی خودداری گردد. بعد از تک پاورقی یک فاصله، سپس نقطه، بعد یک فاصله دیگر و سرانجام متن پاورقی تایپ شود.
استایل تیترها:
– تیترها با استفاده از استایل ها مشخص شود
عنوان تیتر 3 با استایل 3 شماره تیتر 2 با استایل 2 عنوان تیتر 1 با استایل 1
سرنویس – ویژگی های استایل 1
سیاه. طراز از سمت راست pt15 جدید: فونت
سرنویس – ویژگی های استایل 2
سیاه. طراز از سمت راست ANMYAQUT pt14 فونت
سرنویس – ویژگی های استایل 3
طراز از سمت راست. ANMLOTUS pt15 منظم: فونت
استایل متن اصلی:
– متن اصلی با استایل تایپ شود. نرمال عادی – ویژگی های استایل
سیاه. طراز از سمت راست pt16 ANMLOTUS: فونت 
بسمه تعالی
فرم ارزیابی کتاب جشنواره ملی ملکوت
استاد محترم :……………………………………………
سلام علیکم
[لطفا متن پیوست را مورد ارزیابی قرار دهید وحداکثر ظرف مدت ……………..روز/ ماه برگردانید]
تذکرات:
1- ارزیابی براساس معیار های زیر وامتیازات مشخص شده صورت می گیرد. اگر امتیازات، اشکالات ویا مسائل جدید و ابتکاری دیگری درمتن وجود دارد، درقسمت «سایر ملاحظات » مرقوم نمایید.
2- اشکالات وارده وپیشنهاد خود را به طور دقیق و تا حد امکان مفصل و صفحه یادداشت بفرمایید.
3- ارزیابی و نوشته های حضرتعالی محرمانه وبه عنوان امانت نزد دبیرخانه جشنواره ملی ملکوت خواهد بود وبه صورت کد گذاری شده وبدون نام به مؤلف منتقل می شود. مستدعی است که از طرف حضرتعالی نیز این برگه محرمانه تلقی شود ودرمعرض دید دیگران قرار نگیرد.‏
الف) معیارهای محتوایی:
ردیف
معیار
حداکثرامتیاز
امتیاز از نظر ارزیاب
توضیحات
1
تحقیقی و علمی بودن(مستند ومستدل بودن اثر بر تحلیل علمی ونقد وبررسی)
20
 
 
2
استحکام استدلال ها
13
 
 
3
ذکر اصول ومفاهیم کلیدی واساسی موضوع یا علم درمحتوا
12
 
 
4
استفاده از آیات وروایات به صورت مناسب
5
 
 
5
توجه به سیر تاریخی هر مبحث
4
 
 
6
استفاده از تازه های علمی وتوجه به شبهات
7
 
 
7
تنظیم محتوای کتاب در راستای اهداف  موضوع
10
 
 
8
استفاده از مثال های کافی، ملموس ومتناسب با نیاز ها وشرایط روز
7
 
 
9
استفاده از منابع متنوع ودارای اعتبار علمی
7
 
 
10
ترجمه دقیق وشیوای آیات و روایات
5
 
 
11
متناسب بودن با سطح علمی ونیازهای مخاطبان
5
 
 
12
دار بودن پیوستگی وانسجام موضوعی درفصل های گوناگون اثر
5
 
 
13
جمع کل
100
 
 
 
ب) معیارهای شکلی :‏
ردیف
معیار
حداکثرامتیاز
امتیاز از نظر ارزیاب
توضیحات
1
نظم منطقی(داشتن ساختاری نظام مند، هماهنگی فصول ومطالب، وحدت سبک وسیاق وشیوه دسته بندی وتألیف آن ها وارجاعات)
18
 
 
2
مطابق بودن با محورها
10
 
 
3
ذکر اهداف ومقدمه مناسب دراول هر فصل
5
 
 
4
رعایت نکات دستوری ونگارشی درمحتوا
5
 
 
5
رسا وروان بودن عبارت واحتراز از واژه های نا مأ نوس
10
 
 
6
تقویت روحیه پژوهش درمخاطبین (ارائه موضوعات پژوهشی)
10
 
 
7
معرفی منابع جهت مطالعه بیش تر
5
 
 
8
داشتن پرسش وخلاصه مطالب
5
 
 
9
تناسب حجم مطالب با مدت زمان اختصاص یافته برای تدریس آن
12
 
 
10
استفاده از شکل ها وتصاویر درحد لزوم برای انتقال مفاهیم وپیام ها وپرورش مهارت ها
5
 
 
11
اندازه وشکل حروف، حواشی صفحه ها، فاصله بین کلمات وسطرها
5
 
 
12
تنظیم کتابنامه، فهرست منابع وسایر فهرست ها
10
 
 
جمع کل
100
 
 
 
نام وامضای استاد ارزیاب
                                                         تاریخ: ……………………
سایر ملاحظات: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

تالیف کتاب

شیوه نامه مقالات و راهنمای نویسندگان

چارچوب ها،اصول ساختاری و نکات نگارشی مقالات ارسالی شامل :

موضوع مقالات باید بر اساس محورهای مشخص شده برای جشنواره ملی ذوی القربی باشد.
مقالات نباید پیش‌‌‌تر چاپ شده یا براى چاپ به جایی ارسال شده باشد.
حجم مقالات، نباید کم‌‌‌تر از ۵۰۰۰ کلمه و بیش از ۷۵۰۰  کلمه باشد.

ساختار مقالات ارسالی باید دربردارندۀ بخش‌‌‌های زیر باشد:

ألف. صفحه نخست: عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی، رتبه و پیشینه علمی، نام مؤسسه  محل اشتغال و نشانی کامل (آدرس پستی، شمارۀ تلفن، شماره دورنگار و پست الکترونیکی).
ب. صفحۀ دوم: عنوان کامل مقاله، چکیدۀ فارسی (حداکثر در ۲۵۰ کلمه)، و کلیدواژه‌‌‌ها.
ج. متن مقاله؛ و در پایان، فهرست منابع.
پانوشت‌‌‌های توضیحی و معاد‌‌‌ل‌‌‌های لاتین اصطلاحات خاص، در پایین صفحه و با شماره‌‌‌گذاری مستقل ذکر شود.
ارجاعات، باید به شیوۀ درون‌‌‌متنی باشد و فهرست کامل منابع مقاله با مشخصات کامل کتاب‌‌‌شناختی به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی در پایان مقاله آورده شود.
ألف. شیوه و ترتیب مشخصات منبع در متن مقاله: (نام نویسنده، سال انتشار، جلد، صفحه). در صورت نقل مطالب از نرم افزار، آدرس‌‌‌دهی باید بر اساس مشخصات درج‌شدۀ منابع در نرم‌‌‌افزار باشد و صرف ارجاع به نرم‌‌‌افزار یادشده، کافی نیست.
ب. شیوه و ترتیب مشخصات مقالات و نشریات در پایان مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار مقاله یا نشریه)، «عنوان مقاله»، مترجم، نام نشریه، دورۀ انتشار، شمارۀ انتشار، صفحات.
ج. منابع به ترتیب زبانی فارسی، عربی و لاتین، ذکر شود.
برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات، از نرم‌‌‌افزارهای معتبر استفاده شود و در صورت امکان، کپی شده، در متن مقاله، قرار داده شود.
مقالات برگرفته از پایان‌‌‌نامه‌‌‌ها، همراه با نام و تأیید استاد راهنما باشد.

 

فرم ارزیابی مقالات جشنواره ملی ذوی القربی (1)

نام مقاله:                                             نام ارزیاب :

مقاله:                                                   تعداد صفحات:                            تألیف:                                ترجمه:

ردیف ملاک های ارزیابی حداکثر امتیاز امتیاز مقاله
1 تناسب نیازهای علمی-فکری جامعه اسلامی(کاربردی بودن) 8
2 به کارگیری مفاهیم، اصطلاحات علمی وتخصصی درخصوص موضوع 8
3 خلاقیت ونو آوری 14
4 قوت استدلال وتحلیل 14
5 موفقیت در ورود وخروج مطالب 8
6 ارتباط منطقی، انسجام وهماهنگی مطالب 8
7 تنوع وتعدد زیر عنوان ها (میزان برخورداری از سازمان دهی بحث) 8
8 رعایت مراحل اساسی روش تحقیق (مقدمه، متن ونتیجه گیری) 8
9 استفاده ازمنابع ومأخذ معتبر واصلی 8
10 رعایت اصول نقل قول، پاورقی وارجاعات 8
11 میزان شیوایی، رسایی وروانی متن 8
جمع امتیاز 100

 

 • معیارپذیرش ورد مقالات به شرح ذیل می باشد:

– جمع امتیاز 60 به پایین مردود است؛

– جمع امتیاز60 تا75 نیاز به اصلاح وبازنگری دارد؛

– جمع امتیاز 75 به بالا قبول است.

 • نتیجه ارزیابی مقاله
ü

قبول است:       نیاز به اصلاح دارد:        مردود است :

 

تاریخ وامضا

فرم ارزیابی مقالات جشنواره ملی ذوی القربی (2)

 

نام مقاله:                                                                                 جمع امتیاز:

توضیحات ونظرات تشریحی ارزیاب:

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اصلاحات صوری که باید اعمال شود:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اصلاحات محتوایی که باید اعمال شود:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مشخصات ارزیاب

نام :……………………………نام خانوادگی:……………………………….آخرین مدرک تحصیلی:………………………..

رشته:…………………………عضو هیأت علمی:……………………………………….رتبه علمی:……………………………

شماره حساب(درصورت امکان سیبا):……………………………….بانک:……………شعبه:………………کدشعبه:…………

 

تاریخ وامضاء:

مسابقه مقاله نویسی

شیوه نامه تلخیص کتاب ادب فنای مقربان جلد یکم

هدف از خلاصه کردن کتاب محوری سالانه جشنواره ملی ملکوت( ذوی القربی در سال 1396)  آشنا شدن دانشجویان و مخاطبین  (فرد خلاصه کننده) با محتوای کتاب به
شکل دقیق و دریافت پاسخ صحیح و مستدل به شبهات دینی و تقویت قدرت گزینش مطالب مهم و اساسی از کتاب می باشد. در این بین تقویت بنیان های پژوهشی
مخاطبین مانند توانمند شدن در شیوه مطالعه “سریع خوانی” و حذف مطالب زاید و کشف مطالب غیر زاید و اساسی، آشنا شدن با شیوه برداشت و نگارش نقل قول
مستقیم و غیر مستقیم، آشنا شدن با منبع گذاری درون متن و پایان متن و بهره برداری تهیه کننده خلاصه و دیگران از خلاصه مزبور به شکل مناسب از اهداف فرعی می باشد.

شیوه خلاصه کردن کتاب

  1- اعلام منبع کامل کتاب: که باید از همان آغاز به شرح ذیل درج شود:
  برای کتاب های تالیفی: نام خانوادگی مولف، نام کوچک مولف، سال انتشار در پرانتز، نام کامل کتاب، محل نشر، نام ناشر، تعداد صفحات کتاب.
  مثال: جوادی آملی  (1388) صورت و سیرت انسان در قرآن ، قم: مرکزنشراسرا. تعداد صفحات: 448.
  2- معرفی کلی کتاب: در اینجا باید حداکثر/ حتی الامکان، یک صفحه نسبت به معرفی کلی کتاب که شامل موارد ذیل است اقدام شود:
  2-1- موضوع کلی مورد بحث کتاب
  2-2- اهمیت کتاب در مقایسه با کتاب های مشابه
2-3-اهمیت موضوع کتاب و ضرورت پرداختن به آن
  2-3- تعداد تقسیمات کتاب که شامل بخش ها و فصول کتاب. در اینجا باید عناوین بخش ها و فصول کاملا آورده شوند. اگر کتاب از مقالات مختلفی تشکیل شده است، باید ضمن آوردن عناوین فصول، نام نویسندگان آنها نیز ذکر شوند.
  3- تلخیص هر فصل به شکل جداگانه. با ذکر عنوان فصل. توجه شود که بدون درج خلاصه هر فصل معلوم نخواهد شد که موضوع بحث در هر فصل چیست.
  4- برای ورود در هر فصل بطور خیلی خلاصه موضوع فصل گفته شده و سپس به شکل قابل فهم خلاصه برداریها صورت گیرند. مهمترین نکته در اینجا این است که موارد خلاصه شده با همدیگر ارتباط منطقی داشته باشند. در غیر اینصورت معلوم نیست که هر بخش با بخش قبلی چه رابطه ای دارد.
  5- مشخص کردن نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم در خلاصه کردن
  6- اگر نقل قولی در کتاب از شخص دیگری غیر از نویسنده اصلی کتاب باشد و لازم است که در خلاصه گنجانده شود باید دقیقا این موضوع مشخص گردد. به عبارت دیگر مطلب نقل شده حتما باید اگر نقل قول مستقیم باشد (که معمولا چنین است) بین دو گیومه قرار گیرد و در پایان آن همانند منبع گذاری برای نویسنده اصلی کتاب میان دو پرانتز نام خانوادگی، سال نشر، شماره صفحه نوشته شود. ولی آنچه که در اینجا تفاوت دارد که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد این است که این منبع گذاری متعلق به نویسنده دوم (غیر از نویسنده اصلی کتاب) و سال نشر و شماره صفحه کتاب آن نویسنده دیگری است نه نویسنده اصلی کتاب مورد خلاصه شده می باشد.
    7- حجم خلاصه کتاب: معمولا خلاصه یک کتاب باید بین %15 تا 20% از کل متن یک کتاب را شامل باشد. اگر این حجم خیلی کمتر یا خیلی بیشتر گردد، دیگر نمی توان آن را خلاصه کتاب نامید. بدیهی است در صورتی که برخی از مدلها و جداولها اهمیت داشته باشند، می توان این حجم را کمی بیشتر در نظر گرفت ولی نباید متن نوشتاری از حجم مزبور فراتر رود.
  8- زیرعناوین: یکی از موارد مهم برای خلاصه کردن درج زیرعناوین برای هر مطلب کلی است. این زیرعناوین معمولا محور هر مطلب را مشخص می کنند. زیر عناوین مزبور باید به شکل بولد باشند و زیر آنها خط کشیده شود.
  9- درج منابع پایانی: این منابع باید شامل کلیه منابعی باشد که در خلاصه آورده شده باشند                                                                                        

 

 

   فرم ارزیابی خلاصه کتاب جشنواره ملی ملکوت

نام کتاب تلخیص شده :                                        نام ارزیاب :          تعداد صفحات:

ردیف ملاک های ارزیابی حداکثر امتیاز امتیاز مقاله
1 اعلام منبع کامل کتاب 5
2 بیان موضوع کلی مورد بحث کتاب 8
3 تبیین اهمیت موضوع کتاب و ضرورت پرداختن به آن 14
4 حفظ تقسیمات کتاب شامل بخش ها، فصول کتاب و عناوین فرعی 18
5 تلخیص هر فصل به شکل جداگانه 10
6 ارتباط منطقی مطالب در خلاصه برداریها 17
7 مشخص کردن نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم در خلاصه کردن 10
8 رعایت حجم خلاصه کتاب با حجم کتاب اصلی(20 درصد کتاب اصلی باشد) 10
9 درج منابع پایانی 8
جمع امتیاز 100

نام تلخیص کننده کتاب:

 

معیارپذیرش ورود خلاصه ها به شرح ذیل می باشد:

– جمع امتیاز 60 به پایین مردود است؛

– جمع امتیاز60 به بالا برای جشنواره پذیرش  و وارد مسابقه می شوند؛

 

نتیجه ارزیابی مقاله

 

 

ü

قبول است:       نیاز به اصلاح دارد:        مردود است :

 

تاریخ وامضاء

 

مسابقه خلاصه نویسی

شیوه نامه ادبی- هنری

شعر و داستان

مقدمه : بخش ادبی  در چهار رشته شعر نو، شعر کلاسیک و داستان نویسی برگزار می شود. شرایط وضوابط عمومی : 1. تمامی داوطلبین باید با مراجعه به سایت www.malakoot.org   ثبت نام نمایند. 2. همه شرکت کنندگان باید فرم مشخصات فردی و فرم مربوط به جشنواره شعر را تکمیل نمایند.
علاوه بر در نظر گرفتن سطح تکنیکی آثار شامل زبان، ساختار، محتوا  و رعایت موارد فنی در سرودن شعر ازقبیل وزن شعری , ردیف و قافیه و سایر مواردی که بتوان نام شعر را بر اثر ارائه شده گذاشت، آثاری که با عنوان موضوعات ویژه جشنواره  ارائه شوند، از امتیاز ویژه‌ای برخوردار می‌شوند. مدارک مورد نیاز:
– رونوشت صفحه اول شناسنامه
– رونوشت کارت ملی
–   دو قطعه عکس 4  –  تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم شرکت در جشنواره
 

شرایط و ضوابط اختصاصی بخش شعر جشنواره:

 1. هر شاعر می تواند یک اثر را جهت شرکت در جشنواره، ارائه نماید.
 2. آثار غیر مرتبط با موضوعات جشنواره، از داوری و شرکت در جشنواره حذف خواهند شد.
 3. همه شرکت کنندگان باید متن تایپ شده اثر خود را در یک لوح فشرده با فونت 14 BNAZANIN به دبیرخانه تحویل نمایند.
 4. دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن آثاری که بدون مشخصات صاحب اثر باشد، معذور است.
 5. برگزار کننده جشنواره حق چاپ آثار را در قالب بولتن جشنواره و یا کتاب شاعران جشنواره ملکوت برای خود، دارد.
 6. آثار با شرایط خاص (مثلاًشعر بدون نقطه) و یا صاحب اثر با شرایط خاص (مثلاً شاعر نابینا) توسط دبیرخانه جشنواره ملکوت به صورت ویژه تقدیر خواهد شد.
در بخش حضوری و جهت شرکت در مراسم اختتامیه از 3 نفر از صاحبان اثر در هر بخش جهت ارائه اثر  دعوت به عمل خواهد آمد . شرایط و ضوابط اختصاصی بخش داستان نویسی: الف) موضوع داستان باید بر اساس محورها و موضوعات جشنواره باشد. ب) آثار ارسالی نباید کمتر از 10صفحه A4باشد. ج) آثار باید به صورت تایپ شده(با سایز14فونت BNAZANIN حداکثر 22 خط در هر صفحه ) باشد و فایل آنها به دبیر خانه جشنواره ارسال گردد. و) هرشرکت کننده می تواند یک اثرجهت شرکت در بخش داستان نویسی ارسال نماید . •    شرکت کنندگانی که از طریق سایت جشنواره ثبت نام ننمایند، از شرکت ایشان در بخش مسابقه، ممانعت به عمل خواهد آمد.
 

شیوه نامه هنرهای تجسمی

شرایط و ضوابط عمومی:
 1. متقاضیان شرکت باید جهت ثبت نام به سایت جشنواره ملی ملکوت به آدرس www.malakoot.org مراجعه و ثبت نام نمایند.
 2. موضوعات این جشنواره، بر اساس محورهای جشنواره و منابع مشخص شده آنها است.
 3. برگزار کننده مجاز است که آثار منتخب را به نمایش گذاشته و از این آثار در انتشارات خود با ذکر نام خالق اثر استفاده نماید.
 4. آثار باید جدید خلق شده باشند، آثار منتخب در جشنواره های دیگر که حائز رتبه شده اند، پذیرفته نمی شود.
 5. تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به منزله قبولی شرایط و مقررات آئین نامه شرکت در جشنواره است.
 6. تصمیم گیری نهایی درباره مواردی که در آیین نامه و مقررات پیش بینی نشده است، با دبیرخانه جشنواره است.
 7.       دبیرخانه اجرایی جشنواره در خصوص خسارت وارده و یا مفقود شدن آثار ارسالی از طریق پست، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 8. آثار غیرمرتبط با موضوعات جشنواره از داوری حذف خواهند شد.

مدارک مورد نیاز منتخبین جهت ارسال به دبیرخانه جشنواره :

1-    دو  قطعه عکس 4×3
2-    تصویر صفحه اول شناسنامه (یک برگ)
3- کد ثبت نامی که بعد از ثبت نام در سایت به افراد تعلق می گیرد.
 

شرایط و ضوابط اختصاصی بخش ها:

الف)شرایط و ضوابط اختصاصی بخش گرافیک (گرایش طراحی پوستر با رایانه) :
1- اندازه آثار ارائه شده باید 100× 70 سانتی متر باشد .
2- شرکت کنندگان در رشته گرافیک باید فایل پوستر را با کیفیت dpi300 ، به صورت لایه باز با فرمت psd و  JPG بر روی دو لوح فشرده ارائه نمایند.
3- ارسال یک نسخه پرینت رنگی اثر، در اندازه A3  ضروری می باشد.
لازم به ذکر است افرادی که فایل اثر خود را مطابق با موارد خواسته شده ارسال ننمایند ، از دور رقابتها حذف خواهند شد.
ب) شرایط و ضوابط اختصاصی بخش طراحی و نقاشی :
1- بهره گیری از همه سبکها و تکنیکها آزاد است .
2-حداکثر سایز آثار ارسالی باید 50×70سانتی متر باشد.
3-تصویر آثار ارسالی باید روی لوح فشرده، با کیفیت dpi300 و با فرمت tif ویا JPG  به دبیرخانه استان میزبان ارسال شود تا پس از گزینش اولیه اصل اثر جهت حضور در نمایشگاه، ارسال شود.
 لازم به ذکر است کیفیت لوح فشرده ارسالی در انتخاب یا عدم انتخاب آثار تاثیر مستقیم دارد.
4-ارسال یک برگ پرینت رنگی A3 اثر ، الزامی است.
د) شرایط و ضوابط اختصاصی بخش عکس :
عکس ها به صورت آنالوگ یا دیجیتال و می بایست روی کاغذ مخصوص عکاسی چاپ و ارسال شوند.
تصاویر می تواند به صورت رنگی یا سیاه و سفید چاپ و ارسال شوند.
کلیه تصاویر باید در ابعاد حداقل25× 20و حداکثر  40× 30سانتیمتر باشند.
عکسهای ترکیبی و یا ساخته شده توسط نرم افزارهای گرافیکی پذیرفته نخواهد شد.
نگاتیو اثر و یا فایل عکس های دیجیتالی (همراه با اطلاعات از زمان و مکان عکاسی) باید نزد صاحب عکس موجود باشد.
دبیرخانه اجرائی جشنواره از دریافت عکس های فاقد کیفیت و چاپ نامطلوب و عکس هایی که روی مقوا چسبانده ، لوله شده و یا قاب شده باشد، معذور است .
ارسال اثر توسط عکاس به منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقی گردیده و هیچ گونه مسئولیتی به عهده دبیرخانه جشنواره نخواهد بود.
برگزار کننده جشنواره حق استفاده از عکس های پذیرفته شده را با ذکر نام عکاس در انتشارات مربوطه خواهد داشت.
عکس های پذیرفته شده همزمان با برگزاری جشنواره، در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.
برای هر عکس باید برچسب مربوطه تکمیل و پشت عکس چسبانده شود و از نوشتن نام عکاس و سایر اطلاعات دیگر خودداری شود.
همه عکاسان منتخب جشنواره باید دوربین عکاسی خود را در مرحله حضوری همراه داشته باشند.

 

مسابقه ادبی – هنری

وبلاگ نویسی

مسابقه وبلاگ نویسی بر اساس محورها و موضوعات اعلامی هر دوره و استفاده از منابع مشخص شده آن است.     

شرایط و ضوابط مسابقه وبلاگ نویسی جشنواره ملی ملکوت

 • شرکت کنندگان تا تاریخ ذکر شده برای ثبت نام به سایت www.malakoot.org مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
 • درهنگام ثبت نام، نویسنده وبلاگ باید مشخصات حقیقی خود را در فرم ثبت نام منظور نماید.
 • هر فرد مجاز به ارائه یک وبلاگ در مسابقه می‌باشد .
 • هر وبلاگ حداقل دارای 10 پست مطلب باشد.
 • زمان ثبت یا بروزرسانی مطالب باید تا حداکثر آخرین مهلت تعیین شده باشد و بدیهی است به مطالبی که پس از این تاریخ ارسال گردد، امتیازی تعلق نمی گیرد.
 • درج لوگوی جشنواره ملی ملکوت، بنر اطلاع رسانی و لینک سایت مسابقه در وبلاگ شرکت کننده در طول برگزاری جشنواره الزامی است.(جهت دریافت این اطلاعات به سایت جشنواره (www.malakoot.org ) مراجعه نمایید)
 • داشتن شمارشگر بازدیدکنندگان برای وبلاگ ها الزامی است.(فقط آمار سایتهای تحلیلگر عمومی سایتهای واسط مانند وبگذر، پرشین و استت قابل استناد است.)
 • مطالب وبلاگ های ثبت نامی حتما باید مطابق با موضوع مسابقه باشد.
 • تمامی منابع و پی‌نوشتهای مطالب باید درهر پست بلاگ درج گردد ( درصورت استناد به آیات، احادیث و روایات درمطالب ارسالی ذکر منبع الزامی می‌باشد.)
 • مطالب درج شده در وبلاگها به دور از کپی مطالب دیگر وب سایتها باشد. بدیهی است تکرار این امر درپستهای متوالی موجب کاهش امتیازات وبلاگ شما ازسوی هیات داوران خواهد شد.
 • عنوان وبلاگ مطابق با محورها و موضوع های مسابقه باشد.
 • مسئولیت مطالب و محتوای وبلاگهای شرکت کننده در مسابقه به عهده‌ی نویسنده‌ی آن است.
 • سابقه بیش از دو ماه در ایجاد وبلاگ و به روز رسانی مستمر از جمله ملاک های موثر در ارزیابی ها می باشد.
داوری جشنواره
 • در مسابقه وبلاگ نویسی جشنواره ملکوت داوری آثار در 2 مرحله: مقدماتی (انتخاب آثار) و نهایی (آثار منتخب مرحله مقدماتی) سنجیده و ارزیابی خواهند شد:
 • مرحله مقدماتی:
 • درمرحله انتخاب وبلاگ،آثار از لحاظ مطابقت باموارد ذیل، توسط هیأت داوران انتخاب و مورد بررسی قرارمی‌گیرند وآثار حائز شرایط برای مرحله نهایی ارسال می شوند:
 • 1- مطابقت وبلاگ با قوانین مسابقه
 • 2- مطابقت موضوع کلی وبلاگ با محورها و موضوع های جشنواره ملی ملکوت در سال 93
 • 3- مطابقت وبلاگ باعنوان انتخاب شده ( صحت انتخاب عنوان )
 • 4- احرازکیفیت حداقلی از لحاظ هنری و محتوایی برای انتخاب اولیه
 • 5- عدم مغایرت باضوابط کلی اعلام شده از سوی جشنواره
 • 6- عدم وجود محتوای مجرمانه دروبلاگ( مواردقانون جرایم رایانه ای،خلاف عفت عمومی،اخلاق اسلامی تبلیغات فرق ضاله و…)

مرحله نهایی:

 • دراین مرحله داوران برای وبلاگ های راه یافته به این بخش براساس کاربرگ های داوری امتیاز منظور می نمایند، در این بخش از مجموع امتیاز 100، 45درصد امتیاز
 • مربوط به مسائل فنی و 55 درصد نیز مربوط به امتیاز محتوایی می باشد:

الف) کاربرگ امتیاز فنی وبلاگ

ردیف شرح امتیاز
1 سرعت بارگذاری وبلاگ (عدم استفاده بیش از حد کدهای جاوا، عدم استفاده از موسیقی، استفاده از پست‌های کم در صفحه اول و …)  تبصره: استفاده مناسب از کدهای جاوا و ابزارهای مختلف کاربردی و زیباسازی، دارای امتیاز مثبت است و زیاده روی در آن مشمول کسر امتیاز می گردد. 4 امتیاز
2 رعایت اصول گرافیکی در قالب متناسب با موضوع (رنگ‌بندی یکنواخت، نظم، طراحی قالب، طراحی header  و footer ، اختصاصی سازی قالب، شمارش گر مخاطب، عدم وابستگی تصاویر به سایت ها و وبلاگ های دیگر، استفاده از فضای ذخیره سازی معتبر ایرانی جهت ذخیره تصاویر و دیگر فایلها) 6 امتیاز
3 قابلیت تعاملی قالب (امکان نظرگذاری و اهمیت دادن به نظرات کاربران، امکان برقراری ارتباط با نویسنده و …) نکته: نویسندگانی که از سرویس دهنده های پست الکترونیکی با میزبانی ایرانی استفاده نمایند از امتیاز ویژه ای برخوردار خواهند بود. 3 امتیاز
4 بروز رسانی مستمر و منظم 3 امتیاز
5 استفاده از فید 2 امتیاز
6 وضعیت وبلاگ در موتورهای جستجو وضعیت page rank وبلاگ مورد نظر ، (نکته) وبلاگهایی که ازسرویس دهنده‌های وبلاگ با میزبانی ایرانی بهره برند دارای امتیاز خواهند بود ، تبادل لینک حداقل دو طرفه با وب سایت ها و وبلاگ های با page rank   متوسط، وجود عبارات مناسب در تگ meta 3 امتیاز
7 نوآوری و خلاقیت و عدم استفاده از قالب‌های آماده 4 امتیاز
8 داشتن نظرسنجی در وبلاگ وجود نظر سنجی مرتبط با وبلاگ و محتوی آن، وجود گزینه های معقول در نظر سنجی 2 امتیاز
9 رعایت نامگذاری صفحات و فایل ها و عناوین مطالب

 

 

2 امتیاز
10 چیدمان محتوی

عدم استفاده از متن های طولانی در یک صفحه

نوع و سایز مناسب فونتها

طراحی عمومی صفحه و استفاده مناسب از فضا

گروه بندی منطقی مطالب

3 امتیاز
11 مدیریت محتوی خبری

عنوان به صورت خبری و گویا و کوتاه

محتوای خبر کامل

نمایه خبر درج شود

چیدمان مناسب محتوای خبر

بازدید کننده بدون دریافت اطلاعات کافی به سایر صفحات و یا سایت ها ارجاع داده نشود

2 امتیاز
12 محتوی متحرک

عدم وجود بیش از یک حرکت در صفحه

عدم حرکت در جهت های مختلف

عدم استفاده از تصاویر متحرک با سرعت زیاد

عدم استفاده از فایل های فلش سنگین و با اندازه های غیر متعارف

1 امتیاز
13 طرز بکارگیری کلمات کلیدی

نشان دهنده موضوع  باشد

کمتر از 10 کلمه باشد

تمامی کلمات کلیدی می بایست در قسمتی از متن بدنه وجود داشته باشند

تکرار بیش از حد کلمات باعث می شود، صفحه به عنوان spam در نظر گرفته می شود.

2 امتیاز
14

 

داشتن شکل منسجم در تمامی مرورگر های رایج

با اولویت IE ، Firefox ، Chrome

2 امتیاز
15 نظر کلی داور ( از دیدگاه فنی ) 6 امتیاز
جمع امتیازات 45  امتیاز

 

ب) کاربرگ امتیاز محتوایی وبلاگ

 ردیف شرح امتیاز
1 عنوان وبلاگ ( جذابیت، دارابودن معنا و پیام و مناسب با محتوای وبلاگ و مسابقه) 3 امتیاز
2 تعیین مخاطب و تناسب سطح و حجم اطلاعات با مخاطب 4 امتیاز
3 سبک نوشتار، جذابیت، شیوا و رسا بودن نوشتار، رعایت نکات نگارشی، املایی و دستوری 10 امتیاز
4 استفاده از جذابیت‌های ظاهری (استفاده درست از قلم‌ها، رنگ‌ها و تصاویر) 5 امتیاز
5 درج منابع و مستندات مطالب 6 امتیاز
6 ارتباط مناسب پستهای وبلاگ با  محورهای جشنواره 3 امتیاز
7 استفاده مناسب از عکس، صوت و تصویر و ارائه پیوندهای مفید 4 امتیاز
8 موضوع بندی مناسب مطالب 3 امتیاز
9 تولیدی بودن محتوا (استفاده مناسب از آثار و مبانی اندیشه آیت الله جوادی آملی بر اساس منابع جشنواره ) 7 امتیاز
10 نظر کلی داور ( از دیدگاه محتوایی- نو آوری و ابتکار در سوژه های انتخابی و ویژگی خاص وبلاگ) 10 امتیاز
جمع امتیازات 55 امتیاز

 

مسابقه وبلاگ نویسی

بخش مسابقه مکاتبه ­ای

یکی از  دیگر بخش­های جشنواره، بخش مسابقه مکاتبه­ ای است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.

شرایط شرکت کنندگان:

شرکت در این بخش برای همه علاقمندان آزاد می­باشد؛
ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.

ضوابط شرکت در مسابقه:

شرکت کنندگان باید به 30 سوال مربوط به این بخش پاسخ دهند

منابع مسابقه عبارتند از:

کتاب« ادب فنای مقربان جلد اول » حضرت آیت الله علامه جوادی می­باشد؛
فایل pdf آن در سایت www.iranebook.ir،خلاصه کتاب مورد نظر در سایت www.malakoot.org و کتاب چاپی آن در سایت www.nashresra.ir موجود می باشد

 

مسابقه مکاتبه ای

شیوه نامه مسابقه اینترنتی

یکی از بخش­های جشنواره ذوی القربی بخش مسابقه اینترنتی است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.
شرایط شرکت کنندگان:
 • شرکت در این بخش برای همه علاقمندان آزاد می­باشد؛
 • ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.
ضوابط شرکت در مسابقه:
 • منابع مسابقه عبارتند از:
 • کتاب ادب فنای مقربان جلد اول
 • فایل pdf و خلاصه کتاب ادب فنای مقربان جلد اول که در سایت­  www.malakoot.org و  www.iranebook.irبارگذاری شده است؛
 • گزارش نشست­های علمی- تخصصی که در سایت قرار داده می­شود؛
 • شرکت کنندگان در این بخش پس از ثبت نام در سایت، می­بایست به سئوالاتی که در همان قسمت وجود دارد پاسخ دهند. سئوالات مسابقه از دو منبع مطالعاتی جشنواره طرح گردیده است که شرکت کنندگان محترم می­بایست پس از مطالعه منابع به سئوالات پاسخ دهند؛
 • دستورالعمل ارزیابی:
 • به ازای هر پاسخ صحیح 2 امتیاز به شرکت کننده تعلق خواهد گرفت. افراد برتر این بخش از طریق قرعه کشی انتخاب خواهند شد. این قرعه کشی در سه سطح صورت می پذیرد. سطح اول کسانیکه امتیاز کامل(100) را کسب کرده باشند. سطح دوم کسانی که امتیاز بین 75 تا 99 را کسب کرده باشند. سطح سوم در بین کسانی که امتیاز بین 50 تا 75 را کسب نمایند؛ بدیهی است جایزه­ی هر سطح متفاوت خواهد بود؛
 • کسانی که امتیاز پایین­تر از 50 کسب می­کنند. با توجه به امتیاز اکتسابی، در قرعه کشی نهایی جایزه ویِژه جشنواره شرکت داده خواهند شد.

 

 

مسابقه اینترنتی

محورها، موضوع ها و زمانبندی جشنواره

مبانی اهل بیت (علیهم اسلام) در قرآن
 • انسان کامل جانشین خداوند
 • عصمت و طهارت اهل بیت
 • مودت اجر رسالت
 • همتایی قرآن و اهل بیت

نقش اهل بیت در اسلام

 • پاسداری از اسلام ناب (صیانت)
 • شکوفایی عقل
 • اهل بیت هدایت گر انسان در همه اعصار و امصار
 • اهل بیت الگوی بشریت در  همه اعصار
 • امر به معروف و نهی از منکر
 • استقرار عدالت اجتماعی

 امام حسین (ع)

 • مبانی قرآنی نهضت حسینی
 • ویژگی های نهضت امام حسین(ع)
 • نفس مطمئنه بودن امام حسین (ع)
 • تجلی عرفان در نهضت امام حسین (ع)
 • غیرت حسینی و عفت زینبی
 • عزت حسینی
 • مدیریت بحران در نهضت حسینی
 • پیام های نهضت امام حسین (ع)

وظیفه مردم در قبال اهل بیت

 • احیای مآثر و آثار اهل بیت
 • شناخت آسیب ها و مقابله با آن ها
 • گریستن (گریه کردن و گریاندن)

زمان بندی جشنواره :

شروع جشنواره: خرداد ماه 96
پایان جشنواره: دی ماه 96
الف) زمان اعلام عمومی جشنواره و انتشار فراخوان:
خرداد ماه  96

 

محورها،موضوع ها و زمانبندی جشنواره

اسامی برندگان مرحله اول

ردیف

نام نام خانوادگی

کد قر عه کشی

جایزه

       1.             

محیا گودرزی

1001

بسته فرهنگی

      2.             

مهدیه حسنی

1002

بسته فرهنگی

     3.             

ندا عابدی

1003

بسته فرهنگی

     4.             

مهری امیر آبادی

1004

بسته فرهنگی

     5.             

طیبه سادات میر طاهری

1005

بسته فرهنگی

      6.             

شهلا محمدی

1006

بسته فرهنگی

     7.             

فاطمه احمدلو

1007

بسته فرهنگی

     8.             

مریم محمدی

1008

بسته فرهنگی

      9.             

مریم   بهشتی

1009

بسته فرهنگی

   10.             

سکینه زلفی

1010

بسته فرهنگی

   11.             

فاطمه نظری

1011

بسته فرهنگی

  12.             

زهرا عبدی

1012

بسته فرهنگی

 13.             

السانا زهره وند

1013

بسته فرهنگی

  14.             

طاهره  سادات رحیمی

1014

بسته فرهنگی

  15.             

فاطمه شهرجردی

1015

بسته فرهنگی

  16.             

طاهره رسولی

1016

بسته فرهنگی

  17.             

مهدیه حمزه ای

1017

بسته فرهنگی

 18.             

اعظم علیمحمدی

1018

بسته فرهنگی

  19.             

کبری رفیعی پور

1019

بسته فرهنگی

  20.             

ندا دربندی

1020

بسته فرهنگی

  21.             

مهرداد رستم لو

2001

بن کارت نقدی

 22.             

ابوالفضل جعفر پور

2002

بن کارت نقدی

23.             

امید محمود زاده

2003

بن کارت نقدی

 24.             

محمدعلی اکبر زاده

2004

بن کارت نقدی

 25.             

مهدی زینالزاده

2005

بن کارت نقدی

 26.             

ابوعلی اصغری

2006

بن کارت نقدی

 27.             

اکبر جبار پور

2007

بن کارت نقدی

28.             

محسن نجفی

2008

بن کارت نقدی

 29.             

ابراهیم محمدی

2009

بن کارت نقدی

 30.             

محمد مصطفی زاده

2010

بن کارت نقدی

 

اسامی برندگان مرحله دوم

ردیف

نام نام خانوادگی

کد قر عه کشی

جایزه

 31.             

محمد الله آبادی

3001

کارت هدیه

32.             

واله رضایی

3002

کارت هدیه

33.             

معصومه رجب زاده

3003

کارت هدیه

34.             

حسن اسحقی

3004

کارت هدیه

35.             

اعظم اکبری

3005

کارت هدیه

36.             

میلاد رهبری

3006

کارت هدیه

37.             

فاطمه کمیلی

3007

کارت هدیه

38.             

سید مسعود درودیان

3008

کارت هدیه

39.             

بابک میر تمیز دوست

3009

کارت هدیه

  40.             

احسان ادایی نو

3010

کارت هدیه

  41.             

مهدی رهبری

3011

کارت هدیه

 42.             

محمد حسینی

3012

کارت هدیه

43.             

مهرداد شعبانی

3013

کارت هدیه

44.             

مهسا مشهدی

3014

کارت هدیه

45.             

حوریه کوچکی

3015

کارت هدیه

 46.             

زهره میرزایی

3016

کارت هدیه

47.             

کیان محمدی

3017

کارت هدیه

48.             

مهری محبوبی زاده

3018

کارت هدیه

 49.             

علی رضا رضایی

3019

کارت هدیه

  50.             

ندا مشهدی

3020

کارت هدیه

  51.             

امیر حسین شجاعی

4001

مجموعه آثار

 52.             

صادقه آقاخانی

4002

مجموعه آثار

53.             

عمران رجب زاده

4003

مجموعه آثار

54.             

محمد حسین قشقایی

4005

مجموعه آثار

55.             

میلاد عبدالله زاده

4006

مجموعه آثار

 56.             

علی حیدری

4007

مجموعه آثار

57.             

سید مجتبی فاطمی

4008

مجموعه آثار

58.             

بهاره بهارلو

4009

مجموعه آثار

 59.             

فاطمه بهمنی

4010

مجموعه آثار

  60.             

فریده مقدسی

4011

مجموعه آثار

  61.             

محمد صمیمی سرشکی

4012

مجموعه آثار

 62.             

محدثه مسلط

4013

مجموعه آثار

63.             

صفرعلی معصومی

4014

مجموعه آثار

 64.             

ریحانه رقیمی

4015

مجموعه آثار

 65.             

محمدحسین جوزانی

4016

مجموعه آثار

 66.             

محمد وکیل فرد

4017

مجموعه آثار

 67.             

اعظم یزدان پرست

4018

مجموعه آثار

68.             

لیلا جباری

4019

مجموعه آثار

 69.             

زهرا میرزایی

4020

مجموعه آثار

  70.             

حسین رنجبر

4021

مجموعه آثار

  71.             

علیرضا امینی دوست

4022

مجموعه آثار

 72.             

فاطمه راند هرند

4023

مجموعه آثار

73.             

زهرا قربانی

4024

مجموعه آثار

74.             

علی موحد آذر

4025

مجموعه آثار

75.             

محمد ابراهیمی

4026

مجموعه آثار

 76.             

امید کیا

4027

مجموعه آثار

77.             

محمد امین بهرامی

4028

مجموعه آثار

78.             

اعظم نظیری

4029

مجموعه آثار

 79.             

انوشیروان عادل

4030

مجموعه آثار

 80.             

بهجت زمان

4031

مجموعه آثار

 81.             

سجاد اقتداری

4032

مجموعه آثار

82.             

زهرا میرزایی

4033

مجموعه آثار

83.             

امید کلانتری

4034

مجموعه آثار

84.             

زهرا قربانی

4035

مجموعه آثار

اسامی برندگان