امروز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۴
معرفی وسیر مطالعاتی
تالیف کتاب
مسابقه مقاله نویسی
مسابقه خلاصه نویسی
مسابقه ادبی – هنری
وبلاگ نویسی
مسابقه مکاتبه ای
مسابقه اینترنتی
مسابقه پیامکی
منابع و زمانبندی جشنواره
هدایاوجوایز
نشست های تخصصی

طرح جامع مطالعات منظومه ای علوم اسلامی ( ملکوت ) 

نگرش اسلام به آینده بشریت ، برقراری تمدن تکپارچه جهانی براساس آموزه های اسلام و حرکت به سوی ایجاد و تقویت مستمر احساس حضور خدا در تمام جوانب زندگی است.

ازآنجائی که هویت تمدن ، زندگی جمعی در سیستم های به هم پیوسته است ، برای تمدن سازی نیاز به سیستم سازی است ، و هر اندیشه تمدن ساز برای تحقق تمدن مورد نظرش چاره ای جز طراحی و اجرای نظام ها و سیستم های به جریان اندازنده ی ابعاد مختلف زندگی ندارد. سیستم های آموزشی ، رسانه ای ، فرهنگی ، امنیتی ، دادگستری ، اقتصادی ، مدیریتی ، حکومتی ، خانوادگی ، غذائی ، تولیدی ، توزیعی ، خدماتی ، معماری و شهری و … که براساس فرآنیدها و معادلات ارتباطی تعریف شده در گزاره های دین فعال شده باشند، می توانند با به هم پیوستگی خود ، تجلی دهنده تمدن اسلام شوند.

از سوی دیگر فرآیند تمدن سازی فرآیندی تدریجی و نیازمند بسترسازی دراز مدت است ؛ و تا نگرش نخبگان و دید عمومی به ضرورت سیستم سازی ، و در سیستم سازی به ضرورت فرآیندسازی ، و در تعریف فرآیندها به اهمیت داده ای دین معطوف نشود، فضای حرکت به سوی تمدن اسلامی شکل نخواهد گرفت.

جریان تولید علم ، نهضت نرم افزاری که بارها با ادبیات مختلف در فرامین رهبر کبیر انقلاب و نیز مقام معظم رهبری تکرار شده است ، زیرساختی است که فضای حرکت به سوی تمدن سازی را فعال می کند . حوزه های علمیه ، در این جریان عهده دار ترسیم نقشه راه و ارائه شاخص های راهبردی هستند ، و این شاخص ها باید به گونه ای ارائه شوند که متخصصین علوم تجربی و انسانی بتوانند برای طراحی سیستم های زندگی استفاده کنند.

یکی از ثمرات گرانسنگ حوزه علمیه شیعه ، در عصر کنونی حضرت آیت الله علامه جوادی آملی ( دامت برکاته ) هست که سال هاست با اندیشه منظومه ای و کاملا سیستمی به فهم دین روی آورده و در پرتو تبیین و تفسیر قرآن کریم و روایات اسلامی در قالب علم معقول و منقول به تولید علم دینی پرداخته است.شناخت نیازهای جامعه بشری و ارائه پاسخ برخاسته از منبع وحیانی وعقلانی آن نیاز ، با رویکرد تمدنی ، از مهمترین مبانی روشی حضرت علامه جوادی آملی می باشد.

براین اساس و به استناد نقشه مهندسی فرهنگی کشور و بویژه بند 9 و 13 از فصل دوم « مبانی ، ارزش ها و اصول » که فرهنگ اسلامی را فرهنگ تمدن ساز و جهانی و حفظ اصلاح و ارتقای آن را وظیفه حوزه و روحانیت برمی شمرد ، بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء طرح جامع مطالعات منظومه ای علوم به منظور تمدن سازی اسلامی ( طرح ملی ملکوت ) را به اجرا گذاشته است . طرح ملکوت در ابعاد و رویکردهای متفاوت و با جامعه هدف مختلف ، خواهد کوشید تا به منظور بسترسازی و ظرفیت سازی جهت تحقق تمدن اسلامی ، اندیشه ناب اسلامی را در حوزه های مختلف علوم اسلامی براساس مبانی مفسر و فقیه و فیلسوف حضرت علامه جوادی آملی ، در لایه های مختلف جامعه از سطح نخبگانی گرفته تا سطح عمومی و عامه افراد جامعه سرایت دهد تا در پرتو گسترش این اندیشه ناب ، شاهد حضور مبانی دینی در رفتارها و عملکردهای مختلف افراد جامعه باشیم . طرح ملی ملکوت بر این هدف است تا در نهایت بتواند نگرش نخبگان را درباره اهمیت نگاه سیستمی به دین اصلاح و دید عمومی را به ضرورت سیستم سازی و فرآیندسازی بر محور داده های مبتنی بر دین معطوف سازد.

یکی از محورهای مهم طرح ملی ملکوت ، محور « جشنواره ملی ملکوت » است که ترویج منظومه معرفتی دین بر اساس مبانی استاد جوادی آملی را ، در لایه های مختلف جامعه ، هدف خود میداند ؛ جشنواره ملی ملکوت هر سال با محوریت یک کتاب از سری کتابهای استاد جوادی آملی برگزار می گردد. دومین جشنواره ملی ملکوت نیز امسال با محوریت کتاب «قرآن در قرآن» برگزار می گردد.

اهداف ، مجریان و مشارکت کنندگان این جشنواره ، بخش های مختلف جشنواره ، چگونگی شرکت در جشنواره ، شرایط و ضوابط ارسال آثار و برنامه زمان بندی از جمله محورهایی است که در این آیین نامه آمده است.

1-    جهان شناسی : قرآنی ، عرفانی ، فلسفی کلامی

1/1 هستی‌شناختی از منظر علوم عقلی (فلسفه و کلام)

ش

عنوان اثر

موضوع کلی

موضوعات جزئی

رتبه بندی اثر

1

سرچشمه اندیشه ج3

جامعیت حکمت متعالیه

تعریف حکمت، شریعت، معرفت؛ شخصیت ملاصدرا، تفسیر سفرچهارم اسفار

نیمه تخصصی

2

حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه

الهیات بالمعنی الاخص

چیستی حکمت و کیستی حکیم، براهین تناهی ذاتی واجب، عظمت علی ع، توحید فلسفی، بطلان دیالیکتیک

نیمه تخصصی

3

فلسفه صدرا ج1

خلاصه فلسفه ملاصدرا

تعریف فلسفه، اقسام و احکام وجود

تخصصی سطح 1

4

فلسفه صدرا ج2

خلاصه فلسفه ملاصدرا

وحدت و کثرت، علت و معلول

تخصصی سطح 1

5

سرچشمه اندیشه ج 6

فی المنطق و الفلسفه

اتحادالعاقل و المعقول

تخصصی سطح 1

6

[شهد شهود]

شرح شواهدالربوبیه ج1

تعریف فلسفه، اصالت و اقسام وجود و اعتباریت ماهیت

تخصصی سطح 2

7

[شهد شهود]

شرح شواهدالربوبیه ج2

خداشناسی فلسفی، عالم عقول و نفوس …

تخصصی سطح 2

8

[شهد شهود]

شرح شواهدالربوبیه ج3

معادشناسی فلسفی

تخصصی سطح 2

9

رحیق مختوم ج1

شرح اسفار صدرا

تعریف فلسفه و اصالت وجود واعتباریت ماهیت

تخصصی سطح 3

10

رحیق مختوم ج2

شرح اسفار صدرا

مواد ثلاث، خداشناسی فلسفی

تخصصی سطح 3

11

رحیق مختوم ج3

شرح اسفار صدرا

امکان ذاتی، ممتنع بالذات

تخصصی سطح 3

12

رحیق مختوم ج4

شرح اسفار صدرا

وجود ذهنی و معقولات ثانی

تخصصی سطح 3

13

رحیق مختوم ج5

شرح اسفار صدرا

عدم، جعل، اشتداد و ضعف وجود

تخصصی سطح 3

14

رحیق مختوم ج6

شرح اسفار صدرا

کلی و جزئی، ماهیت، مثل افلاطونی…

تخصصی سطح 3

15

رحیق مختوم ج7

شرح اسفار صدرا

وحدت وکثرت، علیت و…

تخصصی سطح 3

16

رحیق مختوم ج8

شرح اسفار صدرا

دور و تسلسل، تناهی علتها، مغایرت فاعل و قابل

تخصصی سطح 3

17

رحیق مختوم ج9

شرح اسفار صدرا

انواع علت: صوری، فاعلی، غایی… اتفاق و صدفه

تخصصی سطح 3

18

رحیق مختوم ج10

شرح اسفار صدرا

شرور، تجلی الهی …

تخصصی سطح 3

19

تحریرات استاد پیرامون مباحث فلسفی

اسفار، رساله الزوراء، اثبات واجب، وجود و…

تخصصی

20

تسنیم ج 8 و 16

بررسی برهان حدوث با حرکت جوهری، برهان امکان در حکمت متعالیه…

تخصصی

2/1 هستی‌شناسی از منظر عرفان نظری

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی

سطح مخاطب

1

آفاق اندیشه

سخنرانی مباحثی درباره عرفان و فلسفه

عمومی

2

توصیه ها، پرسشها و پاسخها

پرسشهای دانشجویان پیرامون مطالعات عرفانی، اعمال عرفانی، موسیقی و عرفان، حکایات عرفانی، استاد اخلاق، طمانینه…

عمومی

3

عمل عرفانی در پرتو علم وحیانی

تعریف عرفان و عارف، عرفان نظری و عملی، اعمال عرفانی ظاهری و باطنی

عمومی

4

نسیم رحمت

شرح دعای ابوحمزه ثمالی

عمومی

5

عرفان و حماسه

نسبت عرفان با جهاد

هماهنگی اسلام با فطرت و طبیعت، تعریف عرفان  و ویژگیهای عارف، فضیلت حماسه، جلوه های حماسه و عرفان در عاشورا و زندگی امام سجاد

عمومی

6

حیات عارفانه امام علی

زندگی عرفانی

فرق عرفان با کلام و حکمت، جهان بینی وسیره عارفانه امام علی…

نیمه تخصصی

7

تسنیم ج 6 و 14 و 25

حق، وجه الله، وقوف بر پروردگار، طبقات وجودی انسان، خزائن الله، حشر الی الله، اسماءالله الحسنی، محبت الهی، مظهر اسمای حسنی…

نیمه تخصصی

8

شرح رساله الولایه

فلسفه سلوک و عرفان عملی

دلایل عقلی و نقلی عرفان در متون دینی

تخصصی سطح 1

9

سرچشمه اندیشه ج5

بررسی وحدت شخصی وجود در تمهیدالقواعد

معرفی تمهید، خداشناسی عرفانی، …

تخصصی سطح 1

10

عین نضاخ ج 1

شرح کتاب تمهید القواعد

تعریف، موضوع ومسائل عرفان و اثبات وحدت وجود

تخصصی سطح 2

11

عین نضاخ ج 2

شرح کتاب تمهید القواعد

مقام ذات و تعینات جلائی و استجلائی

تخصصی سطح 2

12

عین نضاخ ج 3

شرح کتاب تمهید القواعد

انسان کامل در عرفان نظری

تخصصی سطح 2

13

شرح فصوص الحکم ج 1

شرح مفصل عرفان نظری

شرح مقدمه قیصری (خلاصه ای از عرفان نظری)

تخصصی سطح 3

14

شرح فصوص الحکم ج 2

شرح مفصل عرفان نظری

شرح مقدمه قیصری (خلاصه عرفان نظری)

تخصصی سطح 3

15

شرح فصوص الحکم ج 3

شرح مفصل عرفان نظری

شرح مقدمه ابن عربی و بخشی از فص آدمی

تخصصی سطح 3

16

شرح فصوص الحکم ج 4

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فص آدمی

تخصصی سطح 3

17

شرح فصوص الحکم ج 5

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فص شیثی

تخصصی سطح 3

18

شرح فصوص الحکم ج 6

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فصوص نوحی و ادیسی

تخصصی سطح 3

19

شرح فصوص الحکم ج 7

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فصوص یوسفی و هودی

تخصصی سطح 3

20

شرح فصوص الحکم ج 8

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فصوص صالحی و شعیبی و لوطی

تخصصی سطح 3

21

شرح فصوص الحکم ج 9

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فصوص ایوبی و یحیوی و زکراوی

تخصصی سطح 3

22

شرح فصوص الحکم ج 10

شرح مفصل عرفان نظری

شرح فصوص ابراهیمی و اسحاقی

تخصصی سطح 3

23

تحریرات مباحث عرفانی استاد

اسمای حسنای الهی

شرح فصوص اسماعیلی و یعقوبی ….

تخصصی سطح3

3/1 هستی شناسی از منظر دانش کلام

 

الف) توحید

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

آفاق اندیشه

سخنرانیهای مختلف

دیدگاه های شیعه درباره عقل و نقل و امامت

عمومی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج12

فطرت در قران

آیات فطرت و چگونگی دلالت آنها، بینشها و گرایشهای فطری، عوامل و موانع شکوفایی فطرت

عمومی

3

تفسیر موضوعی قرآن ج2

توحید در قرآن

راههای شناخت خدا، انفسی، آفاقی، مراتب توحید و شرک در قرآن

عمومی و نیمه تخصصی

4

فلسفه الهی از منظر امام رضا

توحید در سیره رضوی

دلایل وجود خدا، صفات الهی، قضاوقدر…

نیمه تخصصی

5

سرچشمه اندیشه ج3

مقدمه ای بر براهین اثبات خدا

تخصصی

6

سرچشمه اندیشه ج3

برهان صدیقین

تخصصی

7

سرچشمه اندیشه ج3

برهان تمانع

تخصصی

8

سرچشمه اندیشه ج3

قانون و برهان حرکت در قرآن

تخصصی

9

سرچشمه اندیشه ج3

نظام احسن جهان هستی

تخصصی

10

سرچشمه اندیشه ج4

فطرت و هماهنگی عقل و وحی

تخصصی

11

سرچشمه اندیشه ج6

فی المنطق و الفلسفه

امام الکاظم و الفلسفه الالهیه / حول لاثبات الواجب

تخصصی

12

تحریرات استاد پیرامون مباحث کلامی و توحیدی

اسمای حسنای الهی، اثبات واجب، فعل الحق، نفی الاتفاق

تخصصی

ب) ولایت (نبوت و امامت)

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

همتایی قرآن و اهل بیت

ولایت ائمه و قرآن

عمومی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج3

وحی و نبوت در قرآن

ضرورت نبوت،حقیقت وحی، معجزه و پیامبر اکرم

عمومی

3

ولایت در قرآن

برگرفته از آثار استاد

مفهوم، اقسام و عوامل تحقق ولایت

عمومی

4

ظهور ولایت در صحنه غدیر

برگرفته از آثار استاد

جایگاه و دلایل غدیر در قرآن و روایات

عمومی

5

عید ولایت

برگرفته از آثار استاد

عید ولایت در تاریخ، قران و از زبان علی (ع)

عمومی

6

ولایت علوی

برگرفته از آثار استاد

تفسیر و نکته های آیه ولایت

عمومی

7

شمیم ولایت

تجمیع کتب مذکور: ولایت در قرآن، عیدولایت، ولایت علوی، ظهور ولایت…

عمومی

8

سرچشمه اندیشه ج4

خطوط کلی امامت

عمومی

9

تسنیم ج 14

جایگاه ولایت، نبوت وامامت، معجزه وکرامت، مقام اصطفا، حضرت عیسی، رجعت، مباهله، هدایت و اضلال، توحید و شرک…

عمومی

10

تسنیم ج 19

معاد، مباهله، ولایت طاغوت، عدالت صحابه، عصمت انبیا و اولیا، ولایت، شرک و مرگ

عمومی

11

فلسفه الهی از منظرامام رضا

گفتاری از امام رضا درباره نبوت ضرورت نبوت، راه شناخت نبی،معجزه

نیمه تخصصی

12

سرچشمه اندیشه ج4

نبوت، معجزه، امامت

عمومی-نیمه تخصصی

13

سرچشمه اندیشه ج4

نظر ابن سینا درباره نبوت

نیمه تخصصی

14

وحی و نبوت

حقیقت و ضرورت نبوت، نقش و جایگاه انبیا در آفرینش و جامعه، چیستی وحی و عصمت. نسبت عقل و نقل با وحی و…

تخصصی

15

سرچشمه اندیشه ج 6

الامامه حافظه لحقوق الانسان

تخصصی

ج) معاد

 

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج4

براهین معاد و شبهات منکران

برهان حرکت، رحمت، حقیقت و حکمت

عمومی ـ نیمه‌تخصصی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج4

معاد در قرآن 1

یاد معاد، منکران معاد، دنیا وآخرت، قبر و دوزخ و قیامت، نامها و نشانه های قیامت

عمومی

3

تفسیر موضوعی قرآن ج5

معاد در قرآن 2

حبط و تجسم عمل، شفاعت، اعراف، بهشت ودوزخ، میزان، صراط، نعمتهای بهشتی

عمومی

4

تسنیم ج 5 -7، 11، 12 و 13

معاد و قیامت، اثر باور به قیامت…

عمومی

5

سرچشمه اندیشه ج 6

رساله حول المعاد

تخصصی

د) کلام جدید و فلسفه دین

 

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

نسیم اندیشه دفتر دوم

مباحث دین شناختی

نظام آفرینش عدل الهی، قضاوقدر، …

عمومی

2

تسنیم ج 5 -7، 11، 12 و 13

ادیان دیگر (اهل کتاب، صابئین، یهود)، منشا اختلاف در دین، دین و فطرت، فهم دین، نسخ، بدا، پلورالیسم و انحصارگرایی، دین حنیف، تمامیت دین،…

عمومی

3

نسبت دین و دنیا

سکولاریسم

خاستگاه، دلایل استناد و بطلان سکولاریزم و…

عمومی-نیمه تخصصی

4

انتظار بشر از دین

ضرورت دین شناسی

روشها و نمونه هایی از پاسخ اسلام به انتظارات بشر از دین

نیمه تخصصی

5

دین شناسی

دین پژوهی

تعریف، منشا، زبان، گوهر و صدف دین، پلورالیسم

نیمه تخصصی

6

تبیین براهین اثبات خدا

سلسله بحثهای فلسفه دین

علم وسفسطه، علم وایمان، برهان امکان و وجوب، برهان آنسلم، برهان تجربه دینی، برهان معجزه…

تخصصی

7

منزلت عقل در هندسه معرفت دینی

مباحث کلام جدید و فلسفه دین

منزلت عقل، آثار هماهنگی عقل و نقل، مساله تفکیک، اسلامی کردن دانشگاه ها

تخصصی

8

حق و تکلیف در اسلام

مباحث فلسفه دین

مفهوم و خاستگاه بحث، نسبت حق و تکلیف، بازگشت تکالیف به حقوق، آثار و اهداف حق و تکلیف

تخصصی

9

سرچشمه اندیشه ج4

معرفت دینی

پاسخ به قبض و بسط تئوریک شریعت

تخصصی

10

شریعت در آئینه معرفت

پاسخ به نظریه قبض و بسط

حقیقت دین، نسبیت، تغییر و ثبات معرفت دینی

تخصصی

2-    انسان شناسی

1/2 ) انسان شناسی : فلسفی ، عرفانی ، قرآنی

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

انسان از آغاز تا انجام

انسان شناسی

خلقت جهان، انسان و آدم، تعریف و فطرت و آزادی انسان

عمومی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج 16

هدایت در قرآن

منشا و مظاهر هدایت خدا، انواع رسالت و هدایت، راهیابی انسان به هدایت، ضلالت

عمومی

3

تفسیر موضوعی قرآن ج 14

صورت و سیرت انسان در قرآن

مبدافاعلی و غایی انسان، نسبت خدا و انسان، خلافت الهی، انسان وعلم…

عمومی

4

تفسیر موضوعی قرآن ج 15

حیات حقیقی انسان

کمال فلسفی انسان، مرزهای حقیقت واعتبار انسان، سیری در برخی نظریه های انسان شناختی

نیمه تخصصی

5

تفسیر انسان به انسان

نظریه جدید در معرفت‌شناسی انسان

امکان و اهمیت و راهها و روشهای انسان شناسی، شناخت قرآنی انسان، تفسیر متشابهات انسان به محکمات او و برعکس

نیمه تخصصی

6

تفسیر تسنیم ج3 و 9

انسان شناسی، حضرت آدم، فروختن و باختن خود، و…

نیمه تخصصی

7

سرچشمه اندیشه ج2

برخی از ویژگی‌های انسان چیستی و هدف انسان، آیت خدا بودن

نیمه تخصصی

3-  منطق و معرفت شناسی

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج3

شناخت شناسی

سوفسطائی، شناخت در علوم مختلف، کار منطق و تفاوت آن با معرفت شناسی

عمومی ـ نیمه تخصصی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج 13

معرفت شناسی در قرآن

تعریف و راه های معرفت، معیار، عوامل و موانع ابزارهای معرفت

نیمه تخصصی

3

تحریرات استاد پیرامون مباحث منطقی

بر اساس کتاب البرهان، مغالطات، اعتباریات…

تخصصی

4

اسفار ج3 مباحث علم

تخصصی

5

عین نضاخ ج1

شیوه معرفت عرفانی

تخصصی

4-   قرآن شناسی

1/4) مطالعات قرآنی

 

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

قرآن در کلام امام علی ع

نظام محتوایی قرآن

علم امام، ویژگیها و رسالتهای قرآن

عمومی

2

سرچشمه اندیشه ج2

قرآن در نهج البلاغه

انسان کامل، علی (ع)، اهداف و رسالت قرآن

عمومی

3

قرآن کریم از منظر امام رضا

شناخت قرآن

حقیقت قرآن، تدبر در قرآن و رسالت قرآن

عمومی

4

نزاهت قرآن از تحریف

دلایل عدم تحریف قرآن

دلایل و شواهد عدم تحریف، و پاسخ به شبهات تحریف قرآن

نیمه تخصصی

5

نسیم اندیشه دفتر یکم و دوم

بخش معارف قرآنی

پرسشهای دانشجویی از قرآن

عمومی

6

سروش هدایت ج1و2و3و4

معارف قرآنی

مختلف

عمومی

7

قرآن و زمان

CD

برنامه تلویزیونی قرآن و زمان

عمومی

8

تسنیم ج1

روش شناسی تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به قرآن در قرآن و سنت

عمومی

9

تسنیم ج 2

مباحث علوم قرآنی: محکم و متشابه، صفات قرآن و…

عمومی

10

تسنیم ج 1و2و13 و 17….

جلدهایی از تسنیم که ابتدای سوره است: شناخت سوره های قرآن، مکی و مدنی و…

عمومی

11

قرآن در قرآن

ج1 تفسیر موضوعی

نیمه تخصصی

12

سرچشمه اندیشه ج1

شناخت قرآن

اصول شناخت قرآن و رسالت قرآن

تخصصی سطح 1

2/4 ) تفسیر قرآن

ش

عنوان اثر

موضوع محوری و غالب

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج1

شناخت قرآن

تفسیر و تاویل، تفسیر قرآن به قرآن

تخصصی سطح 1

2

دوره کامل تفسیر تسنیم

تفسیر ترتیبی قرآن

موضوعات مختلف کلامی، عرفانی، فلسفی و اجتماعی….

تخصصی

3

نرم افزار صراط الهدی 1-26

نرم افزار

تفسیر قرآن از اول تا سوره طاها

عمومی

4

مجموعه بیان الوحی

DVD

تفسیر قرآن سوره های مختلف

عمومی

5-      مناسبات انسانی :  مناسبات اجتماعی، سیاسی  ، مناسبات اخلاقی  ، مناسبات فقهی- حقوقی

1/5 ) رساله و دروس خارج

2/5) فلسفه احکام

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

حکمت عبادات

اسرار عبادی عبادات

اسرار نماز، روزه، حج، قرآن، دعا، اعتکاف…

عمومی

2

اسرار الصلوه / رازهای نماز

حکمت و رازهای نماز

حکمت نیت، رکوع و سجده، حکمت تعقیبات نماز …

عمومی

3

عرفان و حماسه

حکمت جهاد در اسلام

عمومی

4

تسنیم ج 6-8و10و15

احکام مختلف حج

قربانی، مشعر و عرفات، محرمات حج…

نیمه تخصصی

 

3/5) عبادیات

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج5

نگاهی اجمالی به برخی اسرار نماز

عمومی

2

سرچشمه اندیشه ج2

گوشه ای از اسرار حج / احکام و حکم حج

کعبه و مکه، حدیث قرب نوافل، نیت

عمومی ـ نیمه تخصصی

3

حکمت عبادات

اسرار عبادی عبادات

اسرار نماز، روزه، حج، قرآن، دعا، اعتکاف…

عمومی

4

رازهای نماز

حکمت و رازهای نماز

حکمت نیت، رکوع و سجده، حکمت تعقیبات نماز

عمومی

5

صهبای حج

احکام و اسرار و تاریخ حج

ابعاد، اماکن، و مناسک حج و زیارت

عمومی

6

جرعه ای از صهبای حج

خلاصه کتاب صهبای حج

ابعاد، اماکن، و مناسک حج و زیارت

عمومی

7

عرفان عمره

اسرار حج

اسرار مناسک و اماکن حج، متمم عمره

عمومی

8

نسیم اندیشه دفتر پنجم

احکام، اسرار عمره و حج،

عمومی

9

من اسرار الحج و حکمه

اسرار حج به زبان عربی

شناخت کعبه – اسرار حج – پیام های علامه جوادی به حجاج

نیمه تخصصی

10

تسنیم ج 10

حج

اهمیت و ضرورت و اسرار حج

عمومی

4/5) فقه الاقتصاد

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج2

اهمیت وقف

مالکیت خدا، ائمه و وقف، …

عمومی ـ نیمه تخصصی

2

کتاب الخمس

احکام و فقهاستدلالی خمس

تقریرات خارج فقه محقق داماد

تخصصی حوزوی

3

مکاسب محرمه ج1و2

کسبهای حرام

تقریرات درس مکاسب استاد

تخصصی ـ حوزوی

4

کتاب الاجاره

احکام و فقه استدلالی اجاره و مستاجر

تقریرات درس مکاسب استاد

تخصصی- حوزوی

5/5) حقوق

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج4

فلسفه حقوق بشر

طبیعت و فطرت، طب و حقوق، منشا حق

عمومی ـ نیمه تخصصی

2

ادب قضا در اسلام

نگاه اخلاقی به قاضی و قضاوت

نظام اخلاقی و قضایی اسلام، آسیب شناسی رفتارهای قضایی، آداب قاضی

عمومی ـ نیمه تخصصی

3

فلسفه حقوق بشر

مبدا فاعلی و غایی حقوق، طب و حقوق، مبانی و منابع حقوق بشر

نیمه تخصصی

4

نظام قضا در اسلام

مجموعه درسهای نظام قضائی اسلام؛ به صورت سی دی (اسرا 4)

عمومی

5

تسنیم ج7

حق و خاستگاه و پشتوانه حق

عمومی

6-   سیره و تاریخ و تمدن

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

مفاتیح الحیات

سبک زندگی اسلامی

رابطه انسان با خدا، خود، خلقت، حکومت، طبیعت

عمومی

2

پیامبر رحمت

شخصیت پیامبر اکرم

ویژگی های انبیا، خصوصیت پیامبر و سیره ایشان

عمومی

3

سرچشمه اندیشه ج2

همتایی حضرت علی و فاطمه

طهارت ائمه، خلقت ائمه، همتایی

عمومی

4

شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی

سیره و اهداف و پیام قیام حسینی، شکوفایی عقل از آثار قیام امام، شرایط تداوم قیام و اثربخشی قیام حسینی

عمومی

5

کوثر کربلا

محرم و عاشورا

رسالتهای معرفتی و عملی کربلا، مقتل تربیتی کربلا

عمومی

6

سرچشمه اندیشه ج2

کوثر قرآن

شخصیت و شان معنوی فاطمه س

عمومی

7

سرچشمه اندیشه ج2

برابری قرآن با اهل بیت ع

طهارت ائمه، خلقت ائمه، همتایی

عمومی

8

امام مهدی موجود موعود

اندیشه مهدویت و آینده جهان

امام شناسی، انتظار، ظهور تا مدینه فاضله

عمومی

9

عصاره خلقت

امام زمان

غیبت امام زمان، انتظار و ابعاد آن، حکمت و فواید غیبت

عمومی

10

سرچشمه اندیشه ج2

نقش شاعران در احیای آثار اهل بیت

حرمت حمد، تکریم بیان و بنان…

عمومی

11

سرچشمه اندیشه ج4

آینده جهان از نظر اسلام

عمومی

12

تفسیر موضوعی قرآن ج 6

سیره پیامبران در قرآن 1

سیره حضرت آدم، یونس، هود، ادریس، نوح، ابراهیم، لوط، اسحاق و یعقوب

عمومی

13

تفسیر موضوعی قرآن ج7

سیره پیامبران در قرآن 2

حضرت یوسف، ایوب، شعیب، موسی، الیاس، لقمان، داود، سلیمان، یونس، زکریا، یحیی، عیسی

عمومی

14

تفسیر موضوعی قرآن ج8

سیره رسول اکرم در قرآن1

شاخصهای برتری بر سایر انبیا، احتجاجات توحیدی، سیره توحیدی و رسالتی حضرت

عمومی

15

تفسیر موضوعی قرآن ج9

سیره رسول اکرم در قرآن 2

عصمت، اعجاز، قرآن پیامبر، سیره پیامبر در تذکار به مبدا و معاد و…

عمومی

16

ادب و فنای مقربان ج1-7

شرح زیارت جامعه کبیره

یکدوره امام شناسی از منظر امامیه

عمومی

17

سروش هدایت ج1و2و4

عترت

معارف مختلف از مکتب اهل بیت و فضیلت ایشان

عمومی

18

حوزه و روحانیت

هدف از ورود به حوزه، وظایف اصلی حوزه، حفظ کیان حوزه، تحول در حوزه، آزادی و آزاداندیشی

عموم

19

تحریرات استاد پیرامون مباحث اهل بیت ع

فضایل اهل بیت،

20

گنجور عشق

مدایح و مراثی اهل بیت مرحوم ملا خضرایی دلارستاقی

عمومی

21

مراثی اهل بیت (ع)

مدایح و مراثی اهل بیت و یاران ایشان

عمومی

22

سرچشمه اندیشه ج3

نقش حکما در تفکر و تمدن اسلامی

منطق حس و احساس و عقل؛ امتیاز و مراتب علم و عالم

نیمه تخصصی

23

سرچشمه اندیشه ج3

سیر تکامل فلسفه در اسلام

تفکر اسلامی و یونانی، علامه طباطبایی…

نیمه تخصصی

24

سرچشمه اندیشه ج3

اندیشه های نو و فلسفه صدرا

نوصدرایی، علامه طباطبایی

نیمه تخصصی

25

سرچشمه اندیشه ج3

ارسطو پلی بین شرق و غرب

نیمه تخصصی

7-   آداب، اخلاق و سلوک

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج5

تاثیر یاد مبداومعاد در تهذیب نفس

عمومی

2

سرچشمه اندیشه ج5

ذکر و حکمت آن

عمومی

3

اخلاق کارگزاران

اخلاق کارگزاران در حکومت اسلامی

هوای نفس، تخصص، امانت…

عمومی

4

سرچشمه اندیشه ج5

راه تحصیل علم حصولی و حضوری

نیمه تخصصی

5

سرچشمه اندیشه ج5

شرح حدیث راس الحکمه مخافه الله

عمومی

6

سرچشمه اندیشه ج5

هماهنگی عرفان و حماسه

عمومی

7

سرچشمه اندیشه ج5

هماهنگی جمال و جلال الهی

عمومی

8

سرچشمه اندیشه ج6

موقف الانسان فی الرقی و الهوی

تخصصی

9

سرچشمه اندیشه ج 6

رؤیا مبشره

تخصصی

10

سرچشمه اندیشه ج 6

فی الاسراف و التبذیر

تخصصی

11

تفسیر موضوعی قرآن ج 10

مبادی اخلاق در قرآن

جهان بینی، انسان و اخلاق، اهمیت واثار اخلاق، بزرگان و اخلاق

نیمه تخصصی

12

دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج‌البلاغه

اسلام و حیات دنیو ی

نیمه تخصصی

13

تفسیر موضوعی قرآن ج 11

مراحل اخلاق در قرآن

موانع نظری و عملی و مقامات و مراحل سلوک

عمومی

14

تفسیر موضوعی قرآن ج 18

ادب توحیدی انبیا در قرآن

عمومی

15

تحریرات استاد پیرامون مباحث اخلاقی

تخصصی

16

حکمت نظری وعملی در نهج‌البلاغه

حکمت عملی

ابعادحکمت عملی، منشا سفاهتها، معرفت، محبت و اطاعت

عمومی

17

نسیم اندیشه دفتر یکم

بخش عرفان نظری

درباره عرفان نظری و سلوکی و عملی عرفان

عمومی

 

8-  فلسفه و اندیشه سیاسی و اجتماعی

1/8 ) فقه و سیاست واجتماع

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت

ولایت فقیه

ضرورت تشکیل حکومت، ولایت فقیه، مجلس خبرگان، امام‌خمینی

عمومی ـ نیمه تخصصی

2

تفسیر موضوعی قرآن ج17

جامعه در قرآن

جامعه و نهادهای آن، اسلام آئین زندگی اجتماعی، موانع و راهکارهای زندگی اجتماعی در قرآن و اسلام

عمومی

3

آفاق اندیشه

نظارت بر حکومت در نظام دینی، سخنرانی در دیدار با پرفسور اشتوله

عمومی

4

نسیم اندیشه دفتر سوم

مباحث سیاسی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی خبرگان و…

عمومی

5

وحدت جوامع در نهج البلاغه

حوزه های اتحاد و اختلاف در بین جوامع اسلامی، بین ادیان توحیدی، و بین جوامع بشری

عمومی

6

سرچشمه اندیشه ج 6

حول العناصر الرئیسه للسیاسه الاسلامیه

تخصصی

7

تسنیم ج 7 و 9و 15

خدمات ابرار، جهاد، فتنه، انفاق اجتماعی، امر به معروف ونهی از منکر، امت قائمه، امت وسط، اختلاف ممدوح، فتوای اجتماعی…

عمومی

8

تسنیم جلد 2

نفاق و منافق، ویژگی های منافقان و…

عمومی

3/8 ) انقلاب اسلامی و امام خمینی

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

سرچشمه اندیشه ج2

اقتدای امام خمینی در انقلاب به نهضت امام حسین ع

پیشگامی ائمه در قیام، جامعیت خلفای الهی، هدف امام، تکلیف فرد

عمومی

2

سرچشمه اندیشه ج2

سیری در وصیت نامه امام خمینی

احیای قران و عترت و انقلاب

عمومی

3

سرچشمه اندیشه ج2

پیام رهبری به هزاره ادیان و شرح آن

صلح و اسلام

عمومی

4

سرچشمه اندیشه ج2

نظام حج در اسلام

تاریخ مکه، کعبه، تقوا، توحید، اسرارحج

عمومی

5

سرچشمه اندیشه ج2

قداست و امنیت حرم

جهانی بودن اسلام، وحدت، حج

عمومی

6

سرچشمه اندیشه ج2

تعهد و تادب کارگزار در حکومت اسلامی

پیوند با خدا عامل پیوندهای دیگر، امانت…

عمومی

7

سرچشمه اندیشه ج2

تعهد فرهنگی امام خمینی ره

علم و عمل، ظلم ستیزی،

عمومی

8

سرچشمه اندیشه ج3

نامه امام خمینی به گورباچف و شرح آن

صدورانقلاب، جهان بینی مادی و اسلام

عمومی

9

سرچشمه اندیشه ج4

حکمت قانونگذاری و قانون حکیمانه

معنای حیات، نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه …

عمومی

10

سرچشمه اندیشه ج4

فلسفه  واهداف حکومت اسلامی

عمومی

11

سرچشمه اندیشه ج4

تبیین مبانی ولایت فقیه

عمومی

12

بنیان مرصوص امام

امام خمینی در بیان و بنان استاد

تبیین ابعاد مختلف امام خمینی، اهداف و ابعاد حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی

عمومی

13

سرچشمه اندیشه ج 6

تنبیهات حول ولایه الفقیه

تخصصی

14

سرچشمه اندیشه ج 6

نظام القضا للاسلام

تخصصی

4/8 ) مسائل مربوط به زنان

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

زن در آئینه جلال و جمال

زن در نگاه عقلانی و عرفانی

زن در برهان، عرفان و قران و پاسخ به شبهات حقوقی و حقیقی زنان

عمومی ـ نیمه تخصصی

2

آفاق اندیشه

پاسخ به شبهات دکتر منیرالدین درباره حقوق زنان

عمومی نیمه تخصصی

3

تسنیم ج 11

احکام اختصاصی زنان، طلاق، نکاح، رضاع، خواستگاری، و تمتیع…

عمومی

4

تسنیم ج 18

معاشرت با زن، اضرار به زن، زن فاحشه، مهریه، ازدواجهای حرام، متعه، اطاعت از شوهر، شقاق و نشوز زن.

عمومی

5

سرچشمه اندیشه ج2

حل شبهات و روایات معارض درباره حقوق‌زن

شیوه اجتهاد در موضوعات، مهریه، ارث، قضاوت، دیه و…

تخصصی

5/8 ) سبک زندگی دینی

ش

عنوان اثر

موضوع محوری

سطح مخاطب

1

مفاتیح الحیات

راه و رسم زندگی ، ارتباطات اجتماعی ، معنا بخشی به زندگی انسانی در ابعاد مختلف اخلاقی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و …

عمومی

9-   علوم انسانی و مطالعات جدید

ش

عنوان اثر

موضوع محوری و غالب

موضوعات جزئی تر

سطح مخاطب

1

روابط بین الملل در اسلام

رفتار ما با ملل دیگر در اسلام

همزیستی مسالمت آمیز، رفتار با ملل مستکبر، محدودیت روابط

عمومی

2

اسلام و محیط زیست

اسلام و طبیعت

آبادانی زمین در عصر مهدوی، علوم انسانی و دینی و محیط زیست، رابطه اعمال با محیط زیست

عمومی

3

آفاق اندیشه

مباحثی پیرامون مسائل جاری در جهان

تبلیغ در جهان، جهاد و مبارزه، حقوق زنان، بودا، حکومت، مسیحیت، …

عمومی

4

سروش هدایت ج3

هنر دینی

عمومی

5

سرچشمه اندیشه ج4

علوم انسانی و هماهنگی وحی و عقل

نیمه تخصصی

اهداف طرح ملی ملکوت :

 1. تبیین و ترویج وتبلیغ فرهنگ و معارف قرآن
 2. فراگیر کردن اندیشه های عمیق دینی در جامعه
 3. معرفی آثار و اندیشه های اسلامی به جامعه علمی کشور
 4. تولید محتوای پژوهشی و تقویت زیر ساخت های پژوهشی بر اساس آرایه های نظری آیت الله جوادی آملی
 5. ترویج فرهنگ مطالعه خصوصاً در حوزه آثار دینی و تمدنی اسلام

 

اهداف جشنواره های ملی ملکوت :

 • بسترسازی جهت عمق بخشیدن به باورهای دینی مردم از طریق نفوذ اندیشه های استاد آیت الله علامه جوادی آملی

 • بستر سازی جهت اسلامی شدن بنیادین دانشگاه­ها از طریق گسترش ناب اسلامی مبتنی بر آراء استاد

 • تولید آثار علمی در سطح عمومی، نیمه تخصصی و تخصصی بر اساس کتاب قرآن در قرآن

 • ایجاد جریان فرهنگی اسلامی در میان بدنه اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه

 • شناسایی نخبگان و پژوهشگران علاقمند و متخصص در آثار استاد

 • تقویت باورهای عقیدتی حوزویان و دانشجویان با استفاده از فنون تحقیق و نگارش

 • ترویج فرهنگ مطالعه خصوصاً در حوزه آثار دینی و تمدنی اسلام

 

مجریان

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاههای کشور

 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 • بنیادبین المللی علوم وحیانی اسراء

مشارکت کنندگان :

 • وزارت کشور
 • شورای فرهنگ عمومی استان ها
 • سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • سازمان تبلیغات اسلامی
 • سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 • جهاددانشگاهی
 • سازمان فعالیت های قرآنی جهاد دانشگاهی کشور
 • مرکز بین المللی ترجمه و نشر اسراء
 • نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • شهرداری تهران  و کلان شهرها ی کشور

 

بخش ‌های جشنواره:

1-      « تالیف کتاب» : براساس محورهای علمی که در آیین نامه بخش«تالیف کتاب» ذکر شده است؛

2-      « مقاله نویسی» : برمبنای موضوعات پیشنهادی که در آیین نامه بخش«مقاله نویسی» ذکر شده است.؛

3-      « خلاصه نویسی» بر مبنای کتاب قرآن در قرآن (در دو سطح سطح عالی نخبگانی، سطح میانی فرهیختگان)؛

4-      « وبلاگ نویسی» بر اساس محورهای جشنواره(محورهایی که در آیین نامه بخش«وبلاگ نویسی» آمده است)؛

5-      « هنرهای تجسمی» شامل) شعر، داستان نویسی، نقاشی، گرافیک، پوستر) مرتبط با محورهای جشنواره؛

6-      « مسابقه اینترنتی» بر اساس منابع اصلی جشنواره؛

7-      « مسابقه مکاتبه ای» بر اساس ویژه نامه ملکوت و کتاب قرآن شناسی؛

8-      « مسابقه پیامکی» بر اساس منبع نشست های تخصصی و ویژه نامه های جشنواره.

 

جامعه هدف  جشنواره  :

جامعه هدف این جشنواره در سه سطح تعریف شده­اند:

1- سطح عالی نخبگانی شامل : اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه ، طلاب سطوح 4 و 5 حوزوی ، دانشجویان مقطع دکتری

2- سطح میانی فرهیختگان شامل : طلاب سطوح 2 و 3 ، دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد

3- سطح عمومی شامل : کلیه علاقه مندان به مطالعه و معارف اسلامی

 

مخاطبان بخش ‌های مختلف جشنواره:

شورای سیاست گذاری طرح ملی ملکوت تلاش موکد دارند ، علاوه بر فرهیختگان ، دانشجویان و اساتید ، به همت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی ، سایر اقشار جامعه را نیز مورد توجه قرار داده و برنامه هایی فراگیر برگزار نماید؛ به همین دلیل جشنواره سال 1393 طرح ملی ملکوت در بخش های مختلف برای تمامی سطوح جامعه برگزار خواهد شد. که در ذیل به آن اشاره می شود :

ردیف

نام بخش

نوع مخاطب

منبع مطالعاتی

1

تالیف براساس محورهای تالیفی و پژوهشی جشنواره

اساتید و پژوهشگران

حوزوی و دانشگاهی

کتاب تفسیرموضوعی قرآن در قرآن آیت الله جوادی آملی

2

مقاله نویسی

اساتید ،  پژوهشگران ، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب منبع و ارجاعات داده شده در ویژه نامه ها به آثار حضرت استاد

3

خلاصه نویسی کتاب منبع جشنواره تفسیر موضوعی قرآن در قرآن

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب منبع ( قرآن در قرآن )

1/3

خلاسه نویسی کتاب قرآن شناسی تالیف شده بر اساس محورهای اصلی

دانشجویان کاردانی و کارشناسی

کتاب قرآن شناسی تالیفی بر اساس محورهای پژوهشی

4

وبلاگ نویسی با موضوع محورهای مندرج در ویژه نامه های جشنواره

کلیه فعالان حوزه مجازی

ویژه نامه های منتشره جشنواره و منابع موجود در سایت ملکوت  

5

سلسله نشست های تخصصی

کلیه شرکت کنندگان

6

مسابقات هنریهای تجسمی شامل )  شعر ، داستان نویسی  ، نقاشی ، گرافیک ، پوستر)

دانشجویان و هنرمندان و عموم

کتاب منبع و ارجاعات داده شده در ویژه نامه ها به آثار حضرت استاد

7

مسابقه اینترنتی 

عمومی

ویژه نامه های منتشره جشنواره و منابع موجود در سایت ملکوت 

8

مسابقه پیامکی

عمومی

ویژه نامه های منتشره جشنواره و منابع موجود در سایت ملکوت 

9

مسابقه مکاتبه ای 

عمومی

ویژه نامه های منتشره جشنواره و منابع موجود در سایت ملکوت 

 

منابع اصلی جشنواره سال 1393 : کتاب محور دومین جشنواره ملی ملکوت، جلد اول از تفسیر موضوعی حضرت آیت الله علامه جوادی آملی می­باشد که با عنوان « قرآن در قرآن» منتشر شده است. اما با توجه به اینکه جامعه هدف جشنواره مختلف می­باشد و این جشنواره سطوح مختلف جامعه را مورد هدف قرار داده است؛ کمیته علمی جشنواره به تناسب سطوح گوناگون افراد جامعه و با تکیه بر کتاب محور( قرآن در قرآن)، منابع دیگری با قلم و بیان ساده و روان، در قالب های دیگری چون: تلخیص کتاب محور که با عنوان« قرآن شناسی»؛ مجله علمی« ویژه­نامه ملکوت» و نشت­های علمی-تخصصی منتشر نموده است. بنابراین منابع جشنواره در یک نگاه عبارتند از:

 • کتاب « قرآن در قرآن» ویژه سطح عالی نخبگانی؛

 • کتاب قرآن شناسی(خلاصه­ای از کتاب « قرآن در قرآن» می­باشد) ویژه همه سطوح؛

 • ویژه­نامه ملکوت که برگرفته از محتوای کتاب« قرآن در قرآن» در 5 شماره ویژه همه سطوح؛

 • نشست های علمی– تخصصی( که بصورت حضوری و مجازی در سطح مراکز علمی برگزار می­گردد).

برنامه زمان بندی جشنواره: زمان شروع همه بخش­های جشنواره 25 مرداد ماه 1393؛زمان پایان مهلت ارسال آثار در بخش« تالیف کتاب»؛ « مقاله ­نویسی» و بخش« خلاصه ­نویسی» 1393/10/25 و در سایر بخش­های جشنواره  1393/10/10 می­باشد.؛زمان اعلان نتایج 1393/11/25 خواهد بود؛زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود. جدول جامع اطلاع رسانی جشنواره:   جوائز جشنواره در یک نگاه:2کمک هزینه خرید خودرو3کمک هزینه دکتری6کمک هزینه کارشناسی ارشد62سکه طلا یادبود طرح ملکوت26تبلت159بسته مطالعاتی30سهمیه حج عمره با پرداخت یک سوم هزینه90کمک هزینه مشهد60کمک هزینه سفر به عتبات عالیات110جایزه نقدی یک میلیون ریالی50جایزه نقدی پانصد هزار ریالی6جایزه نقدی پنج میلیون ریالی2جایزه نقدی بیست میلیون ریالی4جایزه نقدی ده میلیون چهارصد هزار ریالی26قطعه شمش طلای ملکوت4دستگاه لپ تاپ2 دستگاه نوت بوک8 دستگاه گوشی همراه جوایززمان بندی جشنواره:

 • شروع مسابقه: اول شهریورماه 1393
 • پایان مهلت شرکت در مسابقه: 1393/10/15
 • اعلام نتایج: 1393/11/20
 • زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود.

 

ردیف

نام بخش

نوع مخاطب

منبع محور

شروع مسابقه

پایان مسابقه

1

تالیف کتاب

سطح عالی

براساس محورهای ­آمده­ در­بخش تالیف ­کتاب

شهریور ماه93

93/10/25

2

مقاله نویسی

سطح عالی- سطح میانی

براساس­موضوعات ­آمده در­بخش مقاله ­نویسی

شهریور ماه93

93/10/25

3

خلاصه نویسی

سطح عالی- سطح میانی

کتاب قرآن در قرآن

شهریور ماه93

93/10/25

4

  هنرهای تجسمی

کلیه سطوح

منابع علمی جشنواره

25مرداد ماه93

93/10/10

5

وبلاگ نویسی

کلیه سطوح

منابع علمی جشنواره

25مرداد ماه93

93/10/10

6

مسابقه مکاتبه­ای

کلیه سطوح

کتاب قرآن شناسی و ویژه نامه ملکوت

25مرداد ماه93

93/10/10

7

مسابقه اینترنتی

کلیه سطوح

ویژه نامه ­ملکوت و  نشست های علمی

25مرداد ماه93

93/10/10

8

مسابقه پیامکی

کلیه سطوح

منابع علمی جشنواره

شهریور ماه93

93/10/10

 

 

معرفی وسیر مطالعاتی

بخش تالیف کتاب

یکی از بخش­های دومین جشنواره ملکوت در سال 1393، تالیف کتاب است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.

 

شرایط شرکت کنندگان:

 • این بخش مخصوص سطح عالی نخبگانی(اساتید، پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی، طلاب سطح4 و دانشجویان دکتری) می­باشد؛

 • ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.

ضوابط تالیف:

 • موضوع پژوهش مرتبط با محورهای پیشنهادی این بخش از جشنواره باشد؛محورهای پیشنهادی عبارتند از:

1- حقیقت قرآن

2- خاتمیت و جاودانگی قرآن

3- جامعیت قرآن

4- قرآن و فرهنگ

5- عقل در قرآن

 • مسئله محور بوده و در راستای پاسخ­گویی به نیازهای جامعه بشری باشد؛

 • در راستای تقریب بین ادیان، مذاهب و فرق آسمانی باشد؛

 • با محوریت کتاب«قرآن میزان شناخت قرآن» و اندیشه و آثار آیت الله علامه جوادی آملی باشد؛

 • روز آمد بوده و از منابع علمی معتبر استفاده نماید؛

 • کتاب های ارسالی و یا بخش های مهم آن پیش­تر در قالب های مختلف منتشر نشده باشد.

 

ضوابط تنظیم ساختار:
 • کتاب تالیف شده می­بایست در ساختار و محتوی از استانداردهای علمی برخوردار باشد؛
 • در شیوه نگارش کتاب برابر با آیین نامه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی عمل شود؛
 • شیوه پاورقی و تنظیم صفحات برابر آیین نامه نشر اسراء؛
 • تعداد صفحات کتاب حداکثر 150 صفحه 300 کلمه­ای باشد؛
 • اندازه کتاب در قطع پالتویی یا رقعی باشد؛
 • سطح و جامعه هدف کتاب مشخص باشد؛
 • با قلم روان و بیان ساده نگارش یافته باشد؛
 • کتاب باید دارای شناسنامه و صفحه آرایی شده ارسال شود؛
 • کتاب باید ویراستاری شده باشد.
ضوابط ارسال آثار:
 • ارسال فایل word و pdf کتاب از طریق سایت جشنواره به نشانی  www.malakoot.org
 • آثار ارسال شده برگردانده نمی­شود.

دستورالعمل ارزیابی:

 

ردیف

ملاک های ارزیابی

حداکثر امتیاز

1

تحقیقی و علمی بودن(مستند ومستدل بودن اثر بر تحلیل علمی ونقد وبررسی)

20

2

رعایت استانداردهای علمی ساختار کتاب + استحکام استدلال ها

13

3

سادگی قلم و بیان + ذکر اصول ومفاهیم کلیدی واساسی موضوع یا علم درمحتوا

12

4

استفاده از آیات وروایات به صورت مناسب

5

5

توجه به سیر تاریخی هر مبحث

4

6

استفاده از تازه های علمی وتوجه به شبهات

7

7

تنظیم محتوای کتاب در راستای اهداف  موضوع+ خلاقیت بکار گرفته شده

10

8

استفاده از مثال های کافی، ملموس ومتناسب با نیاز ها وشرایط روز

7

9

استفاده از منابع متنوع ودارای اعتبار علمی

7

10

ترجمه دقیق وشیوای آیات و روایات

5

11

متناسب بودن با سطح علمی ونیازهای مخاطبان

5

12

دار بودن پیوستگی وانسجام موضوعی درفصل های گوناگون اثر

5

جمع کل

100

زمان بندی جشنواره:

 • شروع مسابقه: اول شهریور ماه 1393

 • پایان مهلت ارسال آثار: 1393/10/25

 • اعلام نتایج: 1393/11/20

 • زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود.

 

 جوایز ویژه:

 

ketab

 

 

 

تالیف کتاب

بخش مقاله نویسی

یکی دیگر از بخش­های دومین جشنواره ملکوت در سال 1393، بخش مقاله نویسی است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.

 

شرایط شرکت کنندگان:

 • این بخش مخصوص سطح عالی نخبگانی(اساتید، پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی، طلاب سطح4 و دانشجویان دکتری) و سطح میانی فرهیختگان(طلاب سطح 2،3 و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد) می­باشد؛

 • ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.

ضوابط نگارش مقاله:

 • مساله تحقیق باید مرتبط با موضوعات پیشنهادی این بخش از جشنواره باشد؛ موضوعات پسشنهادی عبارتند از:

 1. قرآن و حقیقت آن

 2. قرآن و عصمت آن

 3. قرآن و تاویل و تفسیر آن

 4. قرآن و اعجاز آن

 5. قرآن و عقل

 6. قرآن و علوم تجربی

 7. قرآن و وحدت مسلمین

 8. قرآن و زبان وحی

 9. قرآن و خاتمیت نبی

 10. قرآن و حقیقت وحی

 11. قرآن و رسالت جهانی

 12. قرآن و فرهنگ

 13. قرآن و سیاست

 14. قرآن و اقتصاد

 15. قرآن و جامعه

 16. قرآن و تمدن سازی

 17. قرآن و بایسته ­های پژوهشی روزآمد

تبصره: همه این موضوعات می­بایست با تکیه بر مبانی آیت الله علامه جوادی آملی باشد.

 • مسئله محور بوده و در راستای پاسخ­گویی به نیازهای جامعه بشری باشد؛

 • مقاله از استانداردهای لازم یک مقاله علمی- پژوهشی برخوردار باشد؛

 • با محوریت اندیشه و آثار آیت الله علامه جوادی آملی باشد؛

 • تنها مقالاتی قابل بررسی است که قبلا منتشر نشده و نویسنده متعهد به نشر آن­ها در جای دیگر نباشد؛

 • مقالات ترجمه­ای پذیرفته نمی­شود؛

 • مقالات ارسال شده بازگردانده نخواهد شد؛

 • بنیاد بین المللی اسراء حق ویرایش و انتخاب مقالات برگزیده برای نشر را خواهد داشت.

ضوابط تنظیم ساختار مقاله:

 • مقاله تولید شده می­بایست در ساختار و محتوی از استانداردهای علمی برخوردار باشد؛ در تنظیم مقاله به نکات زیر توجه شود:

صفحه نخست: عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی، رتبه و پیشینهعلمی، نام مؤسسه محل اشتغال و نشانی کامل (آدرس پستی، شمارۀ تلفن، شماره دورنگار و پست الکترونیکی)؛

صفحۀ دوم: عنوان کامل مقاله، چکیدۀ فارسی (حداکثر در ۲۵۰ کلمه)، و کلیدواژه‌‌‌ها؛

از صفحه دوم به بعد متن مقاله؛ و در پایان، فهرست منابع؛

 • پانوشت‌‌‌های توضیحی و معاد‌‌‌ل‌‌‌های لاتین اصطلاحات خاص، در پایین صفحه و با شماره‌‌‌گذاری مستقل ذکر شود؛
 • ارجاعات، باید به شیوۀ درون‌‌‌متنی باشد و فهرست کامل منابع مقاله با مشخصات کامل کتاب‌‌‌شناختی به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی در پایان مقاله آورده شود؛
 • شیوه و ترتیب مشخصات منبع در متن مقاله: (نام نویسنده، سال انتشار، جلد، صفحه). در صورت نقل مطالب از نرم افزار، آدرس‌‌‌دهی باید بر اساس مشخصات درج‌شدۀ منابع در نرم‌‌‌افزار باشد و صرف ارجاع به نرم‌‌‌افزار یادشده، کافی نیست؛
 • شیوه و ترتیب مشخصات مقالات و نشریات در پایان مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار مقاله یا نشریه)، «عنوان مقاله»، مترجم، نام نشریه، دورۀ انتشار، شمارۀ انتشار، صفحات؛
 • منابع به ترتیب زبانی فارسی، عربی و لاتین، ذکر شود؛
 • برای ذکر متن آیات قرآن کریم و روایات، از نرم‌‌‌افزارهای معتبر استفاده شود و در صورت امکان، کپی شده، در متن مقاله، قرار داده شود؛
 • مقالات برگرفته از پایان‌‌‌نامه‌‌‌ها، همراه با نام و تأیید استاد راهنما باشد.

ضوابط ارسال آثار:

 • ارسال فایل word و pdf مقاله از طریق سایت جشنواره به نشانی www.malakoot.org
 • آثار ارسال شده برگردانده نمی­شود.

 

دستورالعمل ارزیابی:

 

ردیف

ملاک های ارزیابی

حداکثر امتیاز

1

تحقیقی و علمی بودن(مستند ومستدل بودن اثر بر تحلیل علمی ونقد وبررسی)

20

2

رعایت استانداردهای علمی ساختار کتاب + استحکام استدلال ها

13

3

سادگی قلم و بیان + ذکر اصول ومفاهیم کلیدی واساسی موضوع یا علم درمحتوا

12

4

استفاده از آیات وروایات به صورت مناسب

5

5

توجه به سیر تاریخی هر مبحث

4

6

استفاده از تازه های علمی وتوجه به شبهات

7

7

تنظیم محتوای کتاب در راستای اهداف  موضوع+ خلاقیت بکار گرفته شده

10

8

استفاده از مثال های کافی، ملموس ومتناسب با نیاز ها وشرایط روز

7

9

استفاده از منابع متنوع ودارای اعتبار علمی

7

10

ترجمه دقیق وشیوای آیات و روایات

5

11

متناسب بودن با سطح علمی ونیازهای مخاطبان

5

12

دار بودن پیوستگی وانسجام موضوعی درفصل های گوناگون اثر

5

جمع کل

100

 

 زمان بندی جشنواره بخش مقاله نویسی :
 • شروع مسابقه: اول شهریور ماه 1393
 • پایان مهلت ارسال آثار: 1393/10/25
 • اعلام نتایج: 1393/11/20
 • زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود.

 

جوایز ویژه:

maghleh

 

 

 

مسابقه مقاله نویسی

بخش خلاصه ­نویسی

یکی از بخش­های دومین جشنواره ملکوت در سال 1393، بخش خلاصه نویسی است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند .

شرایط شرکت کنندگان:

ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.

ضوابط نگارش خلاصه:

بخش خلاصه نویسی در دو سطح انجام می­گیرد:

 1. سطح دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد که تنها خلاصه کتاب«قرآن در قرآن» حضرت آیت الله علامه جوادی آملی مد نظر است؛

 2. بخش دانشجویان کاردانی و کارشناسی که تنها خلاصه کتاب«قرآن میزان شناخت قرآن» حضرت آیت الله علامه جوادی آملی مد نظر است؛

اعلام منبع کامل کتاب که باید از همان آغاز به شرح ذیل درج شود:

برای کتاب های تالیفی: نام خانوادگی مولف، نام کوچک مولف، سال انتشار در پرانتز، نام کامل کتاب، محل نشر، نام ناشر، تعداد صفحات کتاب. مثال: جوادی آملی (1388) صورت و سیرت انسان در قرآن، قم: مرکزنشراسرا. تعداد صفحات: 448.

معرفی کلی کتاب: در ابتدا، یک صفحه نسبت به معرفی کلی کتاب که شامل موارد ذیل است اقدام شود:

 1. موضوع کلی مورد بحث کتاب

 2. اهمیت کتاب در مقایسه با کتاب های مشابه

 3. اهمیت موضوع کتاب و ضرورت پرداختن به آن

 4. تعداد تقسیمات کتاب که شامل بخش­ها و فصول کتاب است. در اینجا باید عناوین بخش ها و فصول کاملا آورده شوند. اگر کتاب از مقالات مختلفی تشکیل شده است، باید ضمن آوردن عناوین فصول، نام نویسندگان آنها نیز ذکر شوند.

تلخیص هر فصل به شکل جداگانه همراه با ذکر عنوان فصل آورده شود، توجه شود که بدون درج خلاصه هر فصل معلوم نخواهد شد که موضوع بحث در هر فصل چیست.

برای ورود در هر فصل بطور خیلی خلاصه موضوع فصل گفته شده و سپس به شکل قابل فهم خلاصه برداری­ها صورت گیرند. مهمترین نکته در اینجا این است که موارد خلاصه شده با همدیگر ارتباط منطقی داشته باشند. در غیر اینصورت معلوم نیست که هر بخش با بخش قبلی چه رابطه­ای دارد.

مشخص کردن نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم در خلاصه کردن

اگر نقل قولی در کتاب از شخص دیگری غیر از نویسنده اصلی کتاب باشد و لازم است که در خلاصه گنجانده شود باید دقیقا این موضوع مشخص گردد. به عبارت دیگر مطلب نقل شده حتما باید اگر نقل قول مستقیم باشد (که معمولا چنین است) بین دو گیومه قرار گیرد و در پایان آن همانند منبع گذاری برای نویسنده اصلی کتاب میان دو پرانتز نام خانوادگی، سال نشر، شماره صفحه نوشته شود. ولی آنچه که در اینجا تفاوت دارد که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد این است که این منبع گذاری متعلق به نویسنده دوم (غیر از نویسنده اصلی کتاب) و سال نشر و شماره صفحه کتاب آن نویسنده دیگری است نه نویسنده اصلی کتاب مورد خلاصه شده می باشد.

معمولا خلاصه یک کتاب باید بین %15 تا 20% از کل متن یک کتاب را شامل باشد. اگر این حجم خیلی کمتر یا خیلی بیشتر گردد، دیگر نمی توان آن را خلاصه کتاب نامید. بدیهی است در صورتی­که برخی از مدلها و جداول­ها اهمیت داشته باشند، می توان این حجم را کمی بیشتر در نظر گرفت ولی نباید متن نوشتاری از حجم مزبور فراتر رود.

یکی از موارد مهم برای خلاصه کردن درج زیرعناوین برای هر مطلب کلی است. این زیرعناوین معمولا محور هر مطلب را مشخص می کنند. زیر عناوین مزبور باید به شکل بولد باشند و زیر آنها خط کشیده شود.

درج منابع پایانی: این منابع باید شامل کلیه منابعی باشد که در خلاصه از آنها استفاده شده باشند.

ضوابط ارسال آثار:

ارسال فایل wordو pdf خلاصه کتاب از طریق سایت جشنواره به نشانیwww.malakoot.org

آثار ارسال شده برگردانده نمی­شود.

 

دستورالعمل ارزیابی:

ملاکها

امتیازات

ساختار خلاصه

شناسه کتاب(نویسنده مترجم ناشر سال چاپ)

4

ویژگیهای شکلی خلاصه (چکیده نتیجه توصیه کلید واژه)

5

عنوان و موضوع

4

نوع خلاصه

2

هدف خلاصه

2

میزان خلاصه

5

زیبایی نظم و تمییزی

5

قواعد دستوری زبان

5

نشانه گذاری

4

رعایت و اصول صفحه آرایی

4

    محتوای­ خلاصه

گویا بودن تعریف مسئله

4

مشخص بودن اهداف

4

بیان و شیوه بیان محقق

4

روشن و رسا بودن خلاصه

7

خلاقیت

4

تعیین فرازها و نکات مهم

10

پیوند بین فرازها

10

حفظ امانت و صداقت

7

حذف مطالب غیر اصلی

10

جمع امتیازات

100

 

زمان بندی جشنواره:

شروع مسابقه: اول شهریور ماه 1393

پایان مهلت ارسال آثار: 1393/10/25

اعلام نتایج: 1393/11/20

زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود.

 

جوایز ویژه:

kolaseh

 

 

 

 

 

مسابقه خلاصه نویسی

بخش هنرهای تجسمی

یکی از بخش­های دومین جشنواره ملکوت در سال 1393، بخش مسابقه ایده و طرح ادبی-هنری است که شامل شعر،داستان،نقاشی وگرافیک باگرایش پوستر می باشد.

شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.

 

شرایط شرکت کنندگان:

 

 • شرکت در این بخش برای همه علاقمندان آزاد می­باشد؛

 • ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.

 

ضوابط شرکت در مسابقه:

 

 • متقاضیان شرکت در این بخش از مسابقه باید جهت ثبت نام به سایت جشنواره ملی ملکوت به آدرس www.malakoot.org  مراجعه و ثبت نام نمایند؛

 • بخش مسابقه هنرهای تجسمی در دومین جشنواره ملی ملکوت فقط شامل: شعر، داستان، نقاشی و گرافیک با گرایش پوستر خواهد بود؛

 • آثار تولید شده باید مرتبط با محتوای علمی کتاب منبع جشنواره«قرآن میزان شناخت قرآن»باشد؛

 • برگزار کننده مجاز است که آثار منتخب را به نمایش گذاشته و از این آثار در انتشارات خود با ذکر نام خالق اثر استفاده نماید؛

 • آثار باید جدید خلق شده باشند، آثار منتخب در جشنواره های دیگر که حائز رتبه شده اند، پذیرفته نمی شود؛

 • ثبت نام در سایت جشنواره به منزله قبولی شرایط و مقررات آئین نامه شرکت در جشنواره است؛

 • تصمیم گیری نهایی درباره مواردی که در آیین نامه و مقررات پیش بینی نشده است، با دبیرخانه جشنواره است؛

 • دبیرخانه اجرایی جشنواره در خصوص خسارت وارده و یا مفقود شدن آثار ارسالی از طریق پست، هیچ گونه مسئولیتی ندارد؛

 • آثار غیرمرتبط با موضوعات جشنواره از داوری حذف خواهند شد.

 

شرایط و ضوابط اختصاصی بخش­ها:

شرایط و ضوابط اختصاصی بخش گرافیک (گرایش طراحی پوستر با رایانه) :

1-      اندازه آثار ارائه شده باید 100× 70 سانتی متر باشد .

2-      شرکت کنندگان در رشته گرافیک باید فایل پوستر را با کیفیت 300dpi، به صورت لایه باز با فرمت psd و  JPG بر روی دو لوح فشرده ارائه نمایند.

3-      ارسال یک نسخه پرینت رنگی اثر، در اندازه A3  ضروری می باشد.

4-      لازم به ذکر است افرادی که فایل اثر خود را مطابق با موارد خواسته شده ارسال ننمایند ، از دور رقابتها حذف خواهند شد.

شرایط و ضوابط اختصاصی بخش طراحی و نقاشی :

1-      بهره گیری از همه سبک­ها و تکنیک­ها آزاد است .

2-     حداکثر سایز آثار ارسالی باید 50×70سانتی متر باشد.

3-     تصویر آثار ارسالی باید روی لوح فشرده، با کیفیت dpi300 و با فرمت tif ویا JPG  به دبیرخانه استان میزبان ارسال شود تا پس از گزینش اولیه اصل اثر جهت حضور در نمایشگاه، ارسال شود.

4-     لازم به ذکر است کیفیت لوح فشرده ارسالی در انتخاب یا عدم انتخاب آثار تاثیر مستقیم دارد.

5-     ارسال یک برگ پرینت رنگی A3 اثر ، الزامی است.

  

شرایط و ضوابط اختصاصی بخش شعر جشنواره:

1-      هر شاعر می تواند یک اثر را جهت شرکت در جشنواره، ارائه نماید.

2-      آثار غیر مرتبط با موضوعات جشنواره، از داوری  و شرکت در جشنواره حذف خواهند شد.

3-      همه شرکت کنندگان باید متن تایپ شده اثر خود را در یک لوح  فشرده با فونت 14 BNAZANIN به دبیرخانه تحویل نمایند.

4-      دبیرخانه جشنواره از پذیرفتن آثاری که بدون مشخصات صاحب اثر باشد، معذور است.

5-      برگزار کننده جشنواره حق چاپ آثار را در قالب بولتن جشنواره و یا کتاب شاعران جشنواره ملکوت برای خود، دارد.

6-      آثار با شرایط خاص (مثلاًشعر بدون نقطه) و یا صاحب اثر با شرایط خاص (مثلاً شاعر نابینا) توسط دبیرخانه جشنواره ملکوت به صورت ویژه تقدیر خواهد شد.

7-      در بخش حضوری و جهت شرکت در مراسم اختتامیه از 3 نفر از صاحبان اثر در هر بخش جهت ارائه اثر  دعوت به عمل خواهد آمد

شرایط و ضوابط اختصاصی بخش داستان نویسی:

1-      موضوع داستان باید بر اساس محورها و موضوعات جشنواره باشد.

2-      آثار ارسالی نباید کمتر از 10صفحه A4باشد.

3-      آثار باید به صورت تایپ شده(با سایز14فونت BNAZANIN حداکثر 22 خط در هر صفحه ) باشد و فایل آنها به دبیر خانه جشنواره ارسال گردد.

4-      هرشرکت کننده می تواند یک اثرجهت شرکت در بخش داستان نویسی ارسال نماید .

 

دستورالعمل ارزیابی:

 • ارزیابی آثار بر اساس  قوانین و مقررات علمی انجمن شعر، داستان، گرافیک و نقاشی کشور خواهد بود.

زمان بندی جشنواره:

 • شروع مسابقه: اول شهریور ماه 1393
 • پایان مهلت ارسال آثار: 1393/10/10
 • اعلام نتایج: 1393/11/20
 • زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود.

 

 جوایز ویژه:

 

 

honar

 

 

 

مسابقه ادبی – هنری

بخش مسابقه وبلاگ نویسی

یکی از بخش­های دومین جشنواره ملکوت در سال 1393، مسابقه وبلاگ نویسی است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.

 

شرایط شرکت کنندگان:

شرکت در این بخش برای همه علاقمندان آزاد می­باشد؛

ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد؛

وبلاگ تولید شده و شخصی خود را به طور کامل در سایت جشنواره معرفی کنید.

 

 

ضوابط تولید وبلاگ:

هرفردمجاز به ارائه یک وبلاگ در مسابقه می‌باشد؛

هروبلاگ حداقل دارای 10 پست مطلب باشد؛

عنوان و محتوای وبلاگ بر مبنای کتاب«قرآن میزان شناخت قرآن»و مرتبط با محورهای پیشنهادی این بخش از جشنواره باشد؛ محورهای پسشنهادی عبارتند از:

1-      حقیقت قرآن

2-      خاتمیت و جاودانگی قرآن

3-      جامعیت قرآن

4-      قرآن و فرهنگ

5-      عقل در قرآن

 

زمان ثبت یا بروزرسانی مطالب باید تا حداکثر آخرین مهلت ارسال و معرفی آثار باشد؛
درج لوگوی جشنواره ملی ملکوت، بنر اطلاع رسانی ولینک سایت مسابقه در وبلاگ شرکت کننده در طول برگزاری جشنواره الزامی است.(جهت دریافت این اطلاعات به سایت جشنواره www.malakoot.org  مراجعه نمایید)؛
داشتن شمارشگر بازدیدکنندگان برای وبلاگ ها الزامی است.(فقط آمار سایت­های تحلیلگر عمومی سایت­های واسط مانند وبگذر، پرشین و استت قابل استناد است)؛
مطالب وبلاگ های ثبت نامی حتما باید مطابق با موضوع مسابقه باشد؛
تمامی منابع وپی‌نوشت­های مطالب بایددر هر پست وبلاگ درج گردد( درصورت استناد به آیات،احادیث و روایات درمطالب ارسالی ذکرمنبع الزامی می‌باشد)؛
در صورتی که مطالب درج شد در وبلاگ از سایت یا وبلاگ دیگر گرفته شده آدرس کامل ذکر شود؛
مسئولیت مطالب و محتوای وبلاگ­های شرکت کننده در مسابقه به عهده‌ی نویسنده‌ی آن است؛
سابقه بیش از دو ماه در ایجاد وبلاگ و به روز رسانی مستمر از جمله ملاک های موثر در ارزیابی ها می باشد.

 

دستورالعمل ارزیابی:

در مسابقه وبلاگ نویسی جشنواره ملکوت داوری آثار در 2 مرحله: مقدماتی و نهایی سنجیده و ارزیابی خواهند شد:

 

مرحله مقدماتی:

درمرحله انتخاب وبلاگ،آثار از لحاظ مطابقت با موارد ذیل، توسط هیأت داوران انتخاب و مورد بررسی قرارمی‌گیرند وآثار حائز شرایط برای مرحله نهایی ارسال می شوند:

1- مطابقت وبلاگ با قوانین مسابقه؛

2- مطابقت موضوع کلی وبلاگ با محورها و موضوع های جشنواره ملی ملکوت در سال 93؛

3- مطابقت وبلاگ باعنوان انتخاب شده( صحت انتخاب عنوان )؛

4- احرازکیفیت حداقلی از لحاظ هنری و محتوایی برای انتخاب اولیه؛

5- مغایرت نداشتن باضوابط کلی اعلام شده از سوی جشنواره؛

6- وجود نداشتن محتوای مجرمانه دروبلاگ(مواردقانون جرایم رایانه­ای، خلاف عفت عمومی، اخلاق اسلامی تبلیغات فرق ضاله و…).

 

مرحله نهایی:

دراین مرحله داوران برای وبلاگ­های راه یافته به این بخش براساس جدول ارزیابی، امتیاز منظور خواهند نمود، در این بخش از مجموع 100 امتیاز، 45درصد امتیاز مربوط به مسائل ساختاری و فنی و 55 درصد نیز مربوط به امتیاز محتوایی می باشد:

 

1-     جدول ارزیابی ساختاری و فنی وبلاگ

ردیف

عنوان

امتیاز

1

سرعت بارگذاری وبلاگ

(عدم استفاده بیش از حد کدهای جاوا، عدم استفاده از موسیقی نامناسب، استفاده از پست‌های کم در صفحه اول و …)

تبصره: استفاده مناسب از کدهای جاوا و ابزارهای مختلف کاربردی و زیباسازی، دارای امتیاز مثبت است و زیاده روی در آن مشمول کسر امتیاز می گردد.

4 امتیاز

2

رعایت اصول گرافیکی در قالب متناسب با موضوع

(رنگ‌بندی یکنواخت، نظم، طراحی قالب، طراحی header  و footer ، اختصاصی سازی قالب، شمارش گر مخاطب، عدم وابستگی تصاویر به سایت ها و وبلاگ های دیگر، استفاده از فضای ذخیره سازی معتبر ایرانی جهت ذخیره تصاویر و دیگر فایلها)

6 امتیاز

3

قابلیت تعاملی قالب

(امکان نظرگذاری و اهمیت دادن به نظرات کاربران، امکان برقراری ارتباط با نویسنده و …)

نکته: نویسندگانی که از سرویس دهنده های پست الکترونیکی با میزبانی ایرانی استفاده نمایند از امتیاز ویژه ای برخوردار خواهند بود.

3 امتیاز

4

بروز رسانی مستمر و منظم

3 امتیاز

5

استفاده از فید

2 امتیاز

6

وضعیت وبلاگ در موتورهای جستجو

وضعیت page rank وبلاگ مورد نظر ، (نکته) وبلاگهایی که ازسرویس دهنده‌های وبلاگ با میزبانی ایرانی بهره برند دارای امتیاز خواهند بود، تبادل لینک حداقل دو طرفه با وب سایت ها و وبلاگ های با page rank   متوسط، وجود عبارات مناسب در تگ meta

3 امتیاز

7

نوآوری و خلاقیت و عدم استفاده از قالب‌های آماده

4 امتیاز

8

داشتن نظرسنجی در وبلاگ

وجود نظر سنجی مرتبط با وبلاگ و محتوی آن، وجود گزینه های معقول در نظر سنجی

2 امتیاز

9

رعایت نامگذاری صفحات و فایل ها و عناوین مطالب

2 امتیاز

10

چیدمان محتوی

عدم استفاده از متن های طولانی در یک صفحه

نوع و سایز مناسب فونتها

طراحی عمومی صفحه و استفاده مناسب از فضا

گروه بندی منطقی مطالب

3 امتیاز

11

مدیریت محتوی خبریعنوان به صورت خبری و گویا و کوتاهمحتوای خبر کاملنمایه خبر درج شود

چیدمان مناسب محتوای خبر

بازدید کننده بدون دریافت اطلاعات کافی به سایر صفحات و یا سایت ها ارجاع داده نشود

2 امتیاز

12

محتوی متحرک

عدم وجود بیش از یک حرکت در صفحه

عدم حرکت در جهت های مختلف

عدم استفاده از تصاویر متحرک با سرعت زیاد

عدم استفاده از فایل های فلش سنگین و با اندازه های غیر متعارف

1 امتیاز

13

طرز بکارگیری کلمات کلیدینشان دهنده موضوع  باشدکمتر از 10 کلمه باشدتمامی کلمات کلیدی می بایست در قسمتی از متن بدنه وجود داشته باشند

تکرار بیش از حد کلمات باعث می شود، صفحه به عنوان spam در نظر گرفته می شود.

2 امتیاز

14

داشتن شکل منسجم در تمامی مرورگر های رایج با اولویت IE ، Firefox ، Chrome

2 امتیاز

15

نظر کلی داور ( از دیدگاه فنی )

6 امتیاز

16

جمع امتیازات

45  امتیاز

2-    جدول ارزیابی محتوای علمی وبلاگ

 ردیف

شرح

امتیاز

1

عنوان وبلاگ ( جذابیت، دارابودن معنا و پیام و مناسب با محتوای وبلاگ و مسابقه)

3 امتیاز

2

تعیین مخاطب و تناسب سطح و حجم اطلاعات با مخاطب

4 امتیاز

3

سبک نوشتار، جذابیت، شیوا و رسا بودن نوشتار، رعایت نکات نگارشی، املایی و دستوری

10 امتیاز

4

استفاده از جذابیت‌های ظاهری (استفاده درست از قلم‌ها، رنگ‌ها و تصاویر)

5 امتیاز

5

درج منابع و مستندات مطالب

6 امتیاز

6

ارتباط مناسب پستهای وبلاگ با  محورهای جشنواره

3 امتیاز

7

استفاده مناسب از عکس، صوت و تصویر و ارائه پیوندهای مفید

4 امتیاز

8

موضوع بندی مناسب مطالب

3 امتیاز

9

تولیدی بودن محتوا (استفاده مناسب از آثار و اندیشه آیت الله جوادی آملی بر اساس منابع جشنواره )

7 امتیاز

10

نظر کلی داور ( از دیدگاه محتوایی- نو آوری و ابتکار در سوژه های انتخابی و ویژگی خاص وبلاگ)

10 امتیاز

11

جمع امتیازات

55 امتیاز

 

زمان بندی جشنواره:
 • شروع مسابقه: اول شهریور ماه 1393
 • پایان مهلت شرکت در مسابقه: 1393/10/10
 • اعلام نتایج: 1393/11/20
 • زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود.

 

جوایز ویژه:

web

 

 

وبلاگ نویسی

بخش مسابقه مکاتبه ­ای

یکی از بخش­های دومین جشنواره ملکوت در سال 1393، بخش مسابقه مکاتبه­ ای است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.

 

شرایط شرکت کنندگان:

شرکت در این بخش برای همه علاقمندان آزاد می­باشد؛

ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.

ضوابط شرکت در مسابقه:

منابع مسابقه عبارتند از:

کتاب« قرآن میزان شناخت قرآن» که برگرفته از کتاب « قرآن در قرآن» حضرت آیت الله علامه جوادی می­باشد؛

« ویژه نامه ملکوت» که در سطح کشور منتشر شده است؛

مقاله ایی که در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

 

شرکت کنندگان در این بخش پس از ثبت نام در سایت، می­بایست به سئوالاتی که در پایان کتاب و ویژه ­نامه ­ها وجود دارد، پاسخ دهند. سئوالات مسابقه از دو منبع مطالعاتی جشنواره طرح گردیده است که سئولات هر منبع در پایان آن منبع ذکر شده است، شرکت کنندگان محترم می­بایست پس از مطالعه منبع، به سئوالات پاسخ دهند؛

ویژه نامه ملکوت در 5 شماره بر اساس محورهای(حقیقت قرآن؛ خاتمیت و جاودانگی قرآن؛ جامعیت قرآن؛ قرآن و فرهنگ؛ عقل در قرآن)، تهیه و در هر ماه یک ویژه­نامه در سطح کشور منتشر خواهد شد؛

از هر ویژه نامه در همان ماه، 20سئوال طرح می­شود که در پایان ویژه نامه قرار داده شده که در مجموع 5 ماه تا پایان مسابقه 100سئوال طرح خواهد شد؛

سوالات مسابقه در چندین مرحله به صورت ویزه نامه در روزنامه های کثیر الانتشار به چاپ خواهند رسید.

دستورالعمل ارزیابی:

به ازای هر پاسخ صحیح 1 امتیاز به شرکت کننده تعلق خواهد گرفت. افراد برتر این بخش از طریق قرعه کشی انتخاب خواهند شد.

 

تبصره6: شرکت کنندگان محترم بایستی پاسخ سئوالات مسابقه مکاتبه ای را به ترتیب سئوال،و جواب آن  از طریق تلفن همراه به سامانه پیامکی 30001182 در قالب یک پیامک ارسال نمایند.

پاسخ به سئوالات مکاتبه ای به صورت یکجا با ارسال یک پیامک از طریق سامانه پیامکی به شیوه زیر از چپ به راست صورت مگیرد :

                      شماره گزینه صحیح سئوالات * شماره هر سئوال  * شماره ویژه نامه * کد ملی شخص

 

   شماره گزینه جواب *  شماره سئوال      *              شماره گزینه جواب         *  شماره سئوال           * شماره ویژه نامه        * کدملی شخص

مثال :                     1          *       2          *                  3              *       1                *  1            * 0373724782 

درج علامت ستاره در بین اعداد الزامی می باشد

زمان بندی جشنواره:
 • شروع مسابقه: اول شهریور ماه 1393
 • پایان مهلت شرکت در مسابقه: 1393/9/10
 • اعلام نتایج: 1393/11/20
 • زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود.

 

جوایز ویژه:

mokatebh

 

 

 

 

مسابقه مکاتبه ای

 مسابقه اینترنتی

یکی از بخش­های دومین جشنواره ملکوت در سال 1393، بخش مسابقه اینترنتی است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.

 

شرایط شرکت کنندگان:

 • شرکت در این بخش برای همه علاقمندان آزاد می­باشد؛
 • ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.

 

ضوابط شرکت در مسابقه:

 • منابع مسابقه عبارتند از:

کتاب قرآن در قرآن

کتاب قرآن میزان شناخت قرآن

ویژه نامه اینترنتی ملکوت که در سایت­  www.malakot.orgبارگذاری شده است؛

گزارش نشست­های علمی- تخصصی که در سایت قرار داده می­شود؛

 • شرکت کنندگان در این بخش پس از ثبت نام در سایت، می­بایست به سئوالاتی که در همان قسمت وجود دارد پاسخ دهند. سئوالات مسابقه از دو منبع مطالعاتی جشنواره طرح گردیده است که شرکت کنندگان محترم می­بایست پس از مطالعه منابع به سئوالات پاسخ دهند؛
 • ویژه نامه ملکوت در 5 شماره بر اساس محورهای(حقیقت قرآن؛ خاتمیت و جاودانگی قرآن؛ جامعیت قرآن؛ قرآن و فرهنگ؛ عقل در قرآن)، تهیه و در سایت بارگذاری می­شود که در هر ماه یک ویژه نامه منتشر و سئوالات از مجموع ویژه نامه و گزارش نشست های علمی –تخصصی که در سایت قرار دارد می­باشد؛
 • در هر ماه و از هر ویژه نامه و نشست های علمی برگزار شده در همان ماه، 20 سئوال در بخش مسابقه اینترنتی قرار داده می شود که در مجموع 5 ماه تا پایان مسابقه 100 سئوال طرح خواهد شد.

خاطر نشان میدارد سئوالات مربوط به هر ماه در دو مرحله ده سئوالی در مقاطع 15 روزه برای کاربران عزیز ارائه داده می شود .

لازم به ذکر است یاد آوری نماییم کاربران در هر مقطع زمانی که در مسابقات ثبت نام نمایند . می توانند نسبت به مطالعه مراحل قبل از ثبت نام که برای سایر شرکت کنندگان دوره آن به اتمام رسیده است اقدام نمایند و به سئوالات آن مرحله نیز پاسخ دهند ، البته پس از درج پاسخ و ثبت و ارسال آن به دبیرخانه امکان ویرایش و شرکت مجدد برای آن کاربر دیگر وجود نخواهد داشت . واین امکان برای شرکت کنندگان جدید خواهد بود .

 

دستورالعمل ارزیابی:

 • به ازای هر پاسخ صحیح 1 امتیاز به شرکت کننده تعلق خواهد گرفت. افراد برتر این بخش از طریق قرعه کشی انتخاب خواهند شد. این قرعه کشی در سه سطح صورت می پذیرد. سطح اول کسانیکه امتیاز کامل(100) را کسب کرده باشند. سطح دوم کسانی که امتیاز بین 75 تا 99 را کسب کرده باشند. سطح سوم در بین کسانی که امتیاز بین 50 تا 75 را کسب نمایند؛ بدیهی است جایزه­ی هر سطح متفاوت خواهد بود؛
 • کسانی که امتیاز پایین­تر از 50 کسب می­کنند. با توجه به امتیاز اکتسابی، در قرعه کشی نهایی جایزه ویِژه جشنواره شرکت داده خواهند شد.

 

زمان بندی جشنواره:
 • شروع مسابقه: 25 مردادماه 1393
 • پایان مهلت شرکت در مسابقه: 1393/10/10
 • اعلام نتایج: 1393/11/20
 • زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود.

 

 جوایز ویژه:

internet

 

 

 

مسابقه اینترنتی

بخش مسابقه پیامکی

یکی از بخش­های دومین جشنواره ملی ملکوت در سال 1393، مسابقه پیامکی است. شرکت کنندگان محترم این بخش می­بایست براساس مقررات ذیل در این بخش شرکت نمایند.

 

شرایط شرکت کنندگان:

 • شرکت در این بخش برای همه علاقمندان آزاد می­باشد؛
 • در صورت تمایل ثبت نام اولیه در سایت جشنواره انجام پذیرد.
 • شرکت از طریق هر یک از مجریان طرح پیامکی ، اپراتور همراه اول و اپراتور ایرانسل مجاز است . و حالت مستقل از هم خواهند داشت

ضوابط شرکت در مسابقه:

 • منابع مسابقه از دو طریق قابل دسترسی است: 1- مراجعه به سایت malakoot.org .بخش دانلود منابع مسابقاتی ( منبع مسابقه پیامکی ) 2- مراجعه به سایت های ایران اپس iranapps.ir – پنجره دهم tenthwindow.com و اپ استور اپل app stor و دانلود نرم افزار همراه ملکوت که در برگیرنده « منبع مختصر سئوالات ، 375 سئوال بخش های 5 گانه مطالعاتی و … » خواهد بود .
 • عضویت در مسابقه پیامکی نزد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل با ارسال عدد 6 به سامانه 20368 همراه اول و سامانه 8223 شرکت ایرانسل و دریافت روزانه سئوالات مطالعاتی و منبع آن
 • شرکت کنندگان در این بخش پس از ثبت نام در سایت، می توانند منابع متنی مطالعاتی شامل « ویژه نامه های ملکوت ، کتاب قرآن میزان شناخت قرآن و بخش های مطالعاتی دیگر که سئوالات مسابقه از بین آنها طراحی گردیده را دانلود و مطالعه نمایند .
 • لازم به ذکر است در صورتی که شرکت کنندگان پیامک حاوی متون مذکور، را ناقص دریافت کردند و یا به هر دلیلی آن را از دست دادند می توانند با مراجعه به سایت جشنواره و دانلود اپلیکیشن ملکوت مسابقه پیامکی به بخش های گذشته پاسخ داده و در مسابقه شرکت نمایند.

 

دستورالعمل ارزیابی:

 • طی برگزاری مسابقه پیامکی از ابتدای مسابقه تا پایان آن که تقریبا 5/3 ماه به طول می­انجامد، برای هر فرد در هر دوره یا مرحله 15 روزه از مسابقه پیامکی 75 سوال توسط یکی از اپراتورهای، ایرانسل یا همراه اول، به صورت مستقل فرستاده خواهد شد. که به ازای هر پاسخ صحیح 50 امتیاز برای شرکت کننده در صندوق امتیازات در نظر گرفته خواهد شد . افراد شرکت کننده در هر مرحله به صورت اختصاصی همان مرحله با امتیازات کسب شده شان راهی قرعه کشی جوایز همان مرحله خواهند شد که شرح جوایز قرعه کشی هر مرحله نیز به شرح ذیل خواهد آمد ، البته برای بالا بردن سطح انگیزه مخاطبین در پایان هر مرحله مسابقات که شامل یک دوره پاسخ گویی به 75 سئوال خواهد شد یک قرعه کشی میان دوره ای برای مخاطبین در نظر گرفته شده است یعنی چنانچه مخاطب شرکت کننده در مرحله اول یعنی بخش 75 سئوال اولیه نسبت به پاسخ گویی سئوالات بخش دوم مسابقات پیامکی اقدام نماید ضمن شرکت در قرعه کشی هر مرحله که به صورت اختصاصی آن مرحله در نظر گرفته شده در قرعه کشی میان دوره ای مرحله اول و دوم نیز با امتیازاتی که کسب نموده است شرکت داده خواهد شد و از جوایز آن نیز بهره مند می گردد. این سلسه تا پایان مراحل 5 گانه سئوالات به همین ترتیب ادامه خواهد داشت .
 • این مسابقه یک بخش ویژه جشنواره برای حوزه عمومی محسوب میشود، لذا فرایند اجرایی و جوایز ویژه آن در ادامه آمده است.

 

بخش ویژه مسابقه پیامکی با جوایز ویژه:

مسابقه ­ی پیامکی روزانه برای عموم افراد در پنج مرحله برگزار خواهد شد و مدت زمان هریک از مرحله ها پانزده و حداکثر سی روز درنظر گرفته شده و در نهایت این بخش از مسابقات جشنواره ، در 75 یا نهایتا 150 روز به پایان خواهد رسید.

در مرحله ­ی عمومی مسابقه ­ی پیامکی کاربر روزانه حداقل به پنج پرسش پاسخ می دهد. که شیوه ی امتیازدهی آن به شکل زیر است:

نوع پاسخ

امتیاز

درست

50

غلط

20

 

پس از پایان هر دوره ی مسابقه در 15 و حداکثر 30روز تعیین شده ، برای هر محور یک کاربر حداقل 1500 و حداکثر 3750 امتیاز به دست خواهد آورد و بر اساس امتیازات به دست آمده، راهی قرعه کشی همان مرحله از مسابقه خواهد شد.

اما برای آن که هم محتوای ارسالی برای کاربر مورد مطالعه و استفاده قرار گیرد و هم آن که فرد بتواند در قرعه کشی جوایز ویژه اختتامیه جشنواره حائز امتیازات بیشتری باشد، باید در مراحل دیگر نیز شرکت کرده و امتیازات خود را افزایش دهد. امتیاز بندی پنج دوره برای کاربر به شرح ذیل خواهد بود .

امتیاز لازم قرعه کشی

مدت برگزاری مراحل

ردیف

3750-1500

15 روز

1

3750-1500

15 روز

2

3750-1500

15 روز

3

3750 -1500

15 روز

4

3750 -1500

15 روز

5

 

 

چنانچه کاربری در میانه ی یکی از مراحل مسابقات پیامکی وارد چرخه ی پاسخگویی به سؤالات شود ودر مرحله ی اول طرح شرکت نکرده باشد، می تواند با جواب دادن به پرسش های مرحله قبلی در قرعه کشی جوایز ویژه جشنواره دارای امتیاز بیشتری باشد. ولی اگر زمان قرعه کشی آن مرحله از مسابقه به پایان رسیده باشد، در آن مرحله شرکت داده نمی شوند و فقط این امکان برای آنان وجود دارد که به جمع آوری امتیاز بپردازند و از مواهب معنوی کتاب مرجع نیز برخوردار شوند.

منبع مطالعاتی بخش ویژه:

متن خلاصه ایی از محورهای کتاب منبع جشنواره که در سایت بارگذاری شده است.

 

جوایز بخش ویژه مسابقه پیامکی ، اقلام اهدایی به عنوان جایزه برای شرکت کنندگان هر اپراتور تلفن همراه به طور جداگانه به شرح ذیل است  :

ردیف

نوع جایزه

مبلغ واحد بر حسب ریال

تعداد

1

سکه طرح ملکوت

2/700/00

14

2

تبلت

6/000/000

5

3

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

3/000/000

30

4

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

5/000/000

30

5

مجموعه کامل آثار حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله )

10/000/000

37

6

جایزه نقدی

1/000/000

5

7

جایزه نقدی

4/500/000

2

8

جایزه نقدی

14/000/000

2

9

جایزه نقدی

20/000/000

1

10

شمش طلای ملکوت

10/000/000

13

11

قرآن نفیس

13/000/000

1

12

لپ تاپ

13/000/000

2

13

نوت بوک

18/000/000

1

14

گوشی تلفن همراه

6/000/000

4

15

کمک هزینه خرید خودرو

200/000/000

1

جمع کل تعداد جوایز :

148

 

ریز جوایز اهدایی برای مراحل مختلف مسابقات پیامکی جشنواره ملی ملکوت

 

شماره مرحله قرعه کشی

عنوان قرعه کشی

جوایز مربوط به هر مرحله

تعداد جوایز

مبلغ دقیق ریالی

مرحله اول

جوایز پاسخ دهنده گان به 75 سئوال پیامکی مرحله اول

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

1

30/100/000

مجموعه کامل آثار حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله )

1

سکه طرح ملکوت

3

جایزه نقدی

1

تبلت

1

مرحله دوم

0

0

مرحله سوم

جوایز پاسخ دهنده گان به 75 سئوال پیامکی مرحله دوم

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

3

15/000/000

شمش طلای ملکوت

1

گوشی تلفن همراه

2

مجموعه آثار حضرت آیت الله جوادی آملی ( دام ظله)

2

مرحله چهارم

قرعه کشی میان دوره ایاین مرحله قرعه کشی برای کاربرانی خواهد بود که به 150 سئوال مرحله دوم و سوم پاسخ داده باشند

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

2

100/100/000

مجموعه کامل آثار حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله )

4

سکه طرح ملکوت

3

شمش طلای ملکوت

2

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

3

قرآن نفیس

1

مرحله پنجم

جوایز پاسخ دهنده گان به 75 سئوال پیامکی مرحله سوم

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

7

80/500/000

مجموعه آثار حضرت آیت الله جوادی آملی ( دام ظله)

3

شمش طلای ملکوت

5

تبلت

2

جایزه نقدی

4

مرحله ششم

قرعه کشی میان دوره ایاین مرحله قرعه کشی برای کاربرانی خواهد بود که به 225سئوال مرحله اول ، دوم  و سوم پاسخ داده باشند

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

10

159/000/000

مجموعه کامل آثار حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله )

6

شمش طلای ملکوت

2

جایزه نقدی 20/000/000 ریالی

1

جایزه نقدی 4/500/000 ریالی

2

مرحله هفتم

جوایز پاسخ دهنده گان به 75 سئوال پیامکی مرحله چهارم

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

8

100/000/000

مجموعه آثار حضرت آیت الله جوادی آملی ( دام ظله)

5

لپ تاپ

2

مرحله هشتم

قرعه کشی میان دوره ایاین مرحله قرعه کشی برای کاربرانی خواهد بود که به 300سئوال مرحله اول ، دوم ، سوم و چهارم پاسخ داده باشند

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

8

230/000/000

مجموعه کامل آثار حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله )

13

شمش طلای ملکوت

2

گوشی تلفن همراه

2

جایزه نقدی 14/000/000 ریالی

2

مرحله نهم

جوایز پاسخ دهنده گان به 75 سئوال پیامکی مرحله پنجم

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

8

119/000/000

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

7

مجموعه کامل آثار حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله )

1

شمش طلای ملکوت

3

نوت بوک

1

مرحله دهم

قرعه کشی نهاییاین مرحله قرعه کشی برای کاربرانی خواهد بود که در مراحل مختلف مسابقه پیامکی شرکت نموده باشند و بر اساس هر امتیازی که دارند در سبد قرعه نهایی شرکت داده خواهند شد

کمک هزینه خرید خودرو تیبا

1

331/100/000

مجموعه کامل آثار حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله )

2

تبلت

2

سکه ملکوت

3

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

2

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

1

شمش طلای ملکوت

3

جمع کل تعداد جوایز هر اپراتور و ارزش ریالی آن :

148

1/200/800/000

 

زمان بندی جشنواره:
 • شروع مسابقه: اول شهریورماه 1393
 • پایان مهلت شرکت در مسابقه: 1393/10/15
 • اعلام نتایج: 1393/11/20
 • زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود.

 

 

 

 

 

مسابقه پیامکی

منابع اصلی جشنواره سال 1393 :

 

کتاب محور دومین جشنواره ملی ملکوت، جلد اول از تفسیر موضوعی حضرت آیت الله علامه جوادی آملی می­باشد که با عنوان « قرآن میزان شناخت قرآن» منتشر شده است. اما با توجه به اینکه جامعه هدف جشنواره مختلف می­باشد و این جشنواره سطوح مختلف جامعه را مورد هدف قرار داده است؛ کمیته علمی جشنواره به تناسب سطوح گوناگون افراد جامعه و با تکیه بر کتاب محور(قرآن میزان شناخت قرآن)، منابع دیگری با قلم و بیان ساده و روان، در قالب های دیگری چون: تلخیص کتاب محور که با عنوان« قرآن شناسی»؛ مجله علمی« ویژه­نامه ملکوت» و نشت­های علمی-تخصصی منتشر نموده است. بنابراین منابع جشنواره در یک نگاه عبارتند از:

 • کتاب «قرآن میزان شناخت قرآن» ویژه سطح عالی نخبگانی؛

 • کتاب قرآن شناسی(خلاصه­ای از کتاب«قرآن میزان شناخت قرآن» می­باشد) ویژه همه سطوح؛

 • ویژه­ نامه ملکوت که برگرفته از محتوای کتاب«قرآن میزان شناخت قرآن»در 5 شماره ویژه همه سطوح؛

 • نشست های علمی– تخصصی(که بصورت حضوری و مجازی در سطح مراکز علمی برگزار می­گردد).

 

برنامه زمان بندی جشنواره:

 

زمان شروع همه بخش­های جشنواره 25 مرداد ماه 1393؛

زمان پایان مهلت ارسال آثار در بخش« تالیف کتاب»؛ « مقاله ­نویسی» و بخش« خلاصه ­نویسی» 1393/10/25 و در سایر بخش­های جشنواره 1393/10/10 می­باشد.؛

زمان اعلان نتایج 1393/11/25خواهد بود؛

زمان برگزاری اختتامیه و اهدای جوایز، اسفندماه 1393 خواهد بود.

 

جدول جامع اطلاع رسانی جشنواره:

ردیف

نام بخش

نوع مخاطب

منبع محور

شروع مسابقه

پایان مسابقه

1

تالیف کتاب

سطح عالی

براساس محورهای ­آمده ­در­بخش تالیف­ کتاب

شهریور ماه93

93/10/25

2

مقاله نویسی

سطح عالی- سطح میانی

براساس­ موضوعات ­آمده در­بخش مقاله ­نویسی

شهریور ماه93

93/10/25

3

خلاصه نویسی

سطح عالی- سطح میانی

کتاب «قرآن میزان شناخت قرآن»

شهریور ماه93

93/10/25

4

  ادبی وهنری

کلیه سطوح

منابع علمی جشنواره

25مرداد ماه93

93/10/10

5

وبلاگ نویسی

کلیه سطوح

منابع علمی جشنواره

25مرداد ماه93

93/10/10

6

مسابقه مکاتبه ­ای

کلیه سطوح

کتاب «قرآن میزان شناخت قرآن»

25مرداد ماه93

93/10/10

7

مسابقه اینترنتی

کلیه سطوح

ویژه نامه­ ملکوت و  نشست های علمی

25مرداد ماه93

93/10/10

8

مسابقه پیامکی

کلیه سطوح

منابع علمی جشنواره

شهریور ماه93

93/10/10

 

منابع و زمانبندی جشنواره

14

 

هدایاوجوایز

نشست علمی تبیین و بررسی نظریه علم دینی – 93/9/23

حضرت آیت الله جوادی آملی download

بسمه تعالی

در تاریخ 29/9/1393 نشست علمی تبیین و بررسی نظریه علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی با حضور شخص حضرت استاد و شاگردان و نظریه پردازان علم دینی در محل سالن نشست های علمی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا برگزار گردید.

در این جلسه که به دستور حضرت استاد و به همت دبیر علمی جشنواره ملی ملکوت  حجت الاسلام والمسلمین قاسم جعفرزاده تشکیل گردید، آقایان حجج اسلام: استاد علیدوست، دکتر خسرو پناه ، دکتر حمید پارسانیا، دکتر حمید رضا حسنی، دکتر علی عباسی، دکتر علی مصباح، دکتر فنایی اشکوری، دکتر حسین بستان، دکتر آذربایجانی، دکتر پیروزمند و جمعی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج به بیان نظرات ، تاملات و اشکالات خود بر نظریه علم دینی حضرت استاد پرداختند. اهم سوالات مطرح شده بر نظریه علم دینی به قرار ذیل است:

 • اخذ معنایی عام برای دین(بررسی وجود خدای متعال, بررسی اسما و صفات) و معنایی عام برای عقل( اعم از عقل شهودی, تجربی, تجریدی) به چه دلیل است؟
 • معنا و مستند عبارت”کلیات بسیاری از علوم توسط نقل مطرح شده است” چیست؟ وآیا به صرف حدیث «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» یا مثال «لا تنقض الیقین ابدا بالشک» و مانند آن می‌شود این ادعا را اثبات کرد؟
 • ظاهر امر این چنین است که در منظومه فکری حضرت استاد،  عقل در عرض نقل، حجت دینی است. این عقل می تواند موجب تحول علوم گردد. بنابراین علوم همه دینی خواهند شد. با این توضیح، چگونه حضرت استاد معتقدند که فلسفه الحادی علوم را الحادی و فلسفه الهی همه علوم را الهی می کنند؟  و چگونه عدم امکان علم سکولار از سویی و امکان علم الحادی از سوی دیگر قابل جمع  خواهند بود؟
 • تکوین علوم طبیعی و انسانی مدرن متاثر از بستر ها، پیش زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی  و پیش فرض ها و غایات خاصی بوده است. با توجه به این مطلب اسلامی کردن علوم به چه معنا  و چگونه خواهد بود؟

حضرت استاد در مقام تبیین نظریه و پاسخ به اشکالات مطرح شده فرمودند: در بحث علم دینی دو مقام داریم: مقام اول  این است که علم دینی ما هو؟

 مقام ثانی این است که عقل در مقابل شرع است یا عقل در مقابل نقل؟

 آنچه رایج و دارج است می‌گوید مطلب عقلی است یا شرعی؟

 باید بگوییم عقلی است یا سمعی نه عقلی است یا شرعی.

اما مقام اول که علم دینی ما هو؟ این مسئله را از کدام علم بپرسیم که علم دینی هست یا نیست؟

 معنای علم دینی را می‌دانیم؛ هم مفرداتش را می‌دانیم که علم چیست، هم دین را می‌دانیم که مجموعه عقاید و اخلاق و حقوق است هم اضافه به ترکیب غیر تامّ را هم می‌دانیم که علم دینی یعنی چه؟ معنایش را می‌دانیم اما علم دینی هست یا نیست؟ این مسئله ی کدام علم است؟ تنها علمی که متولّی حلّ مسئله است فلسفه است آیا علم دینی در عالم هست یا نیست؟ بنابراین ما این سؤال را باید به پیشگاه فلسفه ببریم، فلسفه هم در طلیعه وجودش به اصطلاح سکولار یعنی لابشرط است چون هنوز دینی ثابت نکرده است. فلسفه وقتی بخواهد وارد بشود نه دینی است نه غیر دینی.  اگر کج‌راهه رفته  و منکر وحی و خدا قیامت شود دو آسیب دارد: یکی خودزنی است و منجر به فلسفه الحادی می شود. دیگر آنکه همه علوم را الحادی می‌کند. چون الحادی بودن علم به ماده و صورتش نیست بلکه به فاعل و غایتش است.  ادعای اینکه آب از هیدرون و اکسیژن تشکیل شده علم را الحادی نمی کند. آن بخش‌هایی که در نظام هستی است با فاعل و غایت کار دارد نه با موضوع و محمول, نه ماده و صورت نه با جنس و فصل, اگر مبدأ فاعلی و غایی را انکار کردیم می‌شود الحادی, اگر مبدأ فاعلی و غایی را اقرار کردیم می‌شود الهی. اما درونش این از چه ذرّه‌ای تشکیل شده الهی بودن در آن سهمی ندارد.

بنابراین ما باید برویم به سراغ فلسفه, فلسفه چون در طلیعه لابشرط است نه دینی است نه دینی است نه ضدّ دینی وقتی می‌خواهد وارد شود نه دینی است نه غیر دینی. اگر خدای ناکرده کج‌راهه رفته دو سم‌پاشی کرده اول خودزنی کرده شده فلسفه لحادی بعد همه علوم را هم مسموم کرده شده الحادی, الحادی یعنی چه؟ یعنی کاری به ماده و صورت ندارد کاری به جنس و فصل ندارد کار به مبدأ و متنها دارد اگر ان‌شاءالله نرفته و راه درست را طی کرده دوتا برکت دارد اول خودش را برکت می‌دهد می‌شود فلسفه الهی. بعد به همه علوم سر و سامان می‌دهد یعنی مبدأ را در آغاز, منتها را در پایان به این علوم اضافه می‌کند. درونش هر چه هست، این را به صاحبان علوم می‌دهد. چون فلسفه کاری به طب ندارد, کاری به کشاورزی ندارد. اینکه ما چگونه این درخت و گُل را بپرورانیم  دخلی به فلسفه ندارد و از باغبانباید پرسید. ادعای فلسفه این است که من عهده‌دار دو طرفم. نه ماده و صورت. و نه جنس و فصل به عهده من است نه ذرّات درونی به عهده من است. شما آن سؤالی که از من کردید من باید جواب بدهم من در دو طرف قضیه کار دارم آیا از جایی آمده به نام مبدأ آیا به جایی ختم می‌شود به نام معاد یا نه؟ اگر این دو طرف را برداری می‌شود الحادی ولو درونش هر حالتی می‌خواهد داشته باشد. همان‌طوری در قرآن همین طور است قرآن کلمات خداست. صحنه هستی, فعل خداست آنکه این مبدأ و منتها را درباره قرآن منکر است، قرآن را (مثل کشیش) می‌سوزاند. او نمکر مبدا و منتهاست. وگرنه عربی بودنش و فصیح بودنش و بلیغ بودنش را که انکار ندارد این می‌گوید این افسانه است, افسانه است یعنی چه؟ عربی بودنش, فصیح بودنش, قصه بودنش را منکر است؟  نه. می‌گوید این دروغ می‌گوید پیغمبری نبود مبدأش را منکر است منتهایش را منکر است. بنابراین قران  افسانه می شود و آن را می‌سوزاند. الحادی بودن اصلاً به ماده و صورت و ذرّات درونی شیء کار ندارد. به مبدأ و منتها کار دارد اگر ما گفتیم این ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ﴾ این می‌شود الهی. اگر نگفتیم می‌شود الحادی. پس بنا بر اینکه فلسفه الهی باشد دوتا برکت دارد اول خودش را الهی می‌کند دوم همه علوم را الهی می‌کند. فلسفه اگر الحادی بود می‌گوید علم دینی محال است; یعنی علم دینی, افسون است و فسون و فسانه. اگر دادیم به فلسفه و فلسفه راه صحیح را طی کرد، هم خودش را الهی می‌کند هم جمیع علوم را الهی می‌کند. می‌گوید علم غیر دینی محال است وقتی می‌گوید علم غیر دینی محال است; یعنی کاری در عالم باشد که فعل خدا نباشد محال است ﴿اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ﴾ اما معنایش این نیست که ذرّات اشیا درون اشیا چیست. می‌گوید برو از طبیب بپرس, برو از مهندس بپرس من که عهده‌دار نیستم فلسفه آن کوره بلندی است که شمش طلا تولید می‌کند اما انگشتر و گوشواره را به زرگز وا می گذارد.

در بحث علم دینی ادبیات رأساً از حوزه بحث بیرون است. فعل انسان که محلّ بحث نیست. هنر می‌تواند دینی باشد یا غیر دینی, خوانندگی, نوازندگی, بازیگری اینها فعل انسان است. ادبیات, فعل انسان است دو قدم آن‌طرف‌تر بروی این کلمه عین که کلمه سه حرفی است و برای آن هفتاد معنا ذکر کردند وقتی دو قدم آن‌طرف‌تر بروید می‌بینید در نژاد دیگر در زبان دیگری مهمل است اصلاً معنا ندارد. ادبیات, خوانندگی, نوازندگی, بازیگری, سینمایی, همه اینها فعل انسان است. فعل انسان رأساً از بحث بیرون است این می‌تواند دینی باشد می‌تواند غیر دینی باشد. اگر مطابق دستورات دین بود که دینی است مطابق نبود، غیر دینی است.

وقتی می‌گوییم الهی است یا الحادی کاری به ذرّات درون نداریم, کاری به ماده و صورت نداریم کار به جنس و فصل نداریم فقط مبدأ و منتهاست منتها وقتی کلیم خدا سخن می‌گوید هر سه نظام را مطرح می‌کند وقتی گفتند ربّ تو کیست؟ هر سه نظام را; یعنی نظام فاعلی, نظام غایی و نظام درونی فرمود: ﴿رَبُّنَا الَّذی أَعْطی‏ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی﴾ هم نظام فاعلی را ذکر کرد, هم نظام غایی را, هم نظام داخلی را. این نظام داخلی به تعبیر سیدناالاستاد مرحوم علامه همان کان ناقصه‌ای است که ایشان در قرآن در اسلام بیان کردند قرآن کریم یک کان تامه دارد فرمود: ﴿اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ‏ءٍ﴾ هر چیزی که مصداق موجود است فعل خداست و یک کان ناقصه‌ای دارد فرمود: ﴿أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلَقَهُ﴾ یعنی هر چه لازمه درونی این شیء بود به او داد اگر آب است آب هر چه لازم دارد به او داد, اگر زمین است هر چه لازم دارد به او داد این ﴿أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلَقَهُ﴾ ناظر به ساختار داخلی اوست که این می‌افتد در بخش بعدی که «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» ناظر به آن است ما این گونه از کلیات کم نداریم. فرمود از هر چیزی زوجین خلق کردیم هر چه خلق کردیم زنده است از آب خلق کردیم هر چه خلق کردیم اگر آسمان و زمین است اینها بسته بودند و ما باز کردیم این اصول کم نیست خب مگر این «لا تنقض الیقین بالشک» که ما بارها مثال می‌زنیم پنجاه جلد کتاب از همین چند جمله در آمده خب حالا در سوره انبیاء فرمود: ﴿أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً﴾ رتق و فتق برای ما بود, چطور رتق و فتق برای ما بود؟ اینها را اول بستیم بعد گشودیم این تولید ستاره از همین در می‌آید خب حالا پنجاه جلد کتاب از این پنج کلمه در آوردن مهم نیست از آن در آوردن مهم است؟! خب مگر چطوری باید باز کنند شما تقریرات همه این آقایان را که بررسی کنید با حذف مکرّرات می‌شود پنجاه جلد این پنجاه کتاب را از همین چند کلمه در آوردند وحدت قضیه, وحدت شکّ ثانی فرقش چیست… همه را از این در آوردند فرمود: ﴿أَ وَ لَمْ یَرَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما﴾ این تولید ستاره از همین در می‌آید فرمود شما خیال نکنید آسمان و زمین را ما از برلیان خلق کردیم یک مشت دود بود ﴿ثُمَّ اسْتَوی‏ إِلَی السَّماءِ وَ هِیَ دُخانٌ﴾ ما دود را, گاز را به این صورت در آوردیم خب انسان چطور بررسی می‌کند که گاز به این صورت در بیاید این هم می‌شود پنجاه, شصت جلد کتاب. فرمود شش دور طول کشیده ﴿خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی‏ سِتَّهِ أَیَّامٍ﴾ شش دور طول کشیده فرمود: ﴿یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ﴾ در روایات ما فراوان از اینها آمده و اگر ما به بخش دوم; یعنی مطلب دوم برسیم دیگر نیازی به این بازگویی نیست که حالا کلی است همه جاست و بعض از جزء, آمار فراوانی ما در این مسائل داریم که دین به آن اشاره کرده قرآن کریم هم به اشاره کرده. بنابراین این مسئله که ما علم دینی داریم یا نداریم باید سؤال ما خوب روشن بشود یک, از چه کسی بپرسیم هم باید روشن بشود دو, سؤال ما از مبدأ فاعلی و غایی است و این را باید از فلسفه پرسید. ان‌که این مبدأ فاعلی و غایی را منکر است می‌گوید عالم, فعل خدا نیست. یعنی همان‌طوری که می‌گوید قرآن کلمات عربی است گفته خدا نیست این قرآن را می‌سوزاند آن هم که می‌گوید که عالم, فعل خدا نیست هم بمب می‌سازد هم جنگ جهانی اول راه‌اندازی می‌کند هم جنگ جهانی دوم راه‌اندازی می‌کند. این هم عرض می‌کردم در اول انقلاب سخن از این شد که ما مدیریت فقهی نداریم مدیریت علمی داریم فقه برای حلال و حرام است اگر یادتان باشد مشکل جدّی آن بنده خدا این بود که ما مدیریت فقهی نداریم. فقه آمده برای اینکه چه چیزی واجب است چه چیزی حرام, غافل از اینکه عقل جزء منابع هستی‌شناسی است. نه منابع معرفت‌شناسی یعنی اثبات است نه ثبوت, عقل چراغ است نه صراط, نه راه است نه مهندس, نه راه است نه راه‌ساز به نحو سالبه کلیه, از چراغ چه کاری ساخته است هیچ, صراط بالقول المطلق منزّه از آن است که با چراغ ساخته شود چراغ فقط می‌بیند همان‌طور که ما با چشم ظاهر راه را می‌بینیم مهندس را می‌بینیم.

یک مسئله این است که عقل در برابر شرع است یا در برابر علم و اینکه گاهی گفته می‌شود این مطلب علمی است ولی دینی و اسلامی نیست این را مستحضرید ما یک بطن مدوّنی نداریم که درباره صدر و ساقه این بحث کنیم یک آیه یا روایتی داشته باشیم که علم, الهی است یا دینی است یا اسلامی است تا بگوییم این الهی است و دینی نیست. دین, مجموعه عقاید و اخلاق و احکام فقهی و حقوقی است و دین هم غیر از اسلام چیز دیگر نیست. دینی و اسلامی یکی خواهد بود. الهی, جزئی از دین هست برای اینکه به الهیات برمی‌گردد به اصول اعتقادی و کار خدا برمی‌گردد که جزئی از این مجموعه است بنابراین دینی و اسلامی بشود یکی برای اینکه ﴿إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ﴾ و اگر چیزی الهی بود یقیناً دینی است برای اینکه یکی از اجزای دین ما اعتقاد به ذات اقدس الهی و کار خدا و فعل خدا و قول خدا و آثار خداست. قهراً آن مقام ثانی بحث که عقل در مقابل شرع نیست عقل در مقابل نقل است با آن بحث‌هایی که مربوط به علم دینی است فکر می‌کنم باید از هم تفکیک بشود.

نشست فرهنگ در قرآن در جمع اساتید دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

حجت الاسلام والمسلمین جعفرزادهdownload

بسمه تعالی

یکی از دلمشغولی های فرهنگ شناسان و جامعه شناسان تحولات سریع فرهنگی است که اگر به صورت دقیق رصد و برنامه ریزی مناسب نشود تبدیل به ضد فرهنگ و تهدید فرهنگی می شود.

 فرآیند تحولات فرهنگی در هر جامعه ای از دانش و معرفت انسان آغاز می شود؛ به این صورت که ابتدا در نگرش آحاد آن نسبت به امری تغییر ایجاد می شود که این تغییر نگرش به سبب تغییر در معرفت و دانش است سپس این معرفت تبدیل به ایمان و باور قلبی می شود و در نهایت توسط عقل عملی به رفتار اجتماعی تبدیل می شود. خدای متعال در آیات قرآن به تحولات فرهنگی اشاره می کند و می فرماید : ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

این آیه از غرر آیات درباره تغییرات اجتماعی است و تمامی آیات قرآن که بر امر تفکر و تدبر و تعقل انسان تاکید می کند به سرچشمه تحولات فردی و اجتماعی انسان  اشاره می کند. در جایی می فرماید : افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. در این آیه کریمه تدبر در قرآن نقطه تحول بشر و به دنبال آن تحول در عرصه های اجتماعی را رقم می زند. پس شایسته است از دریچه قرآن به فرهنگ نظری بیافکنیم.

در نگاه صحیح، دین فرا نهاد و امری قدسی و الهی است و صحیفه آن، کتاب الهی؛ قرآن شریفِ معرفت بخش و دانش افزا است. از نگاه قرآن، فرهنگ جداکننده حیات انسانی و حیوانی است، زیرا تجلّی این توانایی‏هاست که حیات فردی و زندگی اجتماعی انسان را شکوفا می‏کند و فقدان این توانایی‏ها، رکود و انحطاط را در جامعه‏ها درپی می‏آورد.

چنان‌که قرآن مجید می‌فرماید: برخی انسان‌ها دل‏هایی دارند که با آن فهم نمی‏کنند؛ چشم‏هایی دارند که با آن نمی‏بینند؛ گوش‏هایی دارند که با آن نمی‏شنوند. ایشان چون چارپایان‌اند، بلکه آنان گمراه‏تر هستند: ﴿لَهُم قُلوب لایَفقَهونَ بِها ولَهُم أعیُن لایُبصِرونَ بِها ولَهُم آذانٌ لایَسمَعونَ بِها اُولئِکَ کَالأَنعَامِ بَل هُم أضَلّ﴾؛[1]

آنچه امروزه جوامع بشری را تهدید می‌کند و خطر سقوط و هبوط انسان‌ها را نزدیک ساخته است، ترویج بی‌فرهنگی و نابخردی و دوری از فرهنگ انسان‌ساز و تمدّن والای اسلامی است. قرآن کریم، مردم را به اجتماع فرا می‏خواند و جامعه را مسئول می‏شمارد. در برخوردهای اجتماعی، آداب و سننی را تعلیم می‏دهد که با کرامت انسان، هماهنگ و با اَحسن تقویم بودن بشر، مناسب باشد، از این رو تمام اوصاف رنج‏آور و جدایی‏زا را نکوهش کرده و همه فضائل مهربار و وصل‏آور را ستوده است.

یکی از عوامل اعتلای فرهنگی در قرآن اطاعت از قوانین و سنت های لا یتغیر الهی است. قرآن کریم در بسیاری از آیات، تعالی و رشد جامعه‏های انسانی و نیز سعادت و رستگاری و حُسن عاقبت مؤمنان را در پرتو تعالیم انبیای الهی و امور وحیانی آنان می‏داند، چنان‌که به مؤمنان می‌فرماید: از خدا و رسول و اولی‌الامر اطاعت کنید و در منازعات و مشاجرات خود به حکم خدا و رسول بازگردید که این کار، خیر و سعادت و برای شما خوش عاقبت‏تر است: ﴿یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أطیعُوا اللهَ و أطیعُوا الرَّسولَ و اُولِی الامرِ مِنکُم فَإن تَنَازَعتُم فی شی‏ءٍ فَرُدّوهُ إلَی اللهِ والرَّسولِ إن کُنتُم تُؤمِنونَ بِاللهِ و الیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیر و أحسَنُ تَأویلاً﴾.[2]

  عامل دوم در نگاه قرآن، رهبری الهی است که عمده‏ترین تأثیر را در شکوفایی جامعه دارد. قرآن کریم در شماری از آیات، به عظمت سهم امامت و رهبری پرداخته و ذات ربوبی را نخستین ولی مؤمنان می‏خواند: ﴿اللهُ ولِی الَّذینَ آمَنُوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلَُمَاتِ إلَی النُّور﴾.[3] بر اساس آیات ﴿ألنَّبِی أولی بِالمُؤمِنینَ مِن أنفُسِهِم[4] و ﴿إنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ ورَسولُهُ والَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقِیمونَ الصَّلَاهَ ویُؤتونَ الزَّکَاهَ وهُم رَاکِعُونَ﴾،[5] پس از خدای سبحان، انبیا و اولیای الهی، خلفای راستین خدا و سرپرست مردم و شایسته سمت رهبری آنان ‏هستند و پس از ائمه اطهار (علیهم‌ السلام) در مراتب طولی، نزدیک‏ترین افراد به ایشان، سرپرستی مؤمنان را به اذن آنان برعهده دارند.

عمل سوم آزادی و استقلال است که در سرنوشت ملّت‏ها، نقش مهمی دارد؛ تا ملّتی از استبداد آزاد نشود استعدادهای مختلف او شکوفا نشده و قابلیت پذیرش برنامه‏های متنوع اعتقادی و فرهنگی و اخلاقی پیامبران را پیدا نمی‏کند.

آزادی اجتماعی، مایه رشد و شکوفایی استعدادهای فکری و فرهنگی افراد جامعه و زمینه‌ساز پیشرفت اجتماعی آنان است و جامعه با رهایی از بردگی و اسارت‌های فکری و فرهنگی، در مسیر بالندگی و تمدّن، گام برمی‌دارد. قابل ذکر است که در فرهنگ قرآنی، آزادی به معنای تصمیم‏گیری خواسته‏های عقلانی است و قلمرو آن تا مرز تحصیل عزت انسانی و کمالات معنوی برای دنیا و آخرت است، نه هرگونه اختیار و اعمال اراده در راستای خواهش‌های نفسانی.

امنیت اجتماعی و عدالت فرهنگی از دیگر عوامل اعتلای فرهنگی از منظر قرآن است ، قرآن عدل را درباره همه می‌خواهد و به عدالت همه جانبه و همه گستر بها می‌دهد و در آیاتی نظیر ﴿لَقَد أرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ و أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ والمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسطِ﴾.[6] عدل و قسط را از اهداف مهم رسالت پیامبران ذکر می‏کند.

[1]. سوره اعراف، آیه 179.

[2]. سوره نساء، آیه 59.

[3]. سوره بقره، آیه 257: «خدا سرپرست و کارساز کسانی است که ایمان آورده باشند، ایشان را از ظلمت‏ها به سوی نور هدایت می‏کند».

[4]. سوره احزاب، آیه 6: «پیغمبر اسلام از خود مؤمنین نسبت به آنان اختیاردارتر است».

[5]. سوره مائده، آیه 55: «جز این نیست که ولی شما خداست و رسول او و آنان که ایمان آورده‏اند، همان ایمان آورندگانی که اقامه نماز و ادای زکات می‏کنند در حالی که در رکوع نمازند».

[6]. سوره حدید، آیه 25: « ما رسولان خود را همراه با معجزات روشن گسیل داشتیم، و با ایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم را به عدالت خو دهند».

نشست های تخصصی